Järva Vallavalitsus

Järva Vallavalitsus - 77000335 Järva Vallavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 92. Kõikide hangete nägemiseks

23.01.2023 Aravete lasteaia ehitusprojekti ekspertiisi koostamine

03.02.2023

23.01.2023 Karinu küla laululava ehitustööd

03.02.2023

23.01.2023 Aravete lasteaia madalpingekaabli projekteerimis- ja ehitustööd

03.02.2023

18.01.2023 Peetri lasteaia energiatõhususe parandamine (projekteerimistööd)

03.02.2023

30.12.2022 Päinurme rahvamaja energiatõhususe parandamine (projekteerimistööd)

18.01.2023

30.12.2022 Koeru teeninduskeskuse energiatõhususe parandamine (projekteerimistööd)

18.01.2023

15.12.2022 Järva valla õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmine 2023

30.12.2022

25.11.2022 Albu Põhikooli toitlustus

06.12.2022

07.10.2022 Järva valla teede talihooldeteenuse riigihange 2022 – 2025

04.11.2022

30.09.2022 Järva valla eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapp

17.10.2022

20.09.2022 Järva Vallavalitsusele diiselgeneraatori soetamine

30.09.2022

15.07.2022 'Järva valla kruusatee katendite taastamine“

01.08.2022

12.07.2022 Koeru Paide tee 3 skatepargi laiendus ja Paide tee 5 parkla ehitamine

19.07.2022

08.07.2022 Pikk tn 64 elamu lammutamine

25.07.2022

22.06.2022 Aravete lasteaiahoone lammutamine

08.07.2022

20.06.2022 Järva vallas teede ja tänavate pindamine 2022 Ambla - Albu piirkond

01.07.2022

15.06.2022 Koeru lasteaed Päikeseratas Vao filiaali ventilatsioonisüsteemi projekteerimis- ja ehitustööd

30.06.2022

15.06.2022 Koigi teeninduskeskuse rekonstrueerimise projekteerimistööd

28.06.2022

31.05.2022 Koigi teeninduskeskuse rekonstrueerimise projekteerimistööd

10.06.2022

25.05.2022 Koeru lasteaed Päikeseratas Vao filiaali ventilatsioonisüsteemi projekteerimis- ja ehitustööd

03.06.2022

04.05.2022 Aravete lasteaiahoone lammutamine ja uue ehitamine

30.05.2022

14.02.2022 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Järva vallas

27.02.2022

28.12.2021 Järva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustööd

24.01.2022

21.12.2021 Aravete kooli II korruse renoveerimine

17.01.2022

03.12.2021 Järva valla õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmine 2022

20.12.2021

02.11.2021 Aravete kooli II korruse renoveerimne

29.11.2021

15.10.2021 Koigi teeninduskeskuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

08.11.2021

22.09.2021 Aravete kooli II korruse renoveerimine

18.10.2021

01.09.2021 Aravete lasteaia ehitusprojekti ekspertiis

08.09.2021

26.08.2021 Koeru lasteaia siseteede rekonstrueerimine

09.09.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 29 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 29. Kõikide hangete nägemiseks

09.04.2022 Tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitushange
09.04.2022 Aravete lasteaiahoone ehitamine
09.04.2022 Koigi teeninduskeskuse rekonstrueerimne
09.04.2022 Tehniline valveteenus ja valve- ning tuleohutusseadmete hooldusteenus Järva Vallavalitsuse objektide...
09.04.2022 Järva valla teede talihooldus 2022- 2026
17.09.2021 Aravete kooli vana osa teise korruse renoveerimine
17.09.2021 Koigi teeninduskeskuse hoone rekonstrueerimine
29.03.2021 Koeru teeninduskeskuse energiatõhususe parandamine
29.03.2021 Päinurme rahvamaja energiatõhususe parandamine
29.03.2021 Imavere Põhikooli II korruse renoveerimine
29.03.2021 Koeru lasteaia siseteede remont
29.03.2021 Teede remont
29.03.2021 Järva-Jaani koolihoone põhiprojekti koostamine
29.03.2021 Albu Põhikooli toitlustamine
29.03.2021 Aravete lasteaiahoone ehitamine
29.03.2021 Järva-Jaani Gümnaasiumi tööõpetuse hoone osa renoveerimine
29.03.2021 Sõiduautode rentimine
29.03.2021 Tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitushange
30.03.2020 Järva-Jaani perearstikeskuse ehitus
30.03.2020 Sõrandu ÜVK rekonstrueerimine
30.03.2020 Aravete-Ahuta kergliiklustee ehitus
30.03.2020 Imavere üürimaja ehitus
30.03.2020 Aravete teeninduskeskuse parkla ja siseteede rekonstrueerimine
30.03.2020 Imavere Põhikooli rekonstrueerimistööd ja ruumide sisustamine
30.03.2020 Koeru Lasteaia juurdehitus
30.03.2020 Koigi kooli toitlustus
30.03.2020 Aravete Keskkooli vana osa rekonstrueerimine
30.03.2020 Tänavavalgustuse rekonstrueerise projekteerimine
30.03.2020 Aravete lasteaia ehitushange

