Kambja Vallavalitsus - riigihanked

Kambja Vallavalitsus - 77000275 Kambja Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 24 hanget. Kokku hankeid - 24. Kõikide hangete nägemiseks
22 päeva tagasi Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2022.aastal

19.10.2021

79 päeva tagasi Bussitransporditeenuse tellimine Kambja valla haridusasutustele 2021/2022 ja 2022/2023.õa

26.08.2021

112 päeva tagasi Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse hoonestuse arhitektuurivõistlus

15.09.2021

118 päeva tagasi Soinaste lasteaia Eerika filiaali hoolduskoristusteenus

12.07.2021

174 päeva tagasi Kambja valla teede pindamine 2021. aastal

02.06.2021

195 päeva tagasi Kambja spordihoone parkla ja ümbruse vertikaalplaneering

17.05.2021

238 päeva tagasi Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimine - projekteerimine ja ehitustööd

30.03.2021

290 päeva tagasi Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse 2021.-2023.aastal

08.02.2021

378 päeva tagasi Tõrvandi, Papli tn rekonstrueerimine

16.11.2020

381 päeva tagasi Varjualuste ja mängumajade ehitamine

09.11.2020

384 päeva tagasi Ringtee 1 lasteaia mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine

23.10.2020

385 päeva tagasi Elektrienergia ostmine 2021.-2022.aastal

09.11.2020

388 päeva tagasi Kambja valla kooli- ja liinibussi transporditeenuse osutamine 2021.-2023. aastal

02.11.2020

394 päeva tagasi Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2021.aastal

13.10.2020

426 päeva tagasi Ülenurme, Võru mnt 2 ja Lennu-Vangi tee (lõik 2) katendi taastusremont

23.09.2020

478 päeva tagasi Tõrvandi, Ringtee 1 lasteaia mööbel

27.07.2020

484 päeva tagasi Kuuste kooli mööbel

09.07.2020

524 päeva tagasi Kambja valla teede pindamine 2020.aastal

17.06.2020

542 päeva tagasi Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapp

01.06.2020

596 päeva tagasi Varjualuste ehitamine Kambja lasteaia ja Eerika lasteaia mänguväljakutele

30.03.2020

602 päeva tagasi Tõrvandi keskusala detailplaneeringu koostamine

17.03.2020

678 päeva tagasi Tõrvandi alevik, Ringtee 1 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks

28.01.2020

703 päeva tagasi Kambja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

28.11.2019

710 päeva tagasi Kambja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

07.11.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 21 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 21. Kõikide hangete nägemiseks
219 päeva tagasi Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse 2021.-2023. aastal
219 päeva tagasi Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimine - projekteerimine ja ehitustööd
219 päeva tagasi Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimine - projekteerimine ja ehitustööd
219 päeva tagasi Kambja Spordihoone vertikaalplaneering ja parklate korrastus
219 päeva tagasi Kambja valla teede pindamine 2021
219 päeva tagasi Kergliiklus- ja kõnniteede projekteerimis-ehitushange
219 päeva tagasi Arhitektuurne konkurss põhikooli ja kogukonnakeskuse hoone projekteerimine Tõrvandisse
588 päeva tagasi Kambja lasteaia õuesõppe klassi ehitus
588 päeva tagasi Eerika lasteaia varjualuse ehitus
588 päeva tagasi Tõrvandi, Papli 6 tänava ümberehitus
588 päeva tagasi Kambja valla üldplaneeringu ja KSH koostamine (osaline)
588 päeva tagasi Kambja lasteaia remonttööd
588 päeva tagasi Kambja valla teede tolmutõrje 2020. a
588 päeva tagasi Kambja valla teede pindamistööd
588 päeva tagasi Kuuste kooli mööbel
588 päeva tagasi Lasteaia mööbel (Ringtee 1, Tõrvandi)
588 päeva tagasi Kambja valla tänavavalgustusliinide ehitamine
588 päeva tagasi Lasteaia õppevahendid (Ringtee 1, Tõrvandi)
588 päeva tagasi Kambja valla vara kindlustamine
588 päeva tagasi Elektrienergia ostmine 2021.-2022. aastal
588 päeva tagasi Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2021. a

