Enefit Green AS

Enefit Green AS - 11184032 Enefit Green AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 169. Kõikide hangete nägemiseks

01.03.2023 Hüdrosilindrite ja varuosade ostmine

15.03.2023

16.02.2023 Iru elektrijaama lubjapiima pihustusturbiinile varuosade ostmine

03.03.2023

16.02.2023 Iru elektrijaama lubjapiima pumpla drenaazi rajamistööd

09.03.2023

15.02.2023 Iru elektrijaama tarbeveesüsteemi veetorustike rekonstrueerimine

08.03.2023

13.02.2023 Iru elektrijaama tuletõrjepumpade tootlikkuse mõõtmissõlme projekteerimine

27.02.2023

13.02.2023 Inventaartellingute ja lavatsite monteerimine, kasutusrent ja demonteerimine

28.02.2023

06.02.2023 LAB kruvikonveierite otsakaante ja korpuste rekonstrueerimine

22.02.2023

03.02.2023 Paide koostootmisjaama diiselküttehoidla projekteerimine ja ehitamine

21.02.2023

02.02.2023 Tööjõurenditeenus Iru elektrijaama jäätmete põletamisresti remonttööde teostamiseks

23.02.2023

31.01.2023 Konveieritele varuosade ostmine

15.02.2023

30.01.2023 Koppelevaatoritele varuosade ostmine

14.02.2023

27.01.2023 Paide Elektrijaama auru- ja veekatla põletite asendamine kahel kütusel töötavate (kombi)põletitega

13.02.2023

19.01.2023 Iru elektrijaama toruarmatuuride remonttööd

15.02.2023

18.01.2023 Iru Elektrijaama elektrimootorite remonttööd

08.02.2023

17.01.2023 Iru elektrijaama kraanadele toitekaablite ja tõstetrosside ostmine

10.02.2023

11.01.2023 Enampakkumine segaolmejäätmete tarneks Iru elektrijaama alates 01.02.2023 kuni 30.04.2024

19.01.2023

09.01.2023 Iru elektrijaama tööstuslike kiirrullukse, tõstuste ja voldikuste korraliste hooldus-, remont- ja av...

20.01.2023

09.01.2023 Iru elektrijaama jäätmepõletuskatlale kivide ostmine

01.02.2023

21.12.2022 Enampakkumine Iru elektrijaamast räbu transpordi ja käitlemise teenuse osutamiseks

25.01.2023

20.12.2022 Enampakkumine Iru elektrijaamast vanametalli transpordi ja käitlemise teenuse osutamiseks

25.01.2023

14.11.2022 Iru elektrijaama tootmishoones tarbevee puhastussüsteemi uuendamine, paigaldamine ja torustike renov...

24.11.2022

26.10.2022 Iru elektrijaama veekatlale nr 2 Low NOx põletite ostmine ja paigaldamine

25.11.2022

28.09.2022 Iru elektrijaama isolatsiooni- ja müüritistööd

18.10.2022

09.09.2022 Iru elektrijaama gradiir-jahutustorni rekonstrueerimistööd

22.09.2022

05.09.2022 Iru jäätmeenergiaploki ohtlike jäätmete transpordi ja käitlemise teenuse osutamine

07.10.2022

02.09.2022 Paide elektrijaama pöörlevate seadmete hooldustööd

16.09.2022

01.09.2022 Iru jäätmeenergiaploki koldetuha transpordi ja käitlemise teenuse osutamine

30.09.2022

17.08.2022 Paide elektrijaamas Wärtsilä katla müüritise taastamine

31.08.2022

12.08.2022 Iru elektrijaama kõvakattega alade korrastustööd

24.08.2022

06.07.2022 Iru Elektrijaama peakorpuse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamine (I etapp)

20.07.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 436. Kõikide hangete nägemiseks

