Kehtna Vallavalitsus

Kehtna Vallavalitsus - 77000252 Kehtna Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 48. Kõikide hangete nägemiseks

05.01.2023 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Kehtna vallas 2023-2024

18.01.2023

23.12.2022 Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Kehtna vallas ja jäätmejaamade opereerimine 2023-2026

25.01.2023

23.12.2022 Kehtna valla haljasalade hooldus 2023-2025

31.01.2023

07.12.2022 Kehtna valla hoonete elektripaigaldiste käidukorraldus ja hooldusteenus 01.02.2023-31.12.2027

09.01.2023

21.10.2022 Kehtna valla 2022., 2023., 2024. ja 2025. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannete auditee...

07.11.2022

12.10.2022 Elektritööd – ühenduspistikute ja ümberlülituskilpide paigaldamine ning projekteerimine mobiilsetele...

26.10.2022

08.08.2022 Kehtna Miniarena projekteerimine

22.08.2022

27.06.2022 Kehtna staadionihoone renoveerimine

12.07.2022

06.05.2022 Kehtna lasteaia ehituslikud sisetööd - renoveerimine

23.05.2022

20.04.2022 Järvakandi alevi haljasalade hooldus 2022-2023

26.04.2022

20.04.2022 Kehtna aleviku haljasalade hooldus 2022-2023

26.04.2022

14.03.2022 Kehtna valla teede suvine hooldus 2022-2024

08.04.2022

23.02.2022 Kehtna valla teede mustkatete rajamine 2022 aastal

15.03.2022

02.02.2022 Järvakandi tööstuspargi teedevõrgu ümberehitamise ja laiendamise II etapp

01.03.2022

25.01.2022 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Kehtna vallas 2022

01.02.2022

04.01.2022 Kehtna vallale kuuluvate hoonete energiamärgised

17.01.2022

16.11.2021 Kehtna valla jäätmejaamade operaatorteenuse tellimine 2022-2024

01.12.2021

27.10.2021 Kehtna valla Valtu Põhikooli ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine

15.11.2021

27.08.2021 Staadioni tn 11 maadlusmaja lammutamine

10.09.2021

28.05.2021 Järvakandi kooli õpilasliini teenindamine

10.06.2021

21.05.2021 Järvakandi Terviseradade haldamine

10.06.2021

06.05.2021 Kehtna valla teede mustkatete rajamine 2021 aastal

20.05.2021

16.04.2021 Eidapere tee rekonstrueerimine Järvakandi alevis

30.04.2021

18.03.2021 Kehtna staadioni renoveerimine

13.04.2021

07.01.2021 Paluküla terviseradade rendile andmine

21.01.2021

01.12.2020 Kehtna valla videovalvesüsteemide soetamine

07.12.2020

23.11.2020 Järvakandi Kooli piirkonna õpilasliinide teenindamine

30.11.2020

26.10.2020 Kehtna Põhikooli sadeveesüsteemi ja katuse rekonstrueerimine

05.11.2020

23.10.2020 Kõnniteede rekonstrueerimine. Järvakandi Lasteaia Pesamuna ja Kehtna Lasteaia Siller õuealade korras...

04.11.2020

21.10.2020 Kehtna staadionihoone ehitus- ja remonditööd

03.11.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 49. Kõikide hangete nägemiseks

22.03.2022 Kehtna valla koolide kohandamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks
22.03.2022 Järvakandi tööstuspargi arendamine II etapp
22.03.2022 Kehtna lasteaia sisetööd- renoveerimine
22.03.2022 Järvakandi teenindusmaja remont
22.03.2022 Estonia järve korrastamine
22.03.2022 Korraldatud olmejäätmete vedu Kehtna vallas
22.03.2022 Kehtna valla haljastus
22.03.2022 Valtu Põhikooli renoveerimine ja juurdeehitus (sh raamatukoguruumide väljaehitus)
22.03.2022 Projekteerimine Valtu Põhikooli renoveerimine ja juurdeehitus (sh raamatukoguruumide väljaehitus)
22.03.2022 Kehtna valla 2022., 2023., 2024., ja 2025. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannete audite...
22.03.2022 Kehtna valla teede mustkatete rajamine 2022 aastal
22.03.2022 Kehtna staadionihoone renoveerimine
22.03.2022 Järvakandi lasteaia ventilatsiooni/tehnosüsteemide projekteerimine
22.03.2022 Kehtna valla tänavalgustuse hooldus ja käidukorraldus
22.03.2022 Järvakandis Nõlva tn rekonstrueerimine
22.03.2022 Kehtna valla teede suvine hooldus
22.03.2022 Hoonete elektripaigaldiste käidukorraldaja leidmine
22.03.2022 Kehtna Kooli 5-15 remont
08.04.2021 Järvakandi tööstuspargi arendamine
08.04.2021 Hoonete elektripaigaldiste käidukorraldaja leidmine
08.04.2021 Kehtna valla tänavalgustuse hooldus ja käidukorraldus
08.04.2021 Kehtna staadioni renoveerimine
08.04.2021 Järvakandi kooli õpilasliini teenindamine
08.04.2021 Kehtna valla teede mustkatendi rajamine
08.04.2021 Kehtna staadioni inventar
08.04.2021 Eidapere tee rekonstrueerimine Järvakandis
08.04.2021 Aiamaa detailplaneeringu koostamine
08.04.2021 Valla tarbesõidukite kasutusrendile võtmine
08.04.2021 Maadlusmaja lammutamine
08.04.2021 Valtu Raamatukogu eskiisprojekti koostamine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 27 lepingut. Kokku lepinguid - 28. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

