Haapsalu Linnavalitsus

Haapsalu Linnavalitsus - 75012802 Haapsalu Linnavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 141. Kõikide hangete nägemiseks

22.11.2022 Haapsalu Vana kalmistu (Posti tn 44) hauatähiste ja aedade restaureerimine

24.11.2022

31.10.2022 Paralepa ranna paadikanali puhastamine setetest

07.11.2022

21.10.2022 Loojangu tänava piirkonna vertikaalplaneerimine

31.10.2022

19.10.2022 Haapsalu Pullapää tee katendi remont

07.11.2022

11.10.2022 Asuküla peakraavi varjasüsteemi projekteerimine

17.10.2022

11.10.2022 Paralepa metsa hooldusraie

26.10.2022

01.09.2022 Paralepa tee ja Lõokese tänava ehitus

27.09.2022

29.08.2022 Paralepa petangiväljaku rajamine

08.09.2022

19.08.2022 Evakuatsiooni hoone generaatori valmiduse loomine koos projekteerimisega

12.09.2022

17.08.2022 Haapsalu Kuursaali kivisokli taastamine

05.09.2022

16.08.2022 Uuemõisa avaliku mänguväljaku turvaaluste ehitus

05.09.2022

16.08.2022 Pusku küla ujumiskoha uuendamine

05.09.2022

09.08.2022 Haapsalu Väike-Tööstuse tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine

05.09.2022

28.07.2022 Haapsalu Linna Algkoolile seadmete ja inventari ostmine

08.08.2022

20.07.2022 Haapsalu linna teede ja tänavate pindamine 2022

05.08.2022

14.07.2022 Haapsalu linna tänavakatete markeerimine 2022

29.07.2022

14.07.2022 Soojustatud ühekohalise invatualeti hankimine Haapsalu vanalinna parklasse

18.07.2022

14.07.2022 Tamme tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve

18.07.2022

14.07.2022 Panga küla rulapark

05.08.2022

29.06.2022 Asuküla peakraavi varjasüsteemi projekteerimine

15.07.2022

22.06.2022 Haapsalu Linna Algkooli sanitaarruumide sisustuse ostmine

06.07.2022

20.06.2022 Logokonkurss, mille eesmärk on visuaalse identiteedi loomine projektile 'Haapsalu Integreeritud Tugi...

15.08.2022

17.06.2022 Visuaalse identiteedi loomine projektile 'Haapsalu Integreeritud Tugiteenused“

15.08.2022

10.06.2022 Freesitud asfaldijäätmete purustamine

16.06.2022

08.06.2022 Lapsehoiuteenuse osutamine

29.06.2022

30.05.2022 Haapsalu linna kruusakattega teede teekatete remont

06.06.2022

30.05.2022 Loojangu tn piirkonna vertikaalplaneerimise projekti koostamine

13.06.2022

24.05.2022 Haapsalu Raudtee tänava katendi remont

20.06.2022

24.05.2022 Mäemõisa mõisapargi hooldusraie

27.05.2022

24.05.2022 Panga küla rulaplatsi asfaltkatte rajamine

03.06.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 57. Kõikide hangete nägemiseks

13.05.2022 Vasikaholmi ranna tehnorajatiste ehitus
13.05.2022 Lasteaed Päikesejänku küttesüsteemi remont
13.05.2022 Asuküla raamatukogu / seltsimaja tarbevee sisendite rekonstrueerimine
13.05.2022 Vasikaholmi ranna ujumissildade rajamine
13.05.2022 Pusku sadama ujumisala korrastamine
13.05.2022 Haapsalu Linna Algkooli sanitaarruumide aksessuaaride ostmine
13.05.2022 Haapsalu Linna Algkooli spordi- ja mänguväljaku rajamine
13.05.2022 Aafrika ranna puittasapindade taastamine
13.05.2022 Haapsalu sademeveesüsteemide eelvoolude projekteerimine
13.05.2022 Asuküla peakraavi varjasüsteemi projekteerimine
13.05.2022 Asuküla peakraavi , Kaeveniidu peakraavi ja Valgevälja metsa kuivenduskraavide puhastamine
13.05.2022 Asuküla peakraavi varjasüsteemi rajamine
13.05.2022 Pullapää tee parkla korrastamine
13.05.2022 Võrguhaldus teenus
12.05.2022 Haapsalu Vaba ja Vee tänavate parklate rajamise omanikujärelevalve
12.05.2022 Ungru tee elamukvartali teede ehitus
12.05.2022 Panga küla rulapargi rajamine
12.05.2022 Haapsalu Kuursaali välisfassaadi osaline taastamine
12.05.2022 Haapsalu linna teede ja tänavate puhastus 2022
12.05.2022 Haapsalu linna kohalike teede pindamine 2022
12.05.2022 Haapsalu linna tänavate löökaukude parandamine 2022
12.05.2022 Haapsalu linna kruuskattega teede remont
12.05.2022 Jaama oja kalade rändetee parandamiseks suudmeala setetest puhastamine
12.05.2022 Teenindaja leidmine Haapsalu linna õpilasliinidele aastateks 2022-2025
12.05.2022 Kaluri ja Holmi tänava ristmiku sademeveekanalisatsiooni rajamine
12.05.2022 Saunateenuse osutamine Haapsalu linnas 2022-2025
12.05.2022 Korteri renoveerimine (Raudtee tn 6-2, Haapsalu linn)
12.05.2022 Haapsalu Tamme tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine
12.05.2022 Haapsalu Tamme tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve
12.05.2022 Tööstuse tänava rekonstrueerimise eelprojekti koostamine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 30. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

