Enefit Kaevandused AS - riigihanked

Enefit Kaevandused AS - 10032389 Enefit Kaevandused AS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 117. Kõikide hangete nägemiseks
9 päeva tagasi Pealmaa puurpinkide puurvarustuse ostmine

01.10.2020

9 päeva tagasi Raudteeülesõidukohtade remonditeenuse ostmine

05.10.2020

12 päeva tagasi Töösustarvikute ostmine

01.10.2020

14 päeva tagasi Ehitiste audit Estonia kaevanduse mõjupiirkonnas.

30.09.2020

21 päeva tagasi Ankurtoestiku stopperseibide ostmine

17.09.2020

21 päeva tagasi Estonia kaevanduse ventilaatorihoonete remonditeenuse ostmine

24.09.2020

22 päeva tagasi SRÜ tehnika varuosade ostmine

21.09.2020

23 päeva tagasi Estonia kaevanduse rikastusvabriku galerii katuse ja sademevee torustiku remonditeenuse ostmine

23.09.2020

23 päeva tagasi Mõõtevahendite kalibreerimis- ja taatlemisteenuse ostmine

22.09.2020

26 päeva tagasi Sammuvate ekskavaatorite terastrosside ostmine

16.09.2020

29 päeva tagasi Ahtme tootmiskompleksi hoone katuse remonditeenuse ostmine

15.09.2020

35 päeva tagasi Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa KMIN-074 muutmisega kaasneva keskkonnamõju hindamise teenu...

09.09.2020

35 päeva tagasi Enefit Kaevandused AS raudteede müük (enampakkumine)

11.09.2020

40 päeva tagasi Betooni ostmine

31.08.2020

43 päeva tagasi Elektriülekande liinide 35 kV hoolduse ja remonditeenuse ostmine

25.08.2020

47 päeva tagasi Purusti NP1315 tagavaraosade ostmine

25.08.2020

47 päeva tagasi Betooni purustamisteenuse ostmine

24.08.2020

49 päeva tagasi Keevitusmaterjalide ostmine

21.08.2020

57 päeva tagasi Automaatikaseadmete hooldus- ja remonditeenuse ostmine

12.08.2020

57 päeva tagasi Estonia kaevanduse kuni 150 tonni mittegabariitse vanametalli müük (enampakkumine)

18.08.2020

61 päeva tagasi Poolvagunite renditeenuse ostmine

10.08.2020

64 päeva tagasi Akude ostmine

07.08.2020

68 päeva tagasi Keskkonnalubade taotluste koostamise teenuse ostmine

05.08.2020

69 päeva tagasi Sepiste ostmine

31.07.2020

70 päeva tagasi Ohtlike jäätmete käitlemisteenuse ostmine

04.08.2020

71 päeva tagasi Pumpade varuosade ostmine

30.07.2020

78 päeva tagasi Betooni purustamisteenuse ostmine

24.07.2020

78 päeva tagasi Kopahammaste ostmine

23.07.2020

78 päeva tagasi Ümberlaadimishoone tellisseina remont

27.07.2020

84 päeva tagasi Karjäärikallurite rehvide 21.00 R35 ostmine

17.07.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 209. Kõikide hangete nägemiseks
153 päeva tagasi Protomont tüüpi kaabli remondikomplektide ostmine
153 päeva tagasi Laepuhastuspiigi ostmine
153 päeva tagasi Estonia kaevanduse ja Narva karjääri reoveepuhasti reostuskoormuse määramine
153 päeva tagasi 35kV võrgu operatiivne juhtimine, dispetšeriteenused
153 päeva tagasi Tehnoloogiliste teede remonditeenuse ostmine
153 päeva tagasi Kiirgesseire
153 päeva tagasi Vantide komplekt
153 päeva tagasi Noole riputite komplekt
161 päeva tagasi Kinnitusvahendite ostmine
161 päeva tagasi Lõhkeaukude puurpinkide puurimisinstrumentide ostmine
161 päeva tagasi Soonurite URAL-33 lõikehammaste ostmine
161 päeva tagasi Pealmaa puurpinkide SMAG puurinstrumentide ostmine
161 päeva tagasi Puurpeade ostmine
161 päeva tagasi Liiklusmärkide ostmine koos paigaldusega
161 päeva tagasi Sukel- ja liivapumpade remonditeenuse ostmine
161 päeva tagasi Veevarustus projekt Kurtna
161 päeva tagasi Selisoo äärealade kuivenduskraavi sulgemine
161 päeva tagasi Õhuliini puitpostide ostmine
161 päeva tagasi Raudi kraavi puhastamine
161 päeva tagasi Riiasoo kraavi puhastamine
161 päeva tagasi Alajaamade 35 kv seadmete hooldus- ja remonditööde teostamine, operatiiv- ümberlülitamised
161 päeva tagasi EÜL-35kV liinikoridori puhastamine puudest ning võsast, ja remonditööde teostamine
161 päeva tagasi Scada aruannete parandamine, seadmete SCADA-se integreerimine, visualiseerimine, programmeerimine
161 päeva tagasi Rehvide remonditööde teenuse ostmine
161 päeva tagasi Rikastusvabriku sõelurite äravoluvannide valmistamine ja vahetus
161 päeva tagasi Rikastusvabriku hiivatorustikku vahetus
161 päeva tagasi Mäemassi purustussõlme punkrite remonditeenuse ostmine
161 päeva tagasi Kiirgusseadmete seire ja hooldus
161 päeva tagasi Paigalduskaablite ja juhtmete ostmine
161 päeva tagasi Kaabliriputiste ostmine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 37. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
43 päeva tagasi Elektriülekande liinide 35 kV hoolduse ja remonditeenuse ostmine Empower AS

