Järve Biopuhastus OÜ - riigihanked

Järve Biopuhastus OÜ - 10854476 Järve Biopuhastus OÜ

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 16 hanget. Kokku hankeid - 16. Kõikide hangete nägemiseks
39 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võre projekteerimine ja ehitamine

01.02.2021

64 päeva tagasi Lüganuse vallas Maidla küla, Savala küla ja Uniküla puurkaev-pumplate rekonstrueerimine

21.12.2020

131 päeva tagasi Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine II

14.10.2020

172 päeva tagasi Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine

24.08.2020

180 päeva tagasi Ühisreoveekanalisatsiooni ehitamine kinnistu Kaasiku 22 juurde

10.08.2020

235 päeva tagasi Ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine Narva mnt tänava lõigul (Kirde t...

19.06.2020

246 päeva tagasi Reoveesette äravedu ja käitlemine

19.06.2020

261 päeva tagasi Koagulant Fe(III)SO4 ostmine

26.05.2020

271 päeva tagasi Kohtla-Järve linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni laiendamine

15.05.2020

284 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine

28.04.2020

295 päeva tagasi Ühiskanalisatsiooni torustiku rajamine Hariduse tn 6 – Hariduse tn 10 lõigul, Jõhvi linnas

16.04.2020

324 päeva tagasi Ühisveevärgi torustiku rajamine aadressil Hariduse tänav T4, Jõhvi

19.03.2020

366 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine

04.02.2020

389 päeva tagasi Proovivõrukoha projekteerimine ja ehitamine

20.01.2020

431 päeva tagasi Sademeveekollektori rekonstrueerimine aadressil Endla tn L2 Kohtla-Järve linnas

11.12.2019

436 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võre ehitamine

11.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 52. Kõikide hangete nägemiseks
367 päeva tagasi KJ reoveepuhasti sette tahendussüsteemi tehnoloogiline projekteerimine
367 päeva tagasi KJ reoveepuhasti sette tahendussüsteemi ümberehitamine
367 päeva tagasi Proovivõtukohtade projekteerimine ja ehitamine
367 päeva tagasi Proovivõtukohtade ehitus, 23 tk
368 päeva tagasi Kohtla-Järve regionaalsete puhastusseadmete kompressorite KA5S-GK200 hooldus
368 päeva tagasi Puhta vee arvestid, korduvtaadeldavad. Tootmisteenistuse objektidele
368 päeva tagasi Portatiivsete reovee proovivõtuseadmete soetamine,1 tk
368 päeva tagasi Portatiivse vooluhulgamõõturi ja rõhumõõteseade soetamine
368 päeva tagasi Struktuuraine soetamine (hakkepuit)
368 päeva tagasi Koagulandi (Fe3 SO4) ostmine
368 päeva tagasi Õhuseire hange
368 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride soetamine reoveesette veetustamiseks
368 päeva tagasi Jõhvi reoveepumpla võrede ehitus
368 päeva tagasi Veevaru hindamise uuring
368 päeva tagasi Kurtna-Vasavere keskkonnamõjude hindamine (KMH)
368 päeva tagasi Kurtna- Vasavere puurkaevude hoolduspumpamine 14 tk, tõusutoru pesu.
368 päeva tagasi Sompa VTJ filtri vahetus
368 päeva tagasi Kose küla joogiveepumpla rek sh filtripäise vahetus
368 päeva tagasi Purtse-Uuendi uue puurkaevu ja veetöötluse rajamine ning ühendamine Purtse-Liiva ühisveevärgiga. Pro...
368 päeva tagasi Purtse-Uuendi uue puurkaevu ja veetöötluse rajamine ning ühendamine Purtse-Liiva ühisveevärgiga. Ehi...
368 päeva tagasi Projekteerimistööd: Uniküla Vesi PK rekonstrueerimine, veetöötlusseadmete paigaldamine, Savala-Unikü...
368 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võrede ehitus
368 päeva tagasi Põhja-, toor- ja joogiveeseire ja proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)
368 päeva tagasi Võreprahi äraveo hange
368 päeva tagasi Reo- ja heitvee proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)
368 päeva tagasi Projekteerimistööd: 1 reoveepumpla, survekanalisatsiooni torustiku ja veetorustiku rajamine ning osa...
368 päeva tagasi Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti koostamine
368 päeva tagasi Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimine
368 päeva tagasi Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni laiendamise ehitustööd
368 päeva tagasi Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni laiendamise ehitustööde omanikujärelevalve

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 9 lepingut. Kokku lepinguid - 9. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
180 päeva tagasi Ühisreoveekanalisatsiooni ehitamine kinnistu Kaasiku 22 juurde Tambiku Grupp OÜ

6 775 €

261 päeva tagasi Koagulant Fe(III)SO4 ostmine Kemira Oyj

88 500 €

271 päeva tagasi Kohtla-Järve linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni laiendamine Viimsi Keevitus AS

1122 809 €

284 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Kemira Oyj

N/A

284 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Baltic Floc Estonia OÜ

N/A

284 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Ingle AS

N/A

324 päeva tagasi Ühisveevärgi torustiku rajamine aadressil Hariduse tänav T4, Jõhvi Eesti ESM OÜ

12 833 €

366 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine Agricom Tehnika OÜ

132 900 €

431 päeva tagasi Sademeveekollektori rekonstrueerimine aadressil Endla tn L2 Kohtla-Järve linnas Pipes Building OÜ

91 909 €