Kastre Vallavalitsus - Hankija

Kastre Vallavalitsus - 77000370 Kastre Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 26 hanget. Kokku hankeid - 28. Kõikide hangete nägemiseks
34 päeva tagasi Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi ehitusliku projekteerimise väikehange

06.07.2020

44 päeva tagasi Võnnu Keskkooli elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine

06.07.2020

54 päeva tagasi Haaslava lasteaia mööbli ostmine

29.06.2020

65 päeva tagasi Võnnu Lasteaed Värvuke rühmaruumi rekonstrueerimine

16.06.2020

89 päeva tagasi Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine

03.06.2020

98 päeva tagasi Kastre valla väikeplatside niitmine 2020

07.05.2020

99 päeva tagasi Kastre valla haljasalade niitmine 2020

07.05.2020

105 päeva tagasi Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2020

29.04.2020

105 päeva tagasi Sillaotsa kooli siseõue korrastamine

28.04.2020

107 päeva tagasi Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine

05.05.2020

107 päeva tagasi Sette eemaldamine ja utiliseerimine (Gaasimahutid)

23.04.2020

118 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimise projekteerimi...

27.04.2020

119 päeva tagasi Melliste katlamaja projekteerimine ja ehitamine

23.04.2020

124 päeva tagasi Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine

13.04.2020

139 päeva tagasi Haaslava lasteaia ehituse omanikujärelevalve

26.03.2020

166 päeva tagasi KASTRE VALLA KOHALIKE KRUUSATEEDE SUVINE HOOLDUS 2020-2022

12.03.2020

170 päeva tagasi Poka teenuskeskuse renoveerimistööd

04.03.2020

177 päeva tagasi Haaslava lasteaia ehitus

06.03.2020

190 päeva tagasi Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

26.02.2020

210 päeva tagasi Poka teenuskeskuse renoveerimistööd

23.01.2020

222 päeva tagasi Melliste keskusehoone I etapi ehitus omanikujärelevalve teostamine

03.01.2020

244 päeva tagasi Hammaste -Võnnu kergliiklustee tänavavalgustuse väljaehitamine

19.11.2019

254 päeva tagasi Bussi liisimine kasutusrendi korras

18.11.2019

261 päeva tagasi Melliste keskusehoone I etapi ehitus

16.12.2019

264 päeva tagasi „Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus" ehituse omanikujärelevalve

22.11.2019

273 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 piirkond II ja piirkond IV

24.10.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 21 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 21. Kõikide hangete nägemiseks
114 päeva tagasi Melliste Keskusehoone ehitus
114 päeva tagasi Võnnu Keskkooli elektrisüsteemi rekonstrueerimine
114 päeva tagasi Melliste Algkooli-lasteaia siseruumide rekonstrueerimine
114 päeva tagasi Võnnu lasteaia rühmaruumide renoveerimine
114 päeva tagasi Võnnu lasteaia õueala laiendamine
114 päeva tagasi Priiuse seltsimaja rekonstrueerimise projekt
114 päeva tagasi Võnnu kabeli renoveerimine
114 päeva tagasi Melliste kortermajade piirkonna soojussõlmede ehitus
114 päeva tagasi Melliste kaugküttesüsteemi rajamine
114 päeva tagasi Kohalike teede ja tänavate talihooldus 2020/2021
114 päeva tagasi Haljasalade niitmine
114 päeva tagasi Vallateede mustkattega pindamine
114 päeva tagasi Melliste - Poka kergliiklustee ehitus
114 päeva tagasi Aardlapalu kergliiklustee ehitus
114 päeva tagasi Kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine
114 päeva tagasi Poka Sotsiaalteenuste Keskuse II etapp
114 päeva tagasi Haaslava lasteaia ehitus
114 päeva tagasi Üldplaneeringu koostamine
114 päeva tagasi Kohalike kruusateede suvine hooldus
114 päeva tagasi Järvede puhastamine
114 päeva tagasi Investeerimislaen

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 23 lepingut. Kokku lepinguid - 23. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
7 päeva tagasi Melliste, Võõpste, Kurepalu ja Võnnu paisjärvedel veetaimestiku niitmine ja kaldaäärse roostiku piir... Preisor OÜ

N/A

65 päeva tagasi Võnnu Lasteaed Värvuke rühmaruumi rekonstrueerimine Fenoalfa OÜ

37 463 €

89 päeva tagasi Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Trev-2 Grupp AS

295 481 €

98 päeva tagasi Kastre valla väikeplatside niitmine 2020 Kagumari OÜ

5 200 €

99 päeva tagasi Kastre valla haljasalade niitmine 2020 Diislimees OÜ

7 920 €

105 päeva tagasi Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2020 Eesti Teed AS

533 €

118 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimise projekteerimi... P.P. Projekt OÜ

12 200 €

119 päeva tagasi Melliste katlamaja projekteerimine ja ehitamine Heat Power OÜ

78 498 €

124 päeva tagasi Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine Klotoid OÜ

5 330 €

166 päeva tagasi KASTRE VALLA KOHALIKE KRUUSATEEDE SUVINE HOOLDUS 2020-2022 Hanso Mk OÜ

117 636 €

170 päeva tagasi Poka teenuskeskuse renoveerimistööd Rehe Ehitus OÜ

53 082 €

177 päeva tagasi Haaslava lasteaia ehitus Uniro Grupp OÜ

1742 051 €

190 päeva tagasi Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Kobras AS

104 000 €

245 päeva tagasi Elektrienergia ostmine perioodil 01.01.2020 – 31.12.2022“ Inter Rao Eesti OÜ

N/A

261 päeva tagasi Melliste keskusehoone I etapi ehitus Energia Ja Ehitus OÜ

884 684 €

273 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Ojamaa Talu OÜ

N/A

273 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Kp Teehooldus OÜ

N/A

273 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Männiku Piim OÜ

N/A

273 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Habemiku Talu

N/A

273 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Agrifor OÜ

N/A

273 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 piirkond II ja piirkond IV Sahkar Tt OÜ

N/A

274 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus Nordicvent OÜ

100 671 €

384 päeva tagasi Koolitranspordi teenuse osutamine Kastre vallas perioodil 01.09.2019-01.09.2024. Mäksträvel OÜ

450 000 €