21.02.2023 Procurement of land acquisition
21.02.2023 Procurement of spatial planning documentation
21.02.2023 Prügiauto olemasolu mahalaadimise akende ees kontrollsüsteemi uuendamise ost (Iru EJ)
21.02.2023 JPP katla küttepinadade seisukorra uuringu teenuse ost (Iru EJ)
21.02.2023 Wärtsilä rekonstrueerimise programmi ja projekti koostamine (Paide EJ)
17.02.2023 KTJ gaasikäigu rekonstrueerimine pesuriga tööks, parandustöö ostmine (Paide EJ)
17.02.2023 Paide koostootmisjaama liivasängi müüritise parandusteenuste ostmine
17.02.2023 Tuulepargi matemaatilised mudelid ja võrgukatsed / WP modelling, simulations and grid compliance tes...
17.02.2023 PV grid models and compliance verification for Solar Parks 2
17.02.2023 PV võrgu mudel ja vastavussertifikaat / PV grid models and compliance verification for Solar Parks 1
17.02.2023 Seal gaskets for APV TYPE J092 plate heat exchangers (2-sets)
17.02.2023 Substation and power transition lines maintenance (Sudenai, Ciuteliai, Mockiai, Silale, Silute, Sila...
17.02.2023 WWD-3 inverterite võimsuslülitite SACE hooldus / WWD-3 inverter circuit-breaker SACE maintenance
17.02.2023 PV alajaamade ost / PV substation purchase for Solar Parks 7
17.02.2023 PV kinnituskonstruktsioonide ost / PV mounting structures purchase for Solar Parks 7
17.02.2023 PV primaarjaotusseadme projekteerimine ja ehitamine / PV electrical switchgear design and installati...
17.02.2023 Katla puhastussüsteemide hooldustööde teenuse ost (Iru EJ)
17.02.2023 Maagaasi (Natural Gas) ost IRU-le aastaks 2024
17.02.2023 WWD-3 'GOLD' käigukastide tootmine (5 tk) / WWD-3 'GOLD' gearbox manufacturing (6 pcs)
17.02.2023 WWD-3 ülesed ja Enercon EMA labaparandused ja inspektsioonid (2+2) / WWD-3 fleet and Enercon EMA fl...
17.02.2023 Tuulikute turbiinide inspektsioon / Wind Turbine inspection
17.02.2023 Paldiski tuulepargi otseliini rajamine
17.02.2023 Paide elektrijaama otseliini rajamine
17.02.2023 Iru elektrijaama otseliini rajamine
17.02.2023 DCS süsteemide uuendamise teenuse ost (Iru EJ)
17.02.2023 Kustutatud lubja ostmine (Iru EJ)
17.02.2023 Ammoniaakvee ostmine (Iru EJ)
17.02.2023 Aktiivsüsi PAC ostmine (Iru EJ)
17.02.2023 Liftide (4tk) hooldusteenuse ost (Iru EJ)
17.02.2023 Õlipuhastus 110/20 trafo (vajadus selgub pärast alajaama hooldust)

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 25 lepingut. Kokku lepinguid - 25. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

13.02.2023 Iru elektrijaama tuletõrjepumpade tootlikkuse mõõtmissõlme projekteerimine Firetek OÜ

13 900 €

11.03.2022 Sõelutud kuiva liiva tarne Paide Elektrijaama Silikaat AS

28 000 €

08.02.2022 Keskpinge otseliini ehitus Iru Elektrijaamast Gaur AS

175 806 €

08.12.2021 Tuha äravedu Enefit Green AS Paide elektrijaamast Väljataguse Veod OÜ

51 000 €

05.10.2021 Paide elektrijaama olmeruumide rekonstrueerimine Mündi Arendus OÜ

103 900 €

26.05.2020 Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ

N/A

26.05.2020 Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ

N/A

26.05.2020 Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides Maurellis OÜ

N/A

26.05.2020 Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides Maurellis OÜ

N/A

19.05.2020 Käibekapitalilaen SEB Pank AS

N/A

14.05.2020 Paide elektrijaama auruturbiini ja generaatori hooldus (Maintenance of steam turbine and generator a... Host Latvia SIA

62 340 €

03.04.2020 Iru elektrijaama liftide rekonstrueerimistööd Eesti Otis AS

N/A

30.03.2020 Inventaartellingute ja lavatsite monteerimine, kasutusrent ja demonteerimine Telinekataja AS

N/A

13.03.2020 Iru Elektrijaama elektrimootorite remonttööd Elvarem OÜ

N/A

02.03.2020 Iru elektrijaama UPS-le akude ostmine Green Industry Services OÜ

N/A

27.02.2020 Keevkihtkatla koldeliiva hankimine Silikaat AS

N/A

25.02.2020 Paide elektrijaama juhtimissüsteemi hooldus Filter AS

N/A

21.02.2020 Paide elektrijaama suruõhusüsteemi hooldus Alas-Kuul AS

N/A

19.02.2020 Iru elektrijaama kraanadele toitekaablite ja tõstetrosside ostmine Certex Eesti OÜ

N/A

14.02.2020 Iru elektrijaama suitsugaaside heitmete mõõteseadmete (SICK, Fuji) hooldustööd Teramet AS

84 000 €

21.01.2020 Irus jäätmete põletamisel tekkivast koldetuhast eraldatud mustmetallide müük enampakkumine Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS

N/A

22.11.2019 Põlemissüsteemi MARTIN ja selle juhtimissüsteemi MICC tehnilise hoolduse ja remonditeenuste osutamin... MARTIN GmbH fuer Umwelt- und Energietechnik

1052 210 €

06.06.2019 Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatavate segaolmejäätmete tarneks aastatel 20... Ragn-Sells AS

N/A

06.06.2019 Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatavate segaolmejäätmete tarneks aastatel 20... Eesti Keskkonnateenused AS

N/A

06.06.2019 Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatavate segaolmejäätmete tarneks aastatel 20... Mittetulundusühing Lääne-Viru Jäätmekeskus

N/A