Haapsalu Linnavalitsus

Haapsalu Linnavalitsus - 75012802 Haapsalu Linnavalitsus

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 106. Kõikide hangete nägemiseks

29.04.2022 Ujumissillad Vasikaholmi rannas

13.05.2022

27.04.2022 Haapsalu linna kruusakattega teedel tolmutõrje teostamine

05.05.2022

26.04.2022 Haapsalu linna teede ja tänavate löökaukude parandamine 2022

11.05.2022

21.04.2022 Haapsalu Linnavalitsuse uue hoone ideekonkursi kaaskorraldaja leidmine

29.04.2022

21.04.2022 Haapsalu linnas, Uuemõisa alevikus Tehnika tänava ja raudteetammi vahelise ala detailplaneeringu koo...

06.05.2022

15.04.2022 Saunateenuse osutamine Haapsalu linnas 2022 - 2025 (2)

29.04.2022

12.04.2022 Haapsalu sademeveesüsteemide eelvoolude projekteerimine

29.04.2022

08.04.2022 Haapsalu Vaba ja Vee tänavate parklate omanikujärelevalve teostamine

18.04.2022

08.04.2022 Ridala Põhikooli õuesõppeklassi varjualuse ehitustööd

22.04.2022

24.03.2022 Vasikaholmi ranna tehnorajatiste ehitus

08.04.2022

24.03.2022 Haapsalu linna teede ja tänavate puhastus 2022

04.04.2022

22.03.2022 Haapsalu Kuursaali välisfassaadi osaline taastamine

08.04.2022

17.03.2022 Aafrika ranna puittasapindade taastamine

04.04.2022

15.03.2022 Saunateenuse osutamine Haapsalu linnas 2022 - 2025

31.03.2022

11.03.2022 Korteri renoveerimine (Raudtee tn 6-2, Haapsalu linn)

28.03.2022

04.03.2022 Elektrienergia ostmine 2022 - 2023

29.03.2022

03.03.2022 Tööstusalade detailplaneeringute koostamine

04.03.2022

03.03.2022 Haapsalu Kuursaali köögi ventilatsioonisüsteemi ehitus

14.03.2022

18.02.2022 Jaama oja kalade rändetee parandamiseks suudmeala setetest puhastamine

14.03.2022

09.01.2022 Haapsalu - Noarootsi jäätee rajamine ja korrashoid

17.01.2022

17.12.2021 Haapsalu linnavara kindlustamine 2022 - 2024

14.01.2022

17.12.2021 Haapsalu Vaba ja Vee tänavate parklate rajamine

31.01.2022

22.11.2021 Projekti, „Kaasav haridus Haapsalu linnas“, elluviimine

29.11.2021

22.10.2021 Supeluse tänava lõigu remont

25.10.2021

22.10.2021 Projekti, „Kaasav haridus Haapsalu linnas“, elluviimine

01.11.2021

22.10.2021 Projekti, „Kaasav haridus Haapsalu linnas“, elluviimine

01.11.2021

06.10.2021 Haapsalu linna maapiirkonna teede ja tänavate talihooldus 2021-2023

26.10.2021

04.10.2021 Haapsalu linna tänavate talihooldus 2021-2023

25.10.2021

27.09.2021 Haapsalu Linna Algkooli infograafika

08.10.2021

16.09.2021 Panga küla rulapargi asfaltkattega platsi rajamine

27.09.2021

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 57. Kõikide hangete nägemiseks

13.05.2022 Vasikaholmi ranna tehnorajatiste ehitus
13.05.2022 Lasteaed Päikesejänku küttesüsteemi remont
13.05.2022 Asuküla raamatukogu / seltsimaja tarbevee sisendite rekonstrueerimine
13.05.2022 Vasikaholmi ranna ujumissildade rajamine
13.05.2022 Pusku sadama ujumisala korrastamine
13.05.2022 Haapsalu Linna Algkooli sanitaarruumide aksessuaaride ostmine
13.05.2022 Haapsalu Linna Algkooli spordi- ja mänguväljaku rajamine
13.05.2022 Aafrika ranna puittasapindade taastamine
13.05.2022 Haapsalu sademeveesüsteemide eelvoolude projekteerimine
13.05.2022 Asuküla peakraavi varjasüsteemi projekteerimine
13.05.2022 Asuküla peakraavi , Kaeveniidu peakraavi ja Valgevälja metsa kuivenduskraavide puhastamine
13.05.2022 Asuküla peakraavi varjasüsteemi rajamine
13.05.2022 Pullapää tee parkla korrastamine
13.05.2022 Võrguhaldus teenus
12.05.2022 Haapsalu Vaba ja Vee tänavate parklate rajamise omanikujärelevalve
12.05.2022 Ungru tee elamukvartali teede ehitus
12.05.2022 Panga küla rulapargi rajamine
12.05.2022 Haapsalu Kuursaali välisfassaadi osaline taastamine
12.05.2022 Haapsalu linna teede ja tänavate puhastus 2022
12.05.2022 Haapsalu linna kohalike teede pindamine 2022
12.05.2022 Haapsalu linna tänavate löökaukude parandamine 2022
12.05.2022 Haapsalu linna kruuskattega teede remont
12.05.2022 Jaama oja kalade rändetee parandamiseks suudmeala setetest puhastamine
12.05.2022 Teenindaja leidmine Haapsalu linna õpilasliinidele aastateks 2022-2025
12.05.2022 Kaluri ja Holmi tänava ristmiku sademeveekanalisatsiooni rajamine
12.05.2022 Saunateenuse osutamine Haapsalu linnas 2022-2025
12.05.2022 Korteri renoveerimine (Raudtee tn 6-2, Haapsalu linn)
12.05.2022 Haapsalu Tamme tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine
12.05.2022 Haapsalu Tamme tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve
12.05.2022 Tööstuse tänava rekonstrueerimise eelprojekti koostamine

