Järve Biopuhastus OÜ - riigihanked

Järve Biopuhastus OÜ - 10854476 Järve Biopuhastus OÜ

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 22 hanget. Kokku hankeid - 22. Kõikide hangete nägemiseks
20 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine

30.04.2021

55 päeva tagasi Savala, Uniküla Vesi, Maidla Kodu puurkaev-pumplate rekonstrueerimine III

30.03.2021

58 päeva tagasi Kaare tänava ühisveevarustuse torustiku lõigu rekonstrueerimine

05.04.2021

67 päeva tagasi Püssi linna reoveekanalisatsiooni projekteerimine

01.04.2021

94 päeva tagasi Koagulant Fe(III)SO4 ostmine

22.02.2021

103 päeva tagasi Savala, Uniküla Vesi, Maidla Kodu puurkaev-pumplate rekonstrueerimine II

26.02.2021

145 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võre projekteerimine ja ehitamine

01.02.2021

170 päeva tagasi Lüganuse vallas Maidla küla, Savala küla ja Uniküla puurkaev-pumplate rekonstrueerimine

21.12.2020

237 päeva tagasi Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine II

14.10.2020

278 päeva tagasi Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine

24.08.2020

286 päeva tagasi Ühisreoveekanalisatsiooni ehitamine kinnistu Kaasiku 22 juurde

10.08.2020

341 päeva tagasi Ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine Narva mnt tänava lõigul (Kirde t...

19.06.2020

352 päeva tagasi Reoveesette äravedu ja käitlemine

19.06.2020

367 päeva tagasi Koagulant Fe(III)SO4 ostmine

26.05.2020

377 päeva tagasi Kohtla-Järve linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni laiendamine

15.05.2020

390 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine

28.04.2020

401 päeva tagasi Ühiskanalisatsiooni torustiku rajamine Hariduse tn 6 – Hariduse tn 10 lõigul, Jõhvi linnas

16.04.2020

430 päeva tagasi Ühisveevärgi torustiku rajamine aadressil Hariduse tänav T4, Jõhvi

19.03.2020

472 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine

04.02.2020

495 päeva tagasi Proovivõrukoha projekteerimine ja ehitamine

20.01.2020

537 päeva tagasi Sademeveekollektori rekonstrueerimine aadressil Endla tn L2 Kohtla-Järve linnas

11.12.2019

542 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võre ehitamine

11.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 88. Kõikide hangete nägemiseks
13 päeva tagasi Kaugjuhtimise- jälgimise toimepidavuse projekti koostamine
13 päeva tagasi Alajaamad Ahtme, Püssi ja K-Järve RVP transformaatori kapitaalremont
13 päeva tagasi Kurtna-Vasavere-Ahtme VTJ magistraali läbipesu ots
13 päeva tagasi Mobiilse avariigeneraatori ostmine
13 päeva tagasi Välisõhu ja töökeskkonna seire ja proovivõtu hange
13 päeva tagasi Ahtme VTJ põrandate, seinte ja uste parandus/värvimine
13 päeva tagasi Valveteenuste hange
13 päeva tagasi Põhja-, toor- ja joogiveeseire ja proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)
13 päeva tagasi KJ reoveepuhasti sette tahendussüsteemi ümberehitamine
13 päeva tagasi Portatiivse vooluhulgamõõturi ja rõhumõõteseade soetamine
13 päeva tagasi Kompostivaalude andurid ja vaalude abimaterjalide katted
13 päeva tagasi Struktuuraine soetamine (hakkepuit)
13 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride soetamine reoveesette veetustamiseks
13 päeva tagasi Koagulandi (Fe3 SO4) ostmine
13 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võrede ehitus
13 päeva tagasi Heitvee kollektoril proovivõtukoha projekteerimine ja ehitamine
13 päeva tagasi Võreprahi äraveo hange
13 päeva tagasi Reo-, heitvee ja õhu proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)
13 päeva tagasi Kohtla-Järve reoveepuhasti ventilatsiooni- ja õhupuhastussüsteemi rekonstrueerimise omanikujäreleval...
13 päeva tagasi Edise küla ÜVK ühendamise ehitustööde omanikujärelevalve
13 päeva tagasi Ehitustööd: survekanalisatsiooni torustiku (sh RVP) ja veetorustiku rajamine ning osaline rekonstrue...
13 päeva tagasi Lüganuse ÜVK ühendamise Püssi ÜVK-ga ehitustööde omanikujärelevalve
13 päeva tagasi Kaare tn ühisveevarustuse torustiku lõigu rekonstrueerimine
13 päeva tagasi Frontaallaaduri remont
13 päeva tagasi Sõidukite soetamine
13 päeva tagasi Sõidukite kaskokindlustus ja seadmekindlustus
13 päeva tagasi Ehitustööd. Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine. (Projekteer...
13 päeva tagasi Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamise omanikujärelevalve
13 päeva tagasi Projekteerimine. Püssi ühiskanalisatsiooni laiendamine
13 päeva tagasi Ehitustööd: Savala ja Uniküla Vesi PK-de rekonstrueerimine, veetöötlusseadmete paigaldamine, Savala...

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 11 lepingut. Kokku lepinguid - 11. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
145 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võre projekteerimine ja ehitamine Schöttli Keskkonnatehnika AS

306 130 €

286 päeva tagasi Ühisreoveekanalisatsiooni ehitamine kinnistu Kaasiku 22 juurde Tambiku Grupp OÜ

6 775 €

367 päeva tagasi Koagulant Fe(III)SO4 ostmine Kemira Oyj

88 500 €

377 päeva tagasi Kohtla-Järve linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni laiendamine Viimsi Keevitus AS

1122 809 €

390 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Kemira Oyj

N/A

390 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Baltic Floc Estonia OÜ

N/A

390 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Ingle AS

N/A

430 päeva tagasi Ühisveevärgi torustiku rajamine aadressil Hariduse tänav T4, Jõhvi Eesti ESM OÜ

12 833 €

472 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine Agricom Tehnika OÜ

132 900 €

537 päeva tagasi Sademeveekollektori rekonstrueerimine aadressil Endla tn L2 Kohtla-Järve linnas Pipes Building OÜ

91 909 €

836 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine Metsahake OÜ

134 700 €