Järve Biopuhastus OÜ - riigihanked

Järve Biopuhastus OÜ - 10854476 Järve Biopuhastus OÜ

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 14 hanget. Kokku hankeid - 14. Kõikide hangete nägemiseks
38 päeva tagasi Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine II

14.10.2020

79 päeva tagasi Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine

24.08.2020

87 päeva tagasi Ühisreoveekanalisatsiooni ehitamine kinnistu Kaasiku 22 juurde

10.08.2020

142 päeva tagasi Ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine Narva mnt tänava lõigul (Kirde t...

19.06.2020

153 päeva tagasi Reoveesette äravedu ja käitlemine

19.06.2020

168 päeva tagasi Koagulant Fe(III)SO4 ostmine

26.05.2020

178 päeva tagasi Kohtla-Järve linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni laiendamine

15.05.2020

191 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine

28.04.2020

202 päeva tagasi Ühiskanalisatsiooni torustiku rajamine Hariduse tn 6 – Hariduse tn 10 lõigul, Jõhvi linnas

16.04.2020

231 päeva tagasi Ühisveevärgi torustiku rajamine aadressil Hariduse tänav T4, Jõhvi

19.03.2020

273 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine

04.02.2020

296 päeva tagasi Proovivõrukoha projekteerimine ja ehitamine

20.01.2020

338 päeva tagasi Sademeveekollektori rekonstrueerimine aadressil Endla tn L2 Kohtla-Järve linnas

11.12.2019

343 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võre ehitamine

11.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 52. Kõikide hangete nägemiseks
274 päeva tagasi KJ reoveepuhasti sette tahendussüsteemi tehnoloogiline projekteerimine
274 päeva tagasi KJ reoveepuhasti sette tahendussüsteemi ümberehitamine
274 päeva tagasi Proovivõtukohtade projekteerimine ja ehitamine
274 päeva tagasi Proovivõtukohtade ehitus, 23 tk
275 päeva tagasi Kohtla-Järve regionaalsete puhastusseadmete kompressorite KA5S-GK200 hooldus
275 päeva tagasi Puhta vee arvestid, korduvtaadeldavad. Tootmisteenistuse objektidele
275 päeva tagasi Portatiivsete reovee proovivõtuseadmete soetamine,1 tk
275 päeva tagasi Portatiivse vooluhulgamõõturi ja rõhumõõteseade soetamine
275 päeva tagasi Struktuuraine soetamine (hakkepuit)
275 päeva tagasi Koagulandi (Fe3 SO4) ostmine
275 päeva tagasi Õhuseire hange
275 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride soetamine reoveesette veetustamiseks
275 päeva tagasi Jõhvi reoveepumpla võrede ehitus
275 päeva tagasi Veevaru hindamise uuring
275 päeva tagasi Kurtna-Vasavere keskkonnamõjude hindamine (KMH)
275 päeva tagasi Kurtna- Vasavere puurkaevude hoolduspumpamine 14 tk, tõusutoru pesu.
275 päeva tagasi Sompa VTJ filtri vahetus
275 päeva tagasi Kose küla joogiveepumpla rek sh filtripäise vahetus
275 päeva tagasi Purtse-Uuendi uue puurkaevu ja veetöötluse rajamine ning ühendamine Purtse-Liiva ühisveevärgiga. Pro...
275 päeva tagasi Purtse-Uuendi uue puurkaevu ja veetöötluse rajamine ning ühendamine Purtse-Liiva ühisveevärgiga. Ehi...
275 päeva tagasi Projekteerimistööd: Uniküla Vesi PK rekonstrueerimine, veetöötlusseadmete paigaldamine, Savala-Unikü...
275 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võrede ehitus
275 päeva tagasi Põhja-, toor- ja joogiveeseire ja proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)
275 päeva tagasi Võreprahi äraveo hange
275 päeva tagasi Reo- ja heitvee proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)
275 päeva tagasi Projekteerimistööd: 1 reoveepumpla, survekanalisatsiooni torustiku ja veetorustiku rajamine ning osa...
275 päeva tagasi Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti koostamine
275 päeva tagasi Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimine
275 päeva tagasi Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni laiendamise ehitustööd
275 päeva tagasi Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni laiendamise ehitustööde omanikujärelevalve

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 9 lepingut. Kokku lepinguid - 9. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
87 päeva tagasi Ühisreoveekanalisatsiooni ehitamine kinnistu Kaasiku 22 juurde Tambiku Grupp OÜ

6 775 €

168 päeva tagasi Koagulant Fe(III)SO4 ostmine Kemira Oyj

88 500 €

178 päeva tagasi Kohtla-Järve linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni laiendamine Viimsi Keevitus AS

1122 809 €

191 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Kemira Oyj

N/A

191 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Baltic Floc Estonia OÜ

N/A

191 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Ingle AS

N/A

231 päeva tagasi Ühisveevärgi torustiku rajamine aadressil Hariduse tänav T4, Jõhvi Eesti ESM OÜ

12 833 €

273 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine Agricom Tehnika OÜ

132 900 €

338 päeva tagasi Sademeveekollektori rekonstrueerimine aadressil Endla tn L2 Kohtla-Järve linnas Pipes Building OÜ

91 909 €