Haridus- Ja Teadusministeerium - riigihanked

Haridus- Ja Teadusministeerium - 70000740 Haridus- Ja Teadusministeerium

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 10 hanget. Kokku hankeid - 10. Kõikide hangete nägemiseks
178 päeva tagasi Kindlustusteenuse ostmine

07.05.2021

210 päeva tagasi Statistikaportaali haridussilm.ee ja andmehalduse lahenduste arendusteenuse raamlepingu sõlmimine

07.05.2021

258 päeva tagasi Eesti hariduse infosüsteemi arendusteenuse raamlepingu sõlmimine

15.03.2021

268 päeva tagasi Uuringu „Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste efektiivsus ja haridusasutuste kogemused nen...

01.03.2021

350 päeva tagasi Valve- ja turvateenuse tellimine

04.12.2020

517 päeva tagasi Trükiteenuse hankimine

12.06.2020

527 päeva tagasi VÕTA (Varasema Õpi- ja Töökogemuse Arvestamise) digitaalne õppematerjal iseseisvaks õppimiseks

09.06.2020

538 päeva tagasi Kindlustusteenuse ostmine

21.05.2020

561 päeva tagasi Koolitajad

15.05.2020

584 päeva tagasi Haridusportaali edu.ee arendusteenuse raamlepingu sõlmimine

21.04.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 31. Kõikide hangete nägemiseks
272 päeva tagasi Lapsevanema soovil koduõppe valik ja korraldus (Tegevus 1.2. Ligipääsu tagamine üldharidusele)
272 päeva tagasi Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus (Tegevus 2.1. Õppekava ja koolikorralduse arendustegevused, õpet...
272 päeva tagasi „Erasmus+” ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmi Eesti riikliku büroo iga-aastaselt esitatava vahe...
272 päeva tagasi EHISe arendusteenuse ostmine
272 päeva tagasi Infosüsteemide majutusteenuse tellimine
272 päeva tagasi Haridussilma ja andmejärve analüüsi- ja arendusteenuse ostmine
272 päeva tagasi Teise kooli kolmandasse kooliastmesse: erinevat tüüpi algkoolide mõju õppijate arengule ja koolipers...
272 päeva tagasi Tajutud kiusamise olemus ja mõju haridusasutustes, kiusamisennetusprogrammide ja sarnaste sekkumiste...
272 päeva tagasi Õppekeskkonna ja õpetamisstrateegiate mõju poiste ja tüdrukute funktsionaalsele lugemisoskusele (Teg...
272 päeva tagasi Kontorilaudade ja toolide ost
272 päeva tagasi Reisiteenused
272 päeva tagasi Mootorkütuste (bensiin 95, bensiin 98 ja diislikütus) ostmine jaemüügi korras
562 päeva tagasi Äri- ja kasutajakogemuse analüüside raamhange (ühishange HITSAga või Haridusametiga)
568 päeva tagasi Uuring „Individuaalsete õpiteede ning õmblusteta hariduskeskkonna kontseptsiooni rakendamise võimali...
568 päeva tagasi Uuring "Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga"
568 päeva tagasi Uuring „Tajutava kiusamise mõju õppimisele ja õpetamisele, kiusamisennetusprogrammide või sarnaste s...
568 päeva tagasi ISKE auditi tellimine raamlepinguga
574 päeva tagasi EHISe arendusteenuse ostmine
574 päeva tagasi Sõiduauto hankimine
574 päeva tagasi Turvateenuse hankimine
574 päeva tagasi Koristusteenuse hankimine
574 päeva tagasi Serverite, võrguseadmete ja VPN seadmete soetus
574 päeva tagasi Trükiteenuse hankimine
574 päeva tagasi Printerite ostmine ja liisimine raamlepinguga täishooldusteenuse võimalusega
574 päeva tagasi Lauaarvutite ja monitoride soetus
574 päeva tagasi Esitlustehnika ja videokonverentsiseadmed
574 päeva tagasi Ühiselamute majutuse broneerimise ja haldamise süsteemi analüüs
574 päeva tagasi Vabavaralise keeletehnoloogia töövahendi TEXTA Toolkit rakendamine HTM ja HITSA süsteemidele
574 päeva tagasi Haridusportaali hooldus ja arendus
574 päeva tagasi Sülearvutite ostmine ja liisimine raamlepinguga

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 8 lepingut. Kokku lepinguid - 8. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
268 päeva tagasi Uuringu „Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste efektiivsus ja haridusasutuste kogemused nen... Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

49 842 €

350 päeva tagasi Valve- ja turvateenuse tellimine USS Security Eesti AS

N/A

517 päeva tagasi Trükiteenuse hankimine Ecoprint AS

N/A

519 päeva tagasi Desovahendite ost Chemi-Pharm AS

15 625 €

527 päeva tagasi VÕTA (Varasema Õpi- ja Töökogemuse Arvestamise) digitaalne õppematerjal iseseisvaks õppimiseks Innowise OÜ

N/A

538 päeva tagasi Kindlustusteenuse ostmine Salva Kindlustuse AS

54 776 €

538 päeva tagasi Kindlustusteenuse ostmine Seesam Insurance AS

54 776 €

1009 päeva tagasi ESF rahastatava meetme "Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö ... Civitta Eesti AS

48 800 €