Haridus- Ja Teadusministeerium - riigihanked

Haridus- Ja Teadusministeerium - 70000740 Haridus- Ja Teadusministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 10 hanget. Kokku hankeid - 10. Kõikide hangete nägemiseks
2 päeva tagasi Kindlustusteenuse ostmine

07.05.2021

34 päeva tagasi Statistikaportaali haridussilm.ee ja andmehalduse lahenduste arendusteenuse raamlepingu sõlmimine

07.05.2021

82 päeva tagasi Eesti hariduse infosüsteemi arendusteenuse raamlepingu sõlmimine

15.03.2021

92 päeva tagasi Uuringu „Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste efektiivsus ja haridusasutuste kogemused nen...

01.03.2021

174 päeva tagasi Valve- ja turvateenuse tellimine

04.12.2020

341 päeva tagasi Trükiteenuse hankimine

12.06.2020

351 päeva tagasi VÕTA (Varasema Õpi- ja Töökogemuse Arvestamise) digitaalne õppematerjal iseseisvaks õppimiseks

09.06.2020

362 päeva tagasi Kindlustusteenuse ostmine

21.05.2020

385 päeva tagasi Koolitajad

15.05.2020

408 päeva tagasi Haridusportaali edu.ee arendusteenuse raamlepingu sõlmimine

21.04.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 31. Kõikide hangete nägemiseks
96 päeva tagasi Lapsevanema soovil koduõppe valik ja korraldus (Tegevus 1.2. Ligipääsu tagamine üldharidusele)
96 päeva tagasi Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus (Tegevus 2.1. Õppekava ja koolikorralduse arendustegevused, õpet...
96 päeva tagasi „Erasmus+” ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmi Eesti riikliku büroo iga-aastaselt esitatava vahe...
96 päeva tagasi EHISe arendusteenuse ostmine
96 päeva tagasi Infosüsteemide majutusteenuse tellimine
96 päeva tagasi Haridussilma ja andmejärve analüüsi- ja arendusteenuse ostmine
96 päeva tagasi Teise kooli kolmandasse kooliastmesse: erinevat tüüpi algkoolide mõju õppijate arengule ja koolipers...
96 päeva tagasi Tajutud kiusamise olemus ja mõju haridusasutustes, kiusamisennetusprogrammide ja sarnaste sekkumiste...
96 päeva tagasi Õppekeskkonna ja õpetamisstrateegiate mõju poiste ja tüdrukute funktsionaalsele lugemisoskusele (Teg...
96 päeva tagasi Kontorilaudade ja toolide ost
96 päeva tagasi Reisiteenused
96 päeva tagasi Mootorkütuste (bensiin 95, bensiin 98 ja diislikütus) ostmine jaemüügi korras
387 päeva tagasi Äri- ja kasutajakogemuse analüüside raamhange (ühishange HITSAga või Haridusametiga)
392 päeva tagasi Uuring „Individuaalsete õpiteede ning õmblusteta hariduskeskkonna kontseptsiooni rakendamise võimali...
392 päeva tagasi Uuring "Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga"
392 päeva tagasi Uuring „Tajutava kiusamise mõju õppimisele ja õpetamisele, kiusamisennetusprogrammide või sarnaste s...
392 päeva tagasi ISKE auditi tellimine raamlepinguga
398 päeva tagasi EHISe arendusteenuse ostmine
398 päeva tagasi Sõiduauto hankimine
398 päeva tagasi Turvateenuse hankimine
398 päeva tagasi Koristusteenuse hankimine
398 päeva tagasi Serverite, võrguseadmete ja VPN seadmete soetus
398 päeva tagasi Trükiteenuse hankimine
398 päeva tagasi Printerite ostmine ja liisimine raamlepinguga täishooldusteenuse võimalusega
398 päeva tagasi Lauaarvutite ja monitoride soetus
398 päeva tagasi Esitlustehnika ja videokonverentsiseadmed
398 päeva tagasi Ühiselamute majutuse broneerimise ja haldamise süsteemi analüüs
398 päeva tagasi Vabavaralise keeletehnoloogia töövahendi TEXTA Toolkit rakendamine HTM ja HITSA süsteemidele
398 päeva tagasi Haridusportaali hooldus ja arendus
398 päeva tagasi Sülearvutite ostmine ja liisimine raamlepinguga

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 8 lepingut. Kokku lepinguid - 8. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
92 päeva tagasi Uuringu „Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste efektiivsus ja haridusasutuste kogemused nen... Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

49 842 €

174 päeva tagasi Valve- ja turvateenuse tellimine USS Security Eesti AS

N/A

341 päeva tagasi Trükiteenuse hankimine Ecoprint AS

N/A

343 päeva tagasi Desovahendite ost Chemi-Pharm AS

15 625 €

351 päeva tagasi VÕTA (Varasema Õpi- ja Töökogemuse Arvestamise) digitaalne õppematerjal iseseisvaks õppimiseks Innowise OÜ

N/A

362 päeva tagasi Kindlustusteenuse ostmine Salva Kindlustuse AS

54 776 €

362 päeva tagasi Kindlustusteenuse ostmine Seesam Insurance AS

54 776 €

833 päeva tagasi ESF rahastatava meetme "Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö ... Civitta Eesti AS

48 800 €