Kastre Vallavalitsus - riigihanked

Kastre Vallavalitsus - 77000370 Kastre Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 37. Kõikide hangete nägemiseks
6 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede, tänavate ja platside talvine hooldus 2020/2023 IV ja VI piirkond

23.10.2020

7 päeva tagasi Haaslava lasteaia C korpuse ehitus

10.11.2020

10 päeva tagasi Melliste noortekeskuse sisustuse ostmine - hanke tähtaeg on möödunud.

12.10.2020

15 päeva tagasi Võnnu Keskkooli elektripaigaldise osaline rekonstrueerimine

22.10.2020

31 päeva tagasi Melliste noortekeskuse ja raamatukogu aknakatete ost

25.09.2020

34 päeva tagasi Kastre jäätmejaama eskiisprojekti koostamine

22.09.2020

41 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede, tänavate ja parklate talvine hooldus perioodil 2020-2023.aasta.

07.10.2020

71 päeva tagasi Terikeste külas Aru tee remonttööde projekteerimine

19.08.2020

78 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaed väikese saali remonttööd

17.08.2020

112 päeva tagasi Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi ehitusliku projekteerimise väikehange

06.07.2020

122 päeva tagasi Võnnu Keskkooli elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine

06.07.2020

132 päeva tagasi Haaslava lasteaia mööbli ostmine

29.06.2020

143 päeva tagasi Võnnu Lasteaed Värvuke rühmaruumi rekonstrueerimine

16.06.2020

167 päeva tagasi Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine

03.06.2020

176 päeva tagasi Kastre valla väikeplatside niitmine 2020

07.05.2020

178 päeva tagasi Kastre valla haljasalade niitmine 2020

07.05.2020

183 päeva tagasi Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2020

29.04.2020

183 päeva tagasi Sillaotsa kooli siseõue korrastamine

28.04.2020

185 päeva tagasi Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine

05.05.2020

185 päeva tagasi Sette eemaldamine ja utiliseerimine (Gaasimahutid)

23.04.2020

196 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimise projekteerimi...

27.04.2020

197 päeva tagasi Melliste katlamaja projekteerimine ja ehitamine

23.04.2020

202 päeva tagasi Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine

13.04.2020

217 päeva tagasi Haaslava lasteaia ehituse omanikujärelevalve

26.03.2020

244 päeva tagasi KASTRE VALLA KOHALIKE KRUUSATEEDE SUVINE HOOLDUS 2020-2022

12.03.2020

248 päeva tagasi Poka teenuskeskuse renoveerimistööd

04.03.2020

255 päeva tagasi Haaslava lasteaia ehitus

06.03.2020

268 päeva tagasi Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

26.02.2020

288 päeva tagasi Poka teenuskeskuse renoveerimistööd

23.01.2020

300 päeva tagasi Melliste keskusehoone I etapi ehitus omanikujärelevalve teostamine

03.01.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 21 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 21. Kõikide hangete nägemiseks
192 päeva tagasi Melliste Keskusehoone ehitus
192 päeva tagasi Võnnu Keskkooli elektrisüsteemi rekonstrueerimine
192 päeva tagasi Melliste Algkooli-lasteaia siseruumide rekonstrueerimine
192 päeva tagasi Võnnu lasteaia rühmaruumide renoveerimine
192 päeva tagasi Võnnu lasteaia õueala laiendamine
192 päeva tagasi Priiuse seltsimaja rekonstrueerimise projekt
192 päeva tagasi Võnnu kabeli renoveerimine
192 päeva tagasi Melliste kortermajade piirkonna soojussõlmede ehitus
192 päeva tagasi Melliste kaugküttesüsteemi rajamine
192 päeva tagasi Kohalike teede ja tänavate talihooldus 2020/2021
192 päeva tagasi Haljasalade niitmine
192 päeva tagasi Vallateede mustkattega pindamine
192 päeva tagasi Melliste - Poka kergliiklustee ehitus
192 päeva tagasi Aardlapalu kergliiklustee ehitus
192 päeva tagasi Kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine
192 päeva tagasi Poka Sotsiaalteenuste Keskuse II etapp
192 päeva tagasi Haaslava lasteaia ehitus
192 päeva tagasi Üldplaneeringu koostamine
192 päeva tagasi Kohalike kruusateede suvine hooldus
192 päeva tagasi Järvede puhastamine
192 päeva tagasi Investeerimislaen

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 25 lepingut. Kokku lepinguid - 25. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
85 päeva tagasi Melliste, Võõpste, Kurepalu ja Võnnu paisjärvedel veetaimestiku niitmine ja kaldaäärse roostiku piir... Preisor OÜ

N/A

122 päeva tagasi Võnnu Keskkooli elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine Powtec OÜ

3 400 €

132 päeva tagasi Haaslava lasteaia mööbli ostmine Guido Mööbel OÜ

40 940 €

143 päeva tagasi Võnnu Lasteaed Värvuke rühmaruumi rekonstrueerimine Fenoalfa OÜ

37 463 €

167 päeva tagasi Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Trev-2 Grupp AS

295 481 €

176 päeva tagasi Kastre valla väikeplatside niitmine 2020 Kagumari OÜ

5 200 €

178 päeva tagasi Kastre valla haljasalade niitmine 2020 Diislimees OÜ

7 920 €

183 päeva tagasi Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2020 Eesti Teed AS

533 €

196 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimise projekteerimi... P.P. Projekt OÜ

12 200 €

197 päeva tagasi Melliste katlamaja projekteerimine ja ehitamine Heat Power OÜ

78 498 €

202 päeva tagasi Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine Klotoid OÜ

5 330 €

244 päeva tagasi KASTRE VALLA KOHALIKE KRUUSATEEDE SUVINE HOOLDUS 2020-2022 Hanso Mk OÜ

117 636 €

248 päeva tagasi Poka teenuskeskuse renoveerimistööd Rehe Ehitus OÜ

53 082 €

255 päeva tagasi Haaslava lasteaia ehitus Uniro Grupp OÜ

1742 051 €

268 päeva tagasi Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Kobras AS

104 000 €

323 päeva tagasi Elektrienergia ostmine perioodil 01.01.2020 – 31.12.2022“ Inter Rao Eesti OÜ

N/A

339 päeva tagasi Melliste keskusehoone I etapi ehitus Energia Ja Ehitus OÜ

884 684 €

352 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Ojamaa Talu OÜ

N/A

352 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Kp Teehooldus OÜ

N/A

352 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Männiku Piim OÜ

N/A

352 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Habemiku Talu

N/A

352 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Agrifor OÜ

N/A

352 päeva tagasi Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 piirkond II ja piirkond IV Sahkar Tt OÜ

N/A

353 päeva tagasi Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus Nordicvent OÜ

100 671 €

462 päeva tagasi Koolitranspordi teenuse osutamine Kastre vallas perioodil 01.09.2019-01.09.2024. Mäksträvel OÜ

450 000 €