05.05.2022 Jaama oja kalade rändeteede parandamiseks suudmeala setetest puhastamine Kingat OÜ

109 780 €

04.05.2022 Haapsalu Tamme tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine Tref Nord AS

1229 525 €

12.04.2022 Haapsalu sademeveesüsteemide eelvoolude projekteerimine Reaalprojekt OÜ

21 525 €

17.12.2021 Haapsalu Vaba ja Vee tänavate parklate rajamine Ottson OÜ

321 614 €

06.10.2021 Haapsalu linna maapiirkonna teede ja tänavate talihooldus 2021-2023 Lääne Teed OÜ

N/A

06.10.2021 Haapsalu linna maapiirkonna teede ja tänavate talihooldus 2021-2023 Rannavesi Ehitus OÜ

N/A

04.10.2021 Haapsalu linna tänavate talihooldus 2021-2023 Lääne Teed OÜ

210 883 €

27.08.2021 Haapsalu Linna Algkooli saali heli-, valguse- ja lavaseadmete tarne ja paigaldus Eventech OÜ

38 285 €

07.06.2021 Haapsalu Linna Algkoolile sisutuse ostmine Hammerjack OÜ

N/A

18.05.2021 Haapsalu Linna Algkoolile interaktiivsete ekraanide ostmine Hansab AS

47 333 €

20.04.2021 Haapsalu Kiltsi tee projekteerimine ja rekonstrueerimine Viamer Grupp OÜ

891 333 €

30.03.2021 Ungru tee elamukvartali elektrivarustuse ehituse III etapp Leonhard Weiss OÜ

133 220 €

17.03.2021 Haapsalu Posti tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine YIT Eesti AS

3062 542 €

02.12.2020 Ranna tee 4 rannahoone ja Kalmistu tn 2 õppetorni lammutustööd Bauest OÜ

22 555 €

20.11.2020 Haapsalu Linna Algkooli ehitustööde omanikujärelevalve Pikk Silm OÜ

17 588 €

20.11.2020 Haapsalu Linna Algkooli ehitustööde omanikujärelevalve Ösel Consulting OÜ

17 588 €

27.10.2020 Haapsalu Linna Algkooli ehitustööd Bauest OÜ

2104 451 €

13.10.2020 Haapsalu linna kalmisturegistri majutamine ja kalmistutarkvara rent Spin Tek AS

203 €

27.07.2020 Uuemõisa mõisa peatrepi restaureerimisprojekt Eraisik

1 440 €

15.07.2020 Haapsalu Põhikooli avatud saali heli ja valguse seadmete tarne ja paigaldus Digital Emotions OÜ

38 490 €

20.05.2020 Haapsalu Põhikooli infograafika elementide tootmine, tarne ja paigaldus Red Hat Group Design OÜ

4 233 €

14.05.2020 Haapsalu Põhikooli avatud saali lavaplatvormide tarne ja paigaldus Partytrade OÜ

31 900 €

11.05.2020 Haapsalu, Lõokese tn 7 detailplaneeringu koostamine Argepo OÜ

3 083 €

10.02.2020 Haapsalu Põhikoolile interaktiivsete ekraanide ostmine Atea AS

83 770 €

23.01.2020 Haapsalu Muusikakooli ruumide ümberehitustööd Agretten OÜ

176 285 €

20.11.2019 Teenindaja leidmine Haapsalu linna õpilasliinidele aastateks 2020-2022 Gobus AS

193 441 €

20.11.2019 Teenindaja leidmine Haapsalu linna õpilasliinidele aastateks 2020-2022 Sepa Farmer OÜ

193 441 €

13.11.2019 Transiittee (Haapsalu Jaama tänav, Tallinna maantee lõik) projekteerimine ja rekonstrueerimine Lääne Teed OÜ

1148 547 €

13.11.2019 Haapsalu linna tänavate hooldus 2019-2021 Lääne Teed OÜ

196 150 €

11.06.2019 Puise kalasadamas kaldakindlustuste rajamine Kaurits OÜ

23 000 €