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 28 lepingut. Kokku lepinguid - 29. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
79 päeva tagasi Bussitransporditeenuse tellimine Kambja valla haridusasutustele 2021/2022 ja 2022/2023.õa Abuss OÜ

N/A

378 päeva tagasi Tõrvandi, Papli tn rekonstrueerimine Sahkar Tt OÜ

208 147 €

380 päeva tagasi Nõustamis- ja konsultatsiooniteenus Grant Thornton Baltic OÜ

N/A

385 päeva tagasi Elektrienergia ostmine 2021.-2022.aastal Inter Rao Eesti OÜ

176 160 €

385 päeva tagasi Elektrienergia ostmine 2021.-2022.aastal Alexela AS

176 160 €

385 päeva tagasi Elektrienergia ostmine 2021.-2022.aastal Elektrum Eesti OÜ

176 160 €

394 päeva tagasi Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2021.aastal Gobus AS

44 856 €

399 päeva tagasi Ülenurme, Võru mnt 2 ja Lennu-Vangi tee (lõik 2) katendi taastusremondi omanikujärelevalve Taalri Varahaldus AS

5 250 €

413 päeva tagasi Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise II etapp (tribüüni ehitustööd). Sahkar Tt OÜ

236 996 €

456 päeva tagasi Kambja lasteaia õuealale mänguväljaku atraktsioonide paigaldamine Pomo Playgrounds OÜ

N/A

458 päeva tagasi Soinaste lasteaia Eerika filiaali sisekoristustööd Sol Baltics OÜ

N/A

476 päeva tagasi Toitlustusseadmed Bestmarki Suurköökide AS

11 383 €

478 päeva tagasi Tõrvandi, Ringtee 1 lasteaia mööbel Guido Mööbel OÜ

158 836 €

484 päeva tagasi Kuuste kooli mööbel Põlde Invest OÜ

47 139 €

484 päeva tagasi Kuuste kooli mööbel Jetstrading Grupp OÜ

47 139 €

484 päeva tagasi Kuuste kooli mööbel TOV Anshar Grup

47 139 €

499 päeva tagasi Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone mõõdistus- ja eelprojekt Corson OÜ

14 210 €

507 päeva tagasi Kambja vallas, Kambja alevikus, Männi tn 1 korteri remont- ja ehitustööde teostamine Olme OÜ

12 363 €

514 päeva tagasi Omanikujärelevalve teenuse osutamine Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapil Prodecoro OÜ

4 500 €

520 päeva tagasi Kambja valla haldusterritooriumil hulkuvate ja hüljatud loomade püüdmine ning nende loomade hoiuteen... Mittetulundusühing Assisi Franciscuse Selts

N/A

524 päeva tagasi Kambja valla teede pindamine 2020.aastal Trev-2 Grupp AS

N/A

542 päeva tagasi Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapp Sahkar Tt OÜ

642 458 €

549 päeva tagasi Tõrvandi keskusala detailplaneeringu koostamine Landcomposition OÜ

8 700 €

549 päeva tagasi Kambja valla objektide elektrisüsteemidega seotud remondi- ja hooldustööd Olme OÜ

N/A

561 päeva tagasi Eeriko 7 talu endisel individualiseeritaval kujul säilimise määra kindlakstegemise eksperthinnang Ehitusplaneerimise OÜ

9 995 €

678 päeva tagasi Tõrvandi alevik, Ringtee 1 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks Tartu Ehitus AS

2743 513 €

713 päeva tagasi Bussitransporditeenuse tellimine Kambja valla haridusasutustele 2019/2020 ja 2020/2021.õa. Agris OÜ

N/A

713 päeva tagasi Bussitransporditeenuse tellimine Kambja valla haridusasutustele 2019/2020 ja 2020/2021.õa. Abuss OÜ

N/A