Kambja Vallavalitsus

Kambja Vallavalitsus - 77000275 Kambja Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 35. Kõikide hangete nägemiseks

09.05.2022 Soinaste lasteaed Laululind fassaadi, panipaikade ja prügimaja renoveerimine

27.05.2022

02.05.2022 Kooli tee 2 mänguväljaku rajamine

19.05.2022

27.04.2022 Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksuse detailplaneeringu koostamine

09.05.2022

07.04.2022 Ülenurme Gümnaasiumi toitlustusteenus

06.05.2022

24.03.2022 Kambja valla Räni lasteaia ehituse eelprojekti koostamine

31.03.2022

21.03.2022 Ülenurme Gümnaasiumi hooldus- ja valvekoristusteenus

19.04.2022

14.03.2022 Eterniidi jäätmete kogumine Kambja vallas

24.03.2022

12.01.2022 Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine

31.01.2022

27.12.2021 Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimise ehitusprojekti osadele ekspertiisi tellimine

04.01.2022

08.12.2021 Vana-Kuuste parki atraktsioonide rajamine

27.12.2021

11.11.2021 Ülenurme gümnaasiumi õueala täiendamine – projekteerimine ja ehitamine

22.11.2021

06.10.2021 Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2022.aastal

19.10.2021

10.08.2021 Bussitransporditeenuse tellimine Kambja valla haridusasutustele 2021/2022 ja 2022/2023.õa

26.08.2021

08.07.2021 Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse hoonestuse arhitektuurivõistlus

15.09.2021

01.07.2021 Soinaste lasteaia Eerika filiaali hoolduskoristusteenus

12.07.2021

07.05.2021 Kambja valla teede pindamine 2021. aastal

02.06.2021

16.04.2021 Kambja spordihoone parkla ja ümbruse vertikaalplaneering

17.05.2021

04.03.2021 Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimine - projekteerimine ja ehitustööd

30.03.2021

11.01.2021 Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse 2021.-2023.aastal

08.02.2021

15.10.2020 Tõrvandi, Papli tn rekonstrueerimine

16.11.2020

12.10.2020 Varjualuste ja mängumajade ehitamine

09.11.2020

09.10.2020 Ringtee 1 lasteaia mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine

23.10.2020

08.10.2020 Elektrienergia ostmine 2021.-2022.aastal

09.11.2020

05.10.2020 Kambja valla kooli- ja liinibussi transporditeenuse osutamine 2021.-2023. aastal

02.11.2020

29.09.2020 Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2021.aastal

13.10.2020

28.08.2020 Ülenurme, Võru mnt 2 ja Lennu-Vangi tee (lõik 2) katendi taastusremont

23.09.2020

07.07.2020 Tõrvandi, Ringtee 1 lasteaia mööbel

27.07.2020

01.07.2020 Kuuste kooli mööbel

09.07.2020

22.05.2020 Kambja valla teede pindamine 2020.aastal

17.06.2020

04.05.2020 Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapp

01.06.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 39. Kõikide hangete nägemiseks

30.03.2022 Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine
30.03.2022 Pargi 7 kapitaalremont
30.03.2022 Jõeveere MÜ detailplaneeringu koostamine
30.03.2022 Tõrvandi Põhikool ja spordihoone projekteerimine ja ehitus
30.03.2022 Lasteaia (moodul, element) projekteerimine ja hankimine
30.03.2022 Kuuste Kooli lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimine
30.03.2022 Tõrvandi sademevee peakollektori
30.03.2022 Kergliiklus- ja kõnniteede projekteerimis-ehitushange
30.03.2022 Soinaste lasteaed Laululind fassaadi ja õue panipaikade renoveerimine 88 000,00 L/e märts juuni-augu...
30.03.2022 Vallateede rekonstrueerimine
30.03.2022 Vallateede pindamine
30.03.2022 Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas. (KIK projekt)
30.03.2022 Tartu linna lähiala sademevee mudeli koostamine
30.03.2022 Ülenurme Gümnaasiumi toitlustusteenus
30.03.2022 Ülenurme Gümnaasiumi hooldus- ja valvekoristusteenus
30.03.2022 Eterniidijäätmete kogumine Kambja vallas 2022a. kevad
30.03.2022 Elektrienergia 2023
30.03.2022 Avalik bussiliinivedu 2023
23.03.2021 Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse 2021.-2023. aastal
23.03.2021 Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimine - projekteerimine ja ehitustööd
23.03.2021 Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimine - projekteerimine ja ehitustööd
23.03.2021 Kambja Spordihoone vertikaalplaneering ja parklate korrastus
23.03.2021 Kambja valla teede pindamine 2021
23.03.2021 Kergliiklus- ja kõnniteede projekteerimis-ehitushange
23.03.2021 Arhitektuurne konkurss põhikooli ja kogukonnakeskuse hoone projekteerimine Tõrvandisse
19.03.2020 Kambja lasteaia õuesõppe klassi ehitus
19.03.2020 Eerika lasteaia varjualuse ehitus
19.03.2020 Tõrvandi, Papli 6 tänava ümberehitus
19.03.2020 Kambja valla üldplaneeringu ja KSH koostamine (osaline)
19.03.2020 Kambja lasteaia remonttööd

