Haridus- Ja Teadusministeerium

Haridus- Ja Teadusministeerium - 70000740 Haridus- Ja Teadusministeerium

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 39. Kõikide hangete nägemiseks

31.10.2022 Kutseõppes kasutatava virtuaaltaime simulaator

28.11.2022

17.10.2022 Munga tn 18 ja Tõnismägi 5a kontorimööbel

03.11.2022

03.10.2022 Uuringu 'Kaasava hariduskorralduse tõhusus üldhariduses 2023“ tellimine.

04.11.2022

30.09.2022 Magistraalvõrgu kaughaldusseadmed koos tootetoega

11.10.2022

29.09.2022 Digitaalne õpik 'Ehitamise alused“

14.10.2022

29.09.2022 Digitaalne terminoloogiasõnastik mootorsõidukitehnikutele

15.10.2022

28.09.2022 Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete õppematerjalide ajakohastamine ja kvaliteedi tagamine...

03.10.2022

19.09.2022 Koormusjaoturite ostmine koos tootetoega

05.10.2022

19.09.2022 Tulemüüride ostmine koos tootetoega

05.10.2022

16.09.2022 Digiõppevaramu sotsiaalvaldkonna õppevara ajakohastamine

23.09.2022

12.09.2022 Digiõppevaramu loodusvaldkonna õppevara ajakohastamine

27.09.2022

12.09.2022 Digiõppevaramu kunstide valdkonna õppevara ajakohastamine

27.09.2022

22.08.2022 Digiõppevaramu sotsiaalvaldkonna õppevara ajakohastamine

11.09.2022

22.08.2022 Digiõppevaramu matemaatika valdkonna digitaalsete õppematerjalide ajakohastamine ja kvaliteedi tagam...

11.09.2022

08.08.2022 Ukraina keele lisamine uue keeleõppe lähtekeelena keskkonnas 'Keeleklikk“ olevale eesti keele e-kurs...

16.09.2022

08.08.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendihaldussüsteemi PINAL ja siseveebi hooldus- ja arendusteenus...

09.09.2022

05.08.2022 Eesti hariduse infosüsteemi uue tehnilise platvormi (EHIS2) tarkvara arendustööd

09.09.2022

03.08.2022 Hardware Security Module (HSM) seadmete ostmine koos tootetoega

24.08.2022

29.07.2022 Õppeinfosüsteemi Tahvel arendustööd

05.09.2022

29.07.2022 Digitaalse õppevara koondamiseks, kasutamiseks ja loomiseks vajaliku infosüsteemi arendamine

02.09.2022

27.07.2022 Oracle litsentside ostmine

15.08.2022

22.07.2022 Rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele keeleoskustaseme testi korraldamine keskhariduse omandaja...

22.08.2022

29.06.2022 Uuringu 'Noortevaldkonna töötajaskonna töötingimused: hetkeseis ja väljakutsed“ tellimine

26.07.2022

26.04.2022 Kindlustusteenuse ostmine

04.05.2022

04.04.2022 Täienduskoolituste infosüsteemi Juhan arendustööd

06.05.2022

25.03.2022 Eesti Teadusinfosüsteemi tarkvara hooldus- ja arendusteenuse tellimine

27.04.2022

18.03.2022 Täiskasvanute eesti keele õppe keskkonna ärianalüüs

18.04.2022

04.03.2022 Magistraalvõrgu marsruuterite tootjatugi

14.03.2022

30.12.2021 Koolide digitaristu kaasajastamine: kutsehariduskoolide kohtvõrkude tehniline kavandamine

14.01.2022

03.05.2021 Kindlustusteenuse ostmine

07.05.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 94. Kõikide hangete nägemiseks