N/A

119 päeva tagasi Narva karjääri kuni 500 tonni mittegabariitse vanametalli müük (enampakkumine) Blrt Refonda Baltic OÜ

N/A

139 päeva tagasi Raudtee side- ja turvanguseadmete ning elektriliste ajamite ostmine Lukamo OÜ

12 461 €

166 päeva tagasi Gabariitse vanametalli müük Cronimet Nordic OÜ

408 447 €

174 päeva tagasi Viivikonna raadioside masti rajamine Connecto Eesti AS

N/A

176 päeva tagasi Vedurite ja vagunite varuosade ostmine Estlokom OÜ

N/A

189 päeva tagasi Kaevise töötlemise seadmete ja nende varuosade ostmine Linter Balt OÜ

N/A

189 päeva tagasi Kaevise töötlemise seadmete ja nende varuosade ostmine Trankmann OÜ

N/A

189 päeva tagasi Kaevise töötlemise seadmete ja nende varuosade ostmine Belterra OÜ

N/A

189 päeva tagasi Kaevise töötlemise seadmete ja nende varuosade ostmine Linter Balt OÜ

N/A

189 päeva tagasi Kaevise töötlemise seadmete ja nende varuosade ostmine Trankmann OÜ

N/A

189 päeva tagasi Kaevise töötlemise seadmete ja nende varuosade ostmine Belterra OÜ

N/A

194 päeva tagasi DIECI laadurite hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine Forklift OÜ

N/A

194 päeva tagasi Raudtee toppimis-ja rihtimistööde teenuse ostmine Gotrack OÜ

N/A

199 päeva tagasi Musta ja Ahtme jaamade töökoha reservtoide Enefit Solutions AS

N/A

204 päeva tagasi Infotehnoloogilise võrgu seadmete ja materjalide ostmine Telegrupp AS

N/A

204 päeva tagasi Tehnilise kontrolli teenuse ostmine Inspecta Estonia OÜ

N/A

217 päeva tagasi 6/0,69 kV teisaldatavate komplektalajaamade ostmine Linter Balt OÜ

N/A

222 päeva tagasi Pööranguprusside ostmine Skinest Connect OÜ

N/A

223 päeva tagasi Lõhketraadi ostmine Mag-Met OÜ

N/A

223 päeva tagasi Selisoo veetaseme seireteenuse ostmine TARTU ÜLIKOOL

N/A

225 päeva tagasi Raudtee pealisehitusmaterjalide ostmine Sfinks Kn OÜ

N/A

226 päeva tagasi Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama alustarindi rajamise omanikujärelvalve teenus Insten Projekt OÜ

N/A

226 päeva tagasi Põlevkivi laadimise ja veoteenuse ostmine Skveod Logistika OÜ

N/A

230 päeva tagasi Graniitkillustiku ostmine Rudus AS

N/A

231 päeva tagasi Raudtee rööbaste, pöörangute ja pöörangudetailide ostmine Skinest Connect OÜ

N/A

231 päeva tagasi Raudtee rööbaste, pöörangute ja pöörangudetailide ostmine Sfinks Kn OÜ

N/A

233 päeva tagasi Taimekaitsepritsi ostmine Intrac Eesti AS

N/A

243 päeva tagasi Rootorfreesi ER650 lõiketerade ja hoidikude ostmine Ost Steel AS

N/A

244 päeva tagasi Hobuseraua 19 rekonstrueerimise projekteerimine Haustec OÜ

N/A