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 34. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

24.03.2022 Kambja valla Räni lasteaia ehituse eelprojekti koostamine Corson OÜ

29 480 €

12.01.2022 Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine SWECO PROJEKT AS

191 525 €

08.12.2021 Vana-Kuuste parki atraktsioonide rajamine Tiptiptap OÜ

38 997 €

11.11.2021 Ülenurme gümnaasiumi õueala täiendamine – projekteerimine ja ehitamine TOMMI PLAY OÜ

31 711 €

06.10.2021 Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2022.aastal Abuss OÜ

59 000 €

10.08.2021 Bussitransporditeenuse tellimine Kambja valla haridusasutustele 2021/2022 ja 2022/2023.õa Abuss OÜ

N/A

15.10.2020 Tõrvandi, Papli tn rekonstrueerimine Sahkar Tt OÜ

208 147 €

13.10.2020 Nõustamis- ja konsultatsiooniteenus Grant Thornton Baltic OÜ

N/A

08.10.2020 Elektrienergia ostmine 2021.-2022.aastal Inter Rao Eesti OÜ

176 160 €

08.10.2020 Elektrienergia ostmine 2021.-2022.aastal Alexela AS

176 160 €

08.10.2020 Elektrienergia ostmine 2021.-2022.aastal Elektrum Eesti OÜ

176 160 €

29.09.2020 Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2021.aastal Gobus AS

44 856 €

23.09.2020 Ülenurme, Võru mnt 2 ja Lennu-Vangi tee (lõik 2) katendi taastusremondi omanikujärelevalve Taalri Varahaldus AS

5 250 €

10.09.2020 Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise II etapp (tribüüni ehitustööd). Sahkar Tt OÜ

236 996 €

29.07.2020 Kambja lasteaia õuealale mänguväljaku atraktsioonide paigaldamine Pomo Playgrounds OÜ

N/A

27.07.2020 Soinaste lasteaia Eerika filiaali sisekoristustööd Sol Baltics OÜ

N/A

09.07.2020 Toitlustusseadmed Bestmarki Suurköökide AS

11 383 €

07.07.2020 Tõrvandi, Ringtee 1 lasteaia mööbel Guido Mööbel OÜ

158 836 €

01.07.2020 Kuuste kooli mööbel Põlde Invest OÜ

47 139 €

01.07.2020 Kuuste kooli mööbel Jetstrading Grupp OÜ

47 139 €

01.07.2020 Kuuste kooli mööbel TOV Anshar Grup

47 139 €

16.06.2020 Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone mõõdistus- ja eelprojekt Corson OÜ

14 210 €

07.06.2020 Kambja vallas, Kambja alevikus, Männi tn 1 korteri remont- ja ehitustööde teostamine Olme OÜ

12 363 €

01.06.2020 Omanikujärelevalve teenuse osutamine Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapil Prodecoro OÜ

4 500 €

26.05.2020 Kambja valla haldusterritooriumil hulkuvate ja hüljatud loomade püüdmine ning nende loomade hoiuteen... Mittetulundusühing Assisi Franciscuse Selts

N/A

22.05.2020 Kambja valla teede pindamine 2020.aastal Trev-2 Grupp AS

N/A

04.05.2020 Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapp Sahkar Tt OÜ

642 458 €

27.04.2020 Tõrvandi keskusala detailplaneeringu koostamine Landcomposition OÜ

8 700 €

27.04.2020 Kambja valla objektide elektrisüsteemidega seotud remondi- ja hooldustööd Olme OÜ

N/A

15.04.2020 Eeriko 7 talu endisel individualiseeritaval kujul säilimise määra kindlakstegemise eksperthinnang Ehitusplaneerimise OÜ

9 995 €