Enefit Green AS - riigihanked

Enefit Green AS - 11184032 Enefit Green AS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 104. Kõikide hangete nägemiseks
7 päeva tagasi Iru elektrijaama jäätmeenergiakatla põletite hooldused ja remonttööd

17.11.2021

10 päeva tagasi Iru elektrijaama pöörlevate mehhanismide remonttööd

28.10.2021

13 päeva tagasi Paide kaugküttevõrgu veetöötluse seade ja deaeraator

25.10.2021

23 päeva tagasi Paide elektrijaama olmeruumide rekonstrueerimine

20.10.2021

30 päeva tagasi Iru elektrijaama jäätmeenergiakatlale tellingute paigaldamine

27.10.2021

36 päeva tagasi Keila-Joa hüdroelektrijaama veemajanduse ja territooriumi korrashoid

04.10.2021

41 päeva tagasi Iru elektrijaama õlide ja määrdeainete ostmine

29.09.2021

49 päeva tagasi Paide kaugküttevõrgu veetöötluse seade ja deaeraator

23.09.2021

63 päeva tagasi Iru elektrijaama torustike ja muude pindade kohtpuhastamine ja seinapaksuse mõõtmine

09.09.2021

64 päeva tagasi Iru elektrijaama isolatsiooni- ja müüritistööd

07.09.2021

72 päeva tagasi Enampakkumine jäätmete tarneks Iru jäätmepõletusplokki aastatel 2022-2023

31.08.2021

77 päeva tagasi Paldiski Klibuloo päikesepargi jätkutööd (vahelduvvoolukaablite ühendamine liitumiskilpidesse, inver...

23.08.2021

100 päeva tagasi Konkurss Ruhnu diiselelektrijaama biodiisli ostmiseks koos transpordiga 2021 aastal

23.07.2021

161 päeva tagasi Enampakkumine segaolmejäätmete tarneks Iru jäätmepõletusplokki aastatel 2021-2024

03.06.2021

161 päeva tagasi Päikeseparkide rikke- ja hooldustööd

28.05.2021

169 päeva tagasi Surveseadmete remonttööd

25.05.2021

174 päeva tagasi Iru elektrijaamas täiendava gaasküttesüsteemi projekteerimine, ehitamine ja hooldamine

20.05.2021

184 päeva tagasi Enefit Green päikeseparkide valvelahendus

05.05.2021

189 päeva tagasi Tehnoloogiliste seadmete ja rajatiste puhastusteenuse ostmine

19.05.2021

197 päeva tagasi Iru elektrijaama ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hooldus- ja remonttööd

26.04.2021

198 päeva tagasi Päikeseelektirjaamade kontrollmõõtmised ja audit

20.04.2021

198 päeva tagasi Päikeseelektri seadmete laopartneri leidmine

21.04.2021

202 päeva tagasi Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatava prügikütuse tarneks aastatel 2021 ja 2...

21.04.2021

203 päeva tagasi Konkurss biomassi ostmiseks Paide koostootmisjaama perioodiks juuli 2021-juuni 2022

21.04.2021

210 päeva tagasi Iru elektrijaama jäätmeenergiakatla puhastustööd tööstusliku alpinismi meetodil

15.04.2021

213 päeva tagasi Paide elektrijaama Wärtsilä katla kütusekonveieri remonttööd

14.04.2021

217 päeva tagasi Iru JPP turbiini kustutussüsteemi automatiseerimine

08.04.2021

219 päeva tagasi Iru elektrijaama tuhaeraldamise süsteemi vibrokonveieri moderniseerimine

31.03.2021

223 päeva tagasi Teenindustee rajamine Sadama tn 55 kinnistule, Paldiskis

26.03.2021

231 päeva tagasi Enampakkumine segaolmejäätmete tarneks Iru elektrijaama aastal 2021