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 27 lepingut. Kokku lepinguid - 27. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

17.12.2021 Haapsalu Vaba ja Vee tänavate parklate rajamine Ottson OÜ

321 614 €

06.10.2021 Haapsalu linna maapiirkonna teede ja tänavate talihooldus 2021-2023 Lääne Teed OÜ

N/A

06.10.2021 Haapsalu linna maapiirkonna teede ja tänavate talihooldus 2021-2023 Rannavesi Ehitus OÜ

N/A

04.10.2021 Haapsalu linna tänavate talihooldus 2021-2023 Lääne Teed OÜ

210 883 €

27.08.2021 Haapsalu Linna Algkooli saali heli-, valguse- ja lavaseadmete tarne ja paigaldus Eventech OÜ

38 285 €

07.06.2021 Haapsalu Linna Algkoolile sisutuse ostmine Hammerjack OÜ

N/A

18.05.2021 Haapsalu Linna Algkoolile interaktiivsete ekraanide ostmine Hansab AS

47 333 €

20.04.2021 Haapsalu Kiltsi tee projekteerimine ja rekonstrueerimine Viamer Grupp OÜ

891 333 €

30.03.2021 Ungru tee elamukvartali elektrivarustuse ehituse III etapp Leonhard Weiss OÜ

133 220 €

17.03.2021 Haapsalu Posti tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine YIT Eesti AS

3062 542 €

02.12.2020 Ranna tee 4 rannahoone ja Kalmistu tn 2 õppetorni lammutustööd Bauest OÜ

22 555 €

20.11.2020 Haapsalu Linna Algkooli ehitustööde omanikujärelevalve Pikk Silm OÜ

17 588 €

20.11.2020 Haapsalu Linna Algkooli ehitustööde omanikujärelevalve Ösel Consulting OÜ

17 588 €

27.10.2020 Haapsalu Linna Algkooli ehitustööd Bauest OÜ

2104 451 €

13.10.2020 Haapsalu linna kalmisturegistri majutamine ja kalmistutarkvara rent Spin Tek AS

203 €

27.07.2020 Uuemõisa mõisa peatrepi restaureerimisprojekt Eraisik

1 440 €

15.07.2020 Haapsalu Põhikooli avatud saali heli ja valguse seadmete tarne ja paigaldus Digital Emotions OÜ

38 490 €

20.05.2020 Haapsalu Põhikooli infograafika elementide tootmine, tarne ja paigaldus Red Hat Group Design OÜ

4 233 €

14.05.2020 Haapsalu Põhikooli avatud saali lavaplatvormide tarne ja paigaldus Partytrade OÜ

31 900 €

11.05.2020 Haapsalu, Lõokese tn 7 detailplaneeringu koostamine Argepo OÜ

3 083 €

10.02.2020 Haapsalu Põhikoolile interaktiivsete ekraanide ostmine Atea AS

83 770 €

23.01.2020 Haapsalu Muusikakooli ruumide ümberehitustööd Agretten OÜ

176 285 €

20.11.2019 Teenindaja leidmine Haapsalu linna õpilasliinidele aastateks 2020-2022 Gobus AS

193 441 €

20.11.2019 Teenindaja leidmine Haapsalu linna õpilasliinidele aastateks 2020-2022 Sepa Farmer OÜ

193 441 €

13.11.2019 Transiittee (Haapsalu Jaama tänav, Tallinna maantee lõik) projekteerimine ja rekonstrueerimine Lääne Teed OÜ

1148 547 €

13.11.2019 Haapsalu linna tänavate hooldus 2019-2021 Lääne Teed OÜ

196 150 €

11.06.2019 Puise kalasadamas kaldakindlustuste rajamine Kaurits OÜ

23 000 €