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 45. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

30.09.2022 Järva valla eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapp Ab Artes Terrae OÜ

74 000 €

30.09.2022 Järva valla eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapp LEMMA OÜ

74 000 €

15.06.2022 Koeru lasteaed Päikeseratas Vao filiaali ventilatsioonisüsteemi projekteerimis- ja ehitustööd Comfort Ae AS

N/A

15.07.2021 Koeru alevikus Kooli jalgtee renoveerimine sillutiskiviga Tuurmaa OÜ

36 173 €

10.06.2021 Järvede äärsed ehitus- ja rekonstrueerimistööd Mr Multi OÜ

29 816 €

25.05.2021 Järva vallas teede ja tänavate pindamine 2021 Tariston AS

84 082 €

11.05.2021 Vao seltsimaja remonttööd Mek Ehitusgrupp OÜ

7 282 €

16.04.2021 Koeru Perekodu remonttööd Norete Grupp OÜ

14 905 €

05.04.2021 Ambla kultuurimaja pelleti konteinerkatlamaja Luikse Teenus OÜ

31 473 €

04.03.2021 Imavere Põhikooli II korruse renoveerimine Norete Grupp OÜ

163 775 €

08.02.2021 ARAVETE KATLAMAJA JA RAJATISTE LAMMUTUS Terasteenus OÜ

49 000 €

08.02.2021 ARAVETE KATLAMAJA JA RAJATISTE LAMMUTUS Lammutusmehed OÜ

49 000 €

29.12.2020 Vana ühiselamu lammutustööd Lai 2 Järva-Jaanis Lammutusmehed OÜ

16 400 €

09.12.2020 Peetri aleviku ja Ämbra küla küttehoidlate lammutus Lammutusmehed OÜ

19 800 €

07.12.2020 Korterelamu lammutustööd Järva vallas Laimetsa külas Mäeotsa kinnistul Lammutusmehed OÜ

9 800 €

16.10.2020 Jaani-Jaani Noortekeskus, ruumide rekonstrueerimine hostelimaja II korrusel Anikor OÜ

16 718 €

22.09.2020 Koeru Keskkooli madalseiklusraja projekteerimine ja ehitamine Adventure Solutions OÜ

11 916 €

22.09.2020 Koeru noortekeskuse fassaad Mott Teenused OÜ

20 735 €

09.09.2020 Aravete Keskooli siseteede ja Staadioni tn. katte taastusremont TAVT OÜ

108 381 €

09.09.2020 Puurkaevu ehitus Balti Puurkaev OÜ

6 250 €

26.08.2020 Õpilasliini sõitjate vedu Kiiker OÜ

N/A

24.08.2020 Haridusasutuste mööbel Põlde Invest OÜ

25 283 €

10.06.2020 Järva valla teede pindamine 2020 Tariston AS

273 346 €

05.06.2020 Projektijuhiteenuse ostmine projektile „ Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine “ Marlan Law Office OÜ

N/A

06.05.2020 Koeru lasteaia juurdeehitus 3 Seltsimeest OÜ

N/A

06.05.2020 Koeru lasteaia juurdeehitus TEXO OÜ

N/A

04.05.2020 Järva-Jaani hosteli ümberehitamine tervisekeskuseks Harju Ehitus AS

N/A

27.03.2020 Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmine Merkswood OÜ

1 801 €

27.03.2020 Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmine Janiit OÜ

1 801 €

25.03.2020 Imavere Põhikooli remonttööd koos EL ja NV põhiprojekti koostamisega. Eviko AS

N/A