Järve Biopuhastus OÜ

Järve Biopuhastus OÜ - 10854476 Järve Biopuhastus OÜ

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 39. Kõikide hangete nägemiseks

15.02.2023 Ühiskanalisatsiooni laiendamine Kastani tänaval, Ahtme LO, Kohtla-Järve linn

06.03.2023

14.02.2023 Koagulant FeI(III)SO4 ostmine

06.03.2023

23.01.2023 Hakkepuidu ostmine

08.02.2023

04.01.2023 Teleskooplaaduri ostmine

17.01.2023

25.11.2022 Ühisveevärgi torustiku laiendamine Purtse-Kindluse piirkonnas, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Viru ...

13.12.2022

03.10.2022 Reoveesette äravedu ja käitlemine

13.10.2022

15.07.2022 Ühisveevärgi torustiku rekonstrueerimine aadressil Veski tänav T10, Jõhvi

12.08.2022

30.06.2022 Ühisveevärgi torustiku rekonstrueerimine aadressil Vaarika tänav L2, Jõhvi

27.07.2022

29.04.2022 Reoveepumpla rekonstrueerimine. Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa II

16.05.2022

16.03.2022 Reoveepumpla rekonstrueerimine. Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa

14.04.2022

28.02.2022 Hakkepuidu ostmine

09.03.2022

23.02.2022 Koagulant Fe(III)SO4 ostmine

07.03.2022

13.10.2021 Emulsioonpolümeeride ostmine

15.12.2021

04.10.2021 Reoveesette äravedu ja käitlemine

08.11.2021

16.09.2021 Kohtla-Järve reoveepuhasti ventilatsiooni- ja õhupuhastussüsteemi rekonstrueerimine 2

06.10.2021

29.07.2021 Lüganuse aleviku ja Püssi linna üvvk ühendamise projekteerimine ja ehitamine

30.08.2021

02.06.2021 Kohtla-Järve reoveepuhasti ventilatsiooni- ja õhupuhastussüsteemi rekonstrueerimine

09.07.2021

19.04.2021 Hakkepuidu ostmine

30.04.2021

15.03.2021 Savala, Uniküla Vesi, Maidla Kodu puurkaev-pumplate rekonstrueerimine III

30.03.2021

12.03.2021 Kaare tänava ühisveevarustuse torustiku lõigu rekonstrueerimine

05.04.2021

03.03.2021 Püssi linna reoveekanalisatsiooni projekteerimine

01.04.2021

04.02.2021 Koagulant Fe(III)SO4 ostmine

22.02.2021

26.01.2021 Savala, Uniküla Vesi, Maidla Kodu puurkaev-pumplate rekonstrueerimine II

26.02.2021

15.12.2020 Ahtme reoveepumpla võre projekteerimine ja ehitamine

01.02.2021

20.11.2020 Lüganuse vallas Maidla küla, Savala küla ja Uniküla puurkaev-pumplate rekonstrueerimine

21.12.2020

14.09.2020 Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine II

14.10.2020

04.08.2020 Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine

24.08.2020

27.07.2020 Ühisreoveekanalisatsiooni ehitamine kinnistu Kaasiku 22 juurde

10.08.2020

02.06.2020 Ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine Narva mnt tänava lõigul (Kirde t...

19.06.2020

22.05.2020 Reoveesette äravedu ja käitlemine

19.06.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 88. Kõikide hangete nägemiseks

26.04.2021 Kaugjuhtimise- jälgimise toimepidavuse projekti koostamine
26.04.2021 Alajaamad Ahtme, Püssi ja K-Järve RVP transformaatori kapitaalremont
26.04.2021 Kurtna-Vasavere-Ahtme VTJ magistraali läbipesu ots
26.04.2021 Mobiilse avariigeneraatori ostmine
26.04.2021 Välisõhu ja töökeskkonna seire ja proovivõtu hange
26.04.2021 Ahtme VTJ põrandate, seinte ja uste parandus/värvimine
26.04.2021 Valveteenuste hange
26.04.2021 Põhja-, toor- ja joogiveeseire ja proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)
26.04.2021 KJ reoveepuhasti sette tahendussüsteemi ümberehitamine
26.04.2021 Portatiivse vooluhulgamõõturi ja rõhumõõteseade soetamine
26.04.2021 Kompostivaalude andurid ja vaalude abimaterjalide katted
26.04.2021 Struktuuraine soetamine (hakkepuit)
26.04.2021 Emulsioonpolümeeride soetamine reoveesette veetustamiseks
26.04.2021 Koagulandi (Fe3 SO4) ostmine
26.04.2021 Ahtme reoveepumpla võrede ehitus
26.04.2021 Heitvee kollektoril proovivõtukoha projekteerimine ja ehitamine
26.04.2021 Võreprahi äraveo hange
26.04.2021 Reo-, heitvee ja õhu proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)
26.04.2021 Kohtla-Järve reoveepuhasti ventilatsiooni- ja õhupuhastussüsteemi rekonstrueerimise omanikujäreleval...
26.04.2021 Edise küla ÜVK ühendamise ehitustööde omanikujärelevalve
26.04.2021 Ehitustööd: survekanalisatsiooni torustiku (sh RVP) ja veetorustiku rajamine ning osaline rekonstrue...
26.04.2021 Lüganuse ÜVK ühendamise Püssi ÜVK-ga ehitustööde omanikujärelevalve
26.04.2021 Kaare tn ühisveevarustuse torustiku lõigu rekonstrueerimine
26.04.2021 Frontaallaaduri remont
26.04.2021 Sõidukite soetamine
26.04.2021 Sõidukite kaskokindlustus ja seadmekindlustus
26.04.2021 Ehitustööd. Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine. (Projekteer...
26.04.2021 Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamise omanikujärelevalve
26.04.2021 Projekteerimine. Püssi ühiskanalisatsiooni laiendamine
26.04.2021 Ehitustööd: Savala ja Uniküla Vesi PK-de rekonstrueerimine, veetöötlusseadmete paigaldamine, Savala...