18.03.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 184. Kõikide hangete nägemiseks
244 päeva tagasi Pauwels trafode inspektsioon ja parandus / Pauwels transformer inspection and repairworks
244 päeva tagasi Narva 110kv lülimine ja ice detection (2+1)
244 päeva tagasi Tuhaärastustorustiku puhastamine koos poognate seinapaksuse mõõtmisega
244 päeva tagasi MILAN 2.0 HUB päästeseadmete (18tk) 10a perioodiline hooldusteenuse ost
244 päeva tagasi Arvesti andmete 1h lugemine Andmeaita (Aulepa, Tooma, Virtsu) (3a leping)
244 päeva tagasi Virtsu 2/3 TP AJ 20kV trafo ja OT trafo muhvide ning kaablite vahetus
244 päeva tagasi CHP sisetreppide ja -platvormide lisamine (6m/12m)
244 päeva tagasi Vibrokonveiri moderniseerimine
244 päeva tagasi Tehnoloogiliste seadmete ja rajatiste puhastusteenuse ostmine
244 päeva tagasi WWD laovaru täiendamine / WWD stock replenishment
244 päeva tagasi Mõõtmiskomplektide ja jahutussüsteemide aastahooldus ja remonttööd (keemia ja SWAN)
244 päeva tagasi Enercon (Virtsu + Virtsu 1) stability uuringud - Proof Stability 2022 - tööd 2022
244 päeva tagasi Pöörlevate mehhanismide remonttööd
244 päeva tagasi WWD-3 gondli pearaami uuenduskomponentide tootmine / WWD-3 Nacelle main frame retrofit components ma...
244 päeva tagasi WWD-3 "Gold" käigukast PL2400 ost (3 käigukasti, millest 2 koos pealaagriga) / WWD-3 „Gold“ gearbox ...
244 päeva tagasi Päikeseelektri seadmete laopartneri teenuse ost / Solar warehouse partner
244 päeva tagasi Enampakkumine prügikütuse vastuvõtuks Iru JPP-s (2021 II PA ja 2022 I PA)
244 päeva tagasi CHP aurukatla vee- ja aurukontuuri moderniseerimine
244 päeva tagasi Aulepa, Aseriaru, Viru-Nigula, Vanaküla tuulepargi tuulikute kaughaldusteenuse ost / Remote monitori...
244 päeva tagasi Aseriaru ja Viru-Nigula tuuleparkide rootori balansi mõõtmised ja balanseerimised / Aseriaru and Vir...
244 päeva tagasi Metalltornide adapterite keevisõmbluste mittepurustav katsetamine (NDT) ultraheli meetodil (UT) Aser...
244 päeva tagasi Kuivtrafo tehniline lahendus WWD-3 tuulikusse / Cast-Resin transformer technical solution for WWD-3 ...
244 päeva tagasi WWD-3 tuulikute käigukasti vahetuse tööd / Gearbox replacement services for WWD-3 turbines
244 päeva tagasi WWD-3 labade inspektsioonid ja parandused Aulepa tuulepargis (3+2a) / WWD-3 Blade inspections and re...
244 päeva tagasi Päikesepaneelide ostmine
244 päeva tagasi EJ juhtimisautomaatika täiendused ja aruandluse automatiseerimine
244 päeva tagasi Enampakkumine importjäätmete vastuvõtmiseks Iru JPP-s (2022-2024)
244 päeva tagasi Enampakkumine segaolmejäätmete vastuvõtuks Iru JPP-s (2022-2024)
244 päeva tagasi WWD-3 labade parandustööd Aseriaru, Viru-Nigula ja Vanaküla tuuleparkides / WWD-3 Blade repair servi...
244 päeva tagasi Enercon EST 2022-2032 (5+5aastat) tuulikute täishooldusleping

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 20 lepingut. Kokku lepinguid - 20. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
520 päeva tagasi Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ

N/A

520 päeva tagasi Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ

N/A

520 päeva tagasi Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides Maurellis OÜ

N/A

520 päeva tagasi Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides Maurellis OÜ

N/A

527 päeva tagasi Käibekapitalilaen SEB Pank AS

N/A

532 päeva tagasi Paide elektrijaama auruturbiini ja generaatori hooldus (Maintenance of steam turbine and generator a... Host Latvia SIA

62 340 €

573 päeva tagasi Iru elektrijaama liftide rekonstrueerimistööd Eesti Otis AS

N/A

577 päeva tagasi Inventaartellingute ja lavatsite monteerimine, kasutusrent ja demonteerimine Telinekataja AS

N/A

594 päeva tagasi Iru Elektrijaama elektrimootorite remonttööd Elvarem OÜ

N/A

605 päeva tagasi Iru elektrijaama UPS-le akude ostmine Green Industry Services OÜ

N/A

609 päeva tagasi Keevkihtkatla koldeliiva hankimine Silikaat AS

N/A

611 päeva tagasi Paide elektrijaama juhtimissüsteemi hooldus Filter AS

N/A

615 päeva tagasi Paide elektrijaama suruõhusüsteemi hooldus Alas-Kuul AS

N/A

617 päeva tagasi Iru elektrijaama kraanadele toitekaablite ja tõstetrosside ostmine Certex Eesti OÜ

N/A

622 päeva tagasi Iru elektrijaama suitsugaaside heitmete mõõteseadmete (SICK, Fuji) hooldustööd Teramet AS

84 000 €

646 päeva tagasi Irus jäätmete põletamisel tekkivast koldetuhast eraldatud mustmetallide müük enampakkumine Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS

N/A

706 päeva tagasi Põlemissüsteemi MARTIN ja selle juhtimissüsteemi MICC tehnilise hoolduse ja remonditeenuste osutamin... MARTIN GmbH fuer Umwelt- und Energietechnik

1052 210 €

875 päeva tagasi Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatavate segaolmejäätmete tarneks aastatel 20... Ragn-Sells AS

N/A

875 päeva tagasi Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatavate segaolmejäätmete tarneks aastatel 20... Eesti Keskkonnateenused AS

N/A

875 päeva tagasi Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatavate segaolmejäätmete tarneks aastatel 20... Mittetulundusühing Lääne-Viru Jäätmekeskus

N/A