Järve Biopuhastus OÜ - Hankija

Järve Biopuhastus OÜ - 10854476 Järve Biopuhastus OÜ

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 13 hanget. Kokku hankeid - 13. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Purtse-Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine ja ehitamine

24.08.2020

9 päeva tagasi Ühisreoveekanalisatsiooni ehitamine kinnistu Kaasiku 22 juurde

10.08.2020

64 päeva tagasi Ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine Narva mnt tänava lõigul (Kirde t...

19.06.2020

75 päeva tagasi Reoveesette äravedu ja käitlemine

19.06.2020

90 päeva tagasi Koagulant Fe(III)SO4 ostmine

26.05.2020

100 päeva tagasi Kohtla-Järve linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni laiendamine

15.05.2020

113 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine

28.04.2020

124 päeva tagasi Ühiskanalisatsiooni torustiku rajamine Hariduse tn 6 – Hariduse tn 10 lõigul, Jõhvi linnas

16.04.2020

153 päeva tagasi Ühisveevärgi torustiku rajamine aadressil Hariduse tänav T4, Jõhvi

19.03.2020

195 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine

04.02.2020

218 päeva tagasi Proovivõrukoha projekteerimine ja ehitamine

20.01.2020

260 päeva tagasi Sademeveekollektori rekonstrueerimine aadressil Endla tn L2 Kohtla-Järve linnas

11.12.2019

265 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võre ehitamine

11.12.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 27 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 52. Kõikide hangete nägemiseks
196 päeva tagasi KJ reoveepuhasti sette tahendussüsteemi tehnoloogiline projekteerimine
196 päeva tagasi KJ reoveepuhasti sette tahendussüsteemi ümberehitamine
196 päeva tagasi Proovivõtukohtade projekteerimine ja ehitamine
196 päeva tagasi Proovivõtukohtade ehitus, 23 tk
197 päeva tagasi Kohtla-Järve regionaalsete puhastusseadmete kompressorite KA5S-GK200 hooldus
197 päeva tagasi Puhta vee arvestid, korduvtaadeldavad. Tootmisteenistuse objektidele
197 päeva tagasi Portatiivsete reovee proovivõtuseadmete soetamine,1 tk
197 päeva tagasi Portatiivse vooluhulgamõõturi ja rõhumõõteseade soetamine
197 päeva tagasi Struktuuraine soetamine (hakkepuit)
197 päeva tagasi Koagulandi (Fe3 SO4) ostmine
197 päeva tagasi Õhuseire hange
197 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride soetamine reoveesette veetustamiseks
197 päeva tagasi Jõhvi reoveepumpla võrede ehitus
197 päeva tagasi Veevaru hindamise uuring
197 päeva tagasi Kurtna-Vasavere keskkonnamõjude hindamine (KMH)
197 päeva tagasi Kurtna- Vasavere puurkaevude hoolduspumpamine 14 tk, tõusutoru pesu.
197 päeva tagasi Sompa VTJ filtri vahetus
197 päeva tagasi Kose küla joogiveepumpla rek sh filtripäise vahetus
197 päeva tagasi Purtse-Uuendi uue puurkaevu ja veetöötluse rajamine ning ühendamine Purtse-Liiva ühisveevärgiga. Pro...
197 päeva tagasi Purtse-Uuendi uue puurkaevu ja veetöötluse rajamine ning ühendamine Purtse-Liiva ühisveevärgiga. Ehi...
197 päeva tagasi Projekteerimistööd: Uniküla Vesi PK rekonstrueerimine, veetöötlusseadmete paigaldamine, Savala-Unikü...
197 päeva tagasi Ahtme reoveepumpla võrede ehitus
197 päeva tagasi Põhja-, toor- ja joogiveeseire ja proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)
197 päeva tagasi Võreprahi äraveo hange
197 päeva tagasi Reo- ja heitvee proovivõtu hange (laboriteenuste tellimine)
197 päeva tagasi Projekteerimistööd: 1 reoveepumpla, survekanalisatsiooni torustiku ja veetorustiku rajamine ning osa...
197 päeva tagasi Kohtla-Järve ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti koostamine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 8 lepingut. Kokku lepinguid - 8. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
90 päeva tagasi Koagulant Fe(III)SO4 ostmine Kemira Oyj

88 500 €

100 päeva tagasi Kohtla-Järve linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni laiendamine Viimsi Keevitus AS

1122 809 €

113 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Kemira Oyj

N/A

113 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Baltic Floc Estonia OÜ

N/A

113 päeva tagasi Emulsioonpolümeeride ostmine Ingle AS

N/A

153 päeva tagasi Ühisveevärgi torustiku rajamine aadressil Hariduse tänav T4, Jõhvi Eesti ESM OÜ

12 833 €

195 päeva tagasi Hakkepuidu ostmine Agricom Tehnika OÜ

132 900 €

260 päeva tagasi Sademeveekollektori rekonstrueerimine aadressil Endla tn L2 Kohtla-Järve linnas Pipes Building OÜ

91 909 €