23.03.2022 Õpilase üleminekute toetamine sujuvaks liikumiseks haridustasemete ja -liikide vahel ning tööturule ...
23.03.2022 ICCS 2022 kodanikuhariduse uuring (2019-2023)
23.03.2022 Kõrghariduse rahastusmudeli metoodika ja analüüs
23.03.2022 HTMi aastaanalüüs (valdkonna ülevaated)
23.03.2022 Projekt 'Noorte edu toetuseks: võimekus lõimida huvihariduses omandatut formaalharidusse'
23.03.2022 Noorte väljakutsed COVID-19 pandeemia ajal, noorte vajadused ja ootuse tugiteenustele, sh noorsootöö...
23.03.2022 Noortevaldkonna töötajate töötingimused
23.03.2022 Inseneriakadeemias õppijate sihtgruppide analüüs
23.03.2022 Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 'Ühiskonna vajadustele vasta...
23.03.2022 Uuring täienduskoolituste info ja tagasisidesüsteemi väljaarendamiseks
23.03.2022 Edukus tööturul
23.03.2022 Õpetajate, haridusasutuse juhtidele ja KOV haridusjuhtide täiendusõppe vajaduste eelanalüüs (reg ana...
23.03.2022 Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus.
23.03.2022 Õppekorralduse võimalused ja riskid üks-ühele seadmekasutusega
23.03.2022 DigiEfekt: Digitaalse õppevara kasutamise mõju õppimisele ja õpetamisele Eesti põhihariduse näitel
23.03.2022 Muu kodukeelega laste eesti õppijakeele alusuuring
23.03.2022 Tajutud kiusamise olemus ja mõju haridusasutustes, kiusamisennetusprogrammide ja sarnaste sekkumiste...
23.03.2022 OECD alushariduse uuring 'International Early Learning (for Child Well-being) (IELS)'
23.03.2022 TALIS 2024
23.03.2022 PISA 2022 (HarNo viib läbi)
23.03.2022 Õppijast lähtuv õpe ja paindlikud õpiteed: Teoreetilised alused ja rakendamise võimalused Eesti hari...
23.03.2022 PIAAC 2018-2023
23.03.2022 Vilistlasuuring/ Eurograduate
23.03.2022 Eurostudent VIII
23.03.2022 Eurydice uuringud ja andmete uuendamine
23.03.2022 Referneti analüüsid jm tegevused
04.02.2022 Vilistlasuuring/ Eurograduate
04.02.2022 Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus.
04.02.2022 Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 'Ühiskonna vajadustele vasta...
04.02.2022 Keeleklikk ja keeletee õpitugi

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 21 lepingut. Kokku lepinguid - 22. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

31.10.2022 Õppeinfosüsteemi Tahvel arendustööd Fujitsu Estonia AS

210 000 €

30.09.2022 Magistraalvõrgu kaughaldusseadmed koos tootetoega Bytelife Solutions OÜ

27 960 €

19.09.2022 Koormusjaoturite ostmine koos tootetoega Atea AS

76 600 €

19.09.2022 Tulemüüride ostmine koos tootetoega Max 123 AS

159 800 €

08.08.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendihaldussüsteemi PINAL ja siseveebi hooldus- ja arendusteenus... Hyperintelligent Aliens OÜ

600 000 €

08.08.2022 Ukraina keele lisamine uue keeleõppe lähtekeelena keskkonnas 'Keeleklikk“ olevale eesti keele e-kurs... Deskis OÜ

N/A

08.08.2022 Ukraina keele lisamine uue keeleõppe lähtekeelena keskkonnas 'Keeleklikk“ olevale eesti keele e-kurs... Hydraco OÜ

N/A

05.08.2022 Eesti hariduse infosüsteemi uue tehnilise platvormi (EHIS2) tarkvara arendustööd Tieto Estonia AS

1250 000 €

29.06.2022 Uuringu 'Noortevaldkonna töötajaskonna töötingimused: hetkeseis ja väljakutsed“ tellimine Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut

26 400 €

20.05.2022 Rahvusvahelise vilistlaste uuringu Eurograduate läbiviimine Eestis Saar Poll OÜ

26 940 €

04.04.2022 Täienduskoolituste infosüsteemi Juhan arendustööd Helmes AS

1000 000 €

04.03.2022 Magistraalvõrgu marsruuterite tootjatugi Santa Monica Networks AS

56 400 €

03.05.2021 Kindlustusteenuse ostmine Salva Kindlustuse AS

50 213 €

02.02.2021 Uuringu „Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste efektiivsus ja haridusasutuste kogemused nen... Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

49 842 €

12.11.2020 Valve- ja turvateenuse tellimine USS Security Eesti AS

N/A

29.05.2020 Trükiteenuse hankimine Ecoprint AS

N/A

27.05.2020 Desovahendite ost Chemi-Pharm AS

15 625 €

19.05.2020 VÕTA (Varasema Õpi- ja Töökogemuse Arvestamise) digitaalne õppematerjal iseseisvaks õppimiseks Innowise OÜ

N/A

08.05.2020 Kindlustusteenuse ostmine Salva Kindlustuse AS

54 776 €

08.05.2020 Kindlustusteenuse ostmine Seesam Insurance AS

54 776 €

23.01.2019 ESF rahastatava meetme "Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö ... Civitta Eesti AS

48 800 €