Haridus- Ja Teadusministeerium

Haridus- Ja Teadusministeerium - 70000740 Haridus- Ja Teadusministeerium

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 94. Kõikide hangete nägemiseks

23.03.2022 Õpilase üleminekute toetamine sujuvaks liikumiseks haridustasemete ja -liikide vahel ning tööturule ...
23.03.2022 ICCS 2022 kodanikuhariduse uuring (2019-2023)
23.03.2022 Kõrghariduse rahastusmudeli metoodika ja analüüs
23.03.2022 HTMi aastaanalüüs (valdkonna ülevaated)
23.03.2022 Projekt 'Noorte edu toetuseks: võimekus lõimida huvihariduses omandatut formaalharidusse'
23.03.2022 Noorte väljakutsed COVID-19 pandeemia ajal, noorte vajadused ja ootuse tugiteenustele, sh noorsootöö...
23.03.2022 Noortevaldkonna töötajate töötingimused
23.03.2022 Inseneriakadeemias õppijate sihtgruppide analüüs
23.03.2022 Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 'Ühiskonna vajadustele vasta...
23.03.2022 Uuring täienduskoolituste info ja tagasisidesüsteemi väljaarendamiseks
23.03.2022 Edukus tööturul
23.03.2022 Õpetajate, haridusasutuse juhtidele ja KOV haridusjuhtide täiendusõppe vajaduste eelanalüüs (reg ana...
23.03.2022 Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus.
23.03.2022 Õppekorralduse võimalused ja riskid üks-ühele seadmekasutusega
23.03.2022 DigiEfekt: Digitaalse õppevara kasutamise mõju õppimisele ja õpetamisele Eesti põhihariduse näitel
23.03.2022 Muu kodukeelega laste eesti õppijakeele alusuuring
23.03.2022 Tajutud kiusamise olemus ja mõju haridusasutustes, kiusamisennetusprogrammide ja sarnaste sekkumiste...
23.03.2022 OECD alushariduse uuring 'International Early Learning (for Child Well-being) (IELS)'
23.03.2022 TALIS 2024
23.03.2022 PISA 2022 (HarNo viib läbi)
23.03.2022 Õppijast lähtuv õpe ja paindlikud õpiteed: Teoreetilised alused ja rakendamise võimalused Eesti hari...
23.03.2022 PIAAC 2018-2023
23.03.2022 Vilistlasuuring/ Eurograduate
23.03.2022 Eurostudent VIII
23.03.2022 Eurydice uuringud ja andmete uuendamine
23.03.2022 Referneti analüüsid jm tegevused
04.02.2022 Vilistlasuuring/ Eurograduate
04.02.2022 Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus.
04.02.2022 Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 'Ühiskonna vajadustele vasta...
04.02.2022 Keeleklikk ja keeletee õpitugi