Kastre Vallavalitsus - riigihanked

Kastre Vallavalitsus - 77000370 Kastre Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 54. Kõikide hangete nägemiseks
24 päeva tagasi Aru tee remonttööd ja pindamine

30.04.2021

24 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimine.

14.05.2021

25 päeva tagasi Hoone ning korstna lammutamine

27.04.2021

25 päeva tagasi Kastre valla haljasalade niitmine 2021, kaks piirkonda

04.05.2021

30 päeva tagasi Kastre valla haljasalade niitmine 2021

04.05.2021

30 päeva tagasi Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2021

16.04.2021

31 päeva tagasi Haaslava lasteaiahoone köögiseadmete ostmine

16.04.2021

38 päeva tagasi Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi rajamine

27.04.2021

52 päeva tagasi Vooremäe tervisekeskuse teenindushoone ehitusprojekti ekspertiisi koostamine

25.03.2021

61 päeva tagasi Liginullenergiahoone eelprojekti koostamine

17.03.2021

61 päeva tagasi Majandustööde auto ostmine

12.03.2021

62 päeva tagasi Kolme sõiduki ostmine

19.03.2021

81 päeva tagasi Kastre valla koolide sisustuse ostmine

19.02.2021

100 päeva tagasi Melliste kaugküttetrassi projekteerimine ja ehitamine

25.02.2021

102 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaia juurdeehituse projekteerimine

09.02.2021

151 päeva tagasi Haaslava lasteaia A ja B korpuse kabinettide sisustuse ostmine

15.12.2020

173 päeva tagasi Haaslava lasteaia c-korpuse ehituse omanikujärelevalve

26.11.2020

205 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede, tänavate ja platside talvine hooldus 2020/2023 IV ja VI piirkond

23.10.2020

206 päeva tagasi Haaslava lasteaia C korpuse ehitus

10.11.2020

209 päeva tagasi Melliste noortekeskuse sisustuse ostmine - hanke tähtaeg on möödunud.

12.10.2020

214 päeva tagasi Võnnu Keskkooli elektripaigaldise osaline rekonstrueerimine

22.10.2020

230 päeva tagasi Melliste noortekeskuse ja raamatukogu aknakatete ost

25.09.2020

233 päeva tagasi Kastre jäätmejaama eskiisprojekti koostamine

22.09.2020

240 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede, tänavate ja parklate talvine hooldus perioodil 2020-2023.aasta.

07.10.2020

270 päeva tagasi Terikeste külas Aru tee remonttööde projekteerimine

19.08.2020

277 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaed väikese saali remonttööd

17.08.2020

311 päeva tagasi Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi ehitusliku projekteerimise väikehange

06.07.2020

321 päeva tagasi Võnnu Keskkooli elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine

06.07.2020

331 päeva tagasi Haaslava lasteaia mööbli ostmine

29.06.2020

342 päeva tagasi Võnnu Lasteaed Värvuke rühmaruumi rekonstrueerimine

16.06.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 45. Kõikide hangete nägemiseks
19 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaia juurdeehituse projekteerimine
19 päeva tagasi Võnnu asfalteerimistööd (kool, kultuurimaja)
19 päeva tagasi Võnnu keskkooli elektritööde teostamine
19 päeva tagasi Sillaotsa Kooli ruumide rekonstrueerimine
19 päeva tagasi Võnnu lasteaia siseruumide rekonstrueerimine
19 päeva tagasi Haaslava lasteaia c-korpuse mööbel
19 päeva tagasi Järvede puhastamine
19 päeva tagasi Vallateede mustkattega pindamine
19 päeva tagasi Aardlapalu kergliiklustee ehitus
19 päeva tagasi Kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine
19 päeva tagasi Hoone ja korstna lammutamine
19 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaia sisetorustiku vahetus
19 päeva tagasi Liginullenergiahoone projekti koostamine
19 päeva tagasi Aru tee ehitustööd
19 päeva tagasi Majandustööde auto ostmine
19 päeva tagasi Melliste ja Sillaotsa kergteelõikude projekteerimine
19 päeva tagasi Kastre valla koolide sisustuse ostmine
19 päeva tagasi Haaslava lasteaiahoone köögiseadmete ostmine
19 päeva tagasi Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi rajamine
19 päeva tagasi Kolme sõiduki ostmine
19 päeva tagasi Melliste kaugküttetrassi projekteerimine ja ehitamine
19 päeva tagasi Haljasalade niitmine
19 päeva tagasi Investeerimislaen
391 päeva tagasi Melliste Keskusehoone ehitus
391 päeva tagasi Võnnu Keskkooli elektrisüsteemi rekonstrueerimine
391 päeva tagasi Melliste Algkooli-lasteaia siseruumide rekonstrueerimine
391 päeva tagasi Võnnu lasteaia rühmaruumide renoveerimine
391 päeva tagasi Võnnu lasteaia õueala laiendamine
391 päeva tagasi Priiuse seltsimaja rekonstrueerimise projekt
391 päeva tagasi Võnnu kabeli renoveerimine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 26 lepingut. Kokku lepinguid - 26. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
30 päeva tagasi Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2021 Eesti Teed AS

522 €

284 päeva tagasi Melliste, Võõpste, Kurepalu ja Võnnu paisjärvedel veetaimestiku niitmine ja kaldaäärse roostiku piir... Preisor OÜ

N/A

321 päeva tagasi Võnnu Keskkooli elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine Powtec OÜ

3 400 €

331 päeva tagasi Haaslava lasteaia mööbli ostmine Guido Mööbel OÜ

40 940 €

342 päeva tagasi Võnnu Lasteaed Värvuke rühmaruumi rekonstrueerimine Fenoalfa OÜ

37 463 €

366 päeva tagasi Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Trev-2 Grupp AS

295 481 €

375 päeva tagasi Kastre valla väikeplatside niitmine 2020 Kagumari OÜ

5 200 €

376 päeva tagasi Kastre valla haljasalade niitmine 2020 Diislimees OÜ

7 920 €

382 päeva tagasi Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2020 Eesti Teed AS

533 €

395 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimise projekteerimi... P.P. Projekt OÜ

12 200 €

396 päeva tagasi Melliste katlamaja projekteerimine ja ehitamine Heat Power OÜ

78 498 €

401 päeva tagasi Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine Klotoid OÜ

5 330 €

443 päeva tagasi KASTRE VALLA KOHALIKE KRUUSATEEDE SUVINE HOOLDUS 2020-2022 Hanso Mk OÜ

117 636 €

447 päeva tagasi Poka teenuskeskuse renoveerimistööd Rehe Ehitus OÜ

53 082 €

454 päeva tagasi Haaslava lasteaia ehitus Uniro Grupp OÜ

1742 051 €

467 päeva tagasi Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Kobras AS

104 000 €

522 päeva tagasi Elektrienergia ostmine perioodil 01.01.2020 – 31.12.2022“ Inter Rao Eesti OÜ

N/A

538 päeva tagasi Melliste keskusehoone I etapi ehitus Energia Ja Ehitus OÜ

884 684 €

550 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Ojamaa Talu OÜ

N/A

550 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Kp Teehooldus OÜ

N/A

550 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Männiku Piim OÜ

N/A

550 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Habemiku Talu

N/A

550 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Agrifor OÜ

N/A

550 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 piirkond II ja piirkond IV Sahkar Tt OÜ

N/A

551 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus Nordicvent OÜ

100 671 €

661 päeva tagasi Koolitranspordi teenuse osutamine Kastre vallas perioodil 01.09.2019-01.09.2024. Mäksträvel OÜ

450 000 €