07.12.2022 Kehtna valla hoonete elektripaigaldiste käidukorraldus ja hooldusteenus 01.02.2023-31.12.2027 Triger-E OÜ

64 200 €

21.10.2022 Kehtna valla 2022., 2023., 2024. ja 2025. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannete auditee... Loodi Finantsid OÜ

18 800 €

12.10.2022 Elektritööd – ühenduspistikute ja ümberlülituskilpide paigaldamine ning projekteerimine mobiilsetele... Elfi Elekter OÜ

19 750 €

06.05.2022 Kehtna lasteaia ehituslikud sisetööd - renoveerimine Kvatro Ehitus OÜ

154 574 €

23.02.2022 Kehtna valla teede mustkatete rajamine 2022 aastal Verston Ehitus OÜ

133 623 €

02.02.2022 Järvakandi tööstuspargi teedevõrgu ümberehitamise ja laiendamise II etapp Warren Teed OÜ

448 350 €

02.02.2022 Järvakandi tööstuspargi teedevõrgu ümberehitamise ja laiendamise II etapp Warren Asfalt OÜ

448 350 €

25.01.2022 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Kehtna vallas 2022 Mittetulundusühing Sotsiaalne Kaasatus

50 €

27.10.2021 Kehtna valla Valtu Põhikooli ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine Comfort Ae AS

164 800 €

16.04.2021 Eidapere tee rekonstrueerimine Järvakandi alevis Mkm Infra OÜ

67 715 €

18.03.2021 Kehtna staadioni renoveerimine Tref Nord AS

373 400 €

18.03.2021 Kehtna staadioni renoveerimine Atemo OÜ

373 400 €

07.01.2021 Paluküla terviseradade rendile andmine Lumider MTÜ

6 505 €

26.10.2020 Kehtna Põhikooli sadeveesüsteemi ja katuse rekonstrueerimine Bestorkate Tartu OÜ

34 061 €

26.10.2020 Kehtna Põhikooli sadeveesüsteemi ja katuse rekonstrueerimine Anka`S Ehituse Grupp OÜ

34 061 €

23.10.2020 Kõnniteede rekonstrueerimine. Järvakandi Lasteaia Pesamuna ja Kehtna Lasteaia Siller õuealade korras... Mkm Infra OÜ

49 375 €

23.10.2020 Kõnniteede rekonstrueerimine. Järvakandi Lasteaia Pesamuna ja Kehtna Lasteaia Siller õuealade korras... Laxnel OÜ

49 375 €

21.10.2020 Järvakandi Kooli võimla välisseinte soojustamine Erek OÜ

95 873 €

02.07.2020 Valtu Põhikooli kolme klassiruumi ja saali renoveerimine Mivo Ehitus OÜ

47 727 €

26.06.2020 Kehtna lasteaed Siller hoone elektripaigaldise rekonstrueerimine Montreco OÜ

59 428 €

21.05.2020 Kehtna vallas Palukülas Hiiemäe katastriüksustel niitmine Paluküla Klubi

N/A

19.05.2020 Joogiautomaadi rent Saku Läte OÜ

N/A

04.05.2020 Kehtna aleviku tänavate rajamine ja uuendamine 2020 aastal Tariston AS

N/A

02.03.2020 Kehtna vallas Järvakandi alevis Lauavälja ja Tootmise Tootmismaa detailplaneeringu koostamine Ruumi Grupp OÜ

13 400 €

25.12.2019 Kehtna lasteaed “Siller” rekonstrueerimine hoone energiatõhususe edendamiseks Paide Mek AS

922 850 €

26.03.2019 Keava vana sigala lammutamine Eldostar OÜ

12 842 €

14.02.2019 Kehtna valla teede pindamine 2019 aastal Tallinna Teede AS

93 230 €