Enefit Green AS

Enefit Green AS - 11184032 Enefit Green AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 149. Kõikide hangete nägemiseks

14.11.2022 Iru elektrijaama tootmishoones tarbevee puhastussüsteemi uuendamine, paigaldamine ja torustike renov...

24.11.2022

26.10.2022 Iru elektrijaama veekatlale nr 2 Low NOx põletite ostmine ja paigaldamine

25.11.2022

28.09.2022 Iru elektrijaama isolatsiooni- ja müüritistööd

18.10.2022

09.09.2022 Iru elektrijaama gradiir-jahutustorni rekonstrueerimistööd

22.09.2022

05.09.2022 Iru jäätmeenergiaploki ohtlike jäätmete transpordi ja käitlemise teenuse osutamine

07.10.2022

02.09.2022 Paide elektrijaama pöörlevate seadmete hooldustööd

16.09.2022

01.09.2022 Iru jäätmeenergiaploki koldetuha transpordi ja käitlemise teenuse osutamine

30.09.2022

17.08.2022 Paide elektrijaamas Wärtsilä katla müüritise taastamine

31.08.2022

12.08.2022 Iru elektrijaama kõvakattega alade korrastustööd

24.08.2022

06.07.2022 Iru Elektrijaama peakorpuse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamine (I etapp)

20.07.2022

30.06.2022 Ehitusgeoloogilised uuringud

08.07.2022

30.06.2022 Topo-geodeetilise alusplaani koostamine

08.07.2022

08.06.2022 Standardiseeritud võimsustega päikeseenergialahenduste projekteerimis- ja ehitustööd

22.06.2022

02.06.2022 Konkurss Ruhnu diiselelektrijaama biodiisli ostmiseks koos transpordiga 2022 aastal

08.06.2022

24.05.2022 Enampakkumine segaolmejäätmete tarneks Iru jäätmepõletusplokki aastatel 2023-2025

07.06.2022

18.05.2022 Kuloni kinnistu päikeseelektrijaama ehitus ja paigaldus

03.06.2022

13.05.2022 Enefit Green AS-i päikeseparkide niitmine

24.05.2022

11.05.2022 Biomassi hankimine Paide koostootmisjaama perioodiks juuli 2022-juuni 2023

18.05.2022

02.05.2022 Paide elektrijaama õlimahutite ja pumpla lammutustööd

25.05.2022

14.04.2022 Paide elektrijaama hakkepuidu laoplatsi laiendamise ja tugiseinte ehitustööd

03.05.2022

30.03.2022 Iru elektrijaama LAB tigu konveierite remondi jaoks tõsteseadmete paigaldamine

08.04.2022

29.03.2022 Päikeseelektrijaamade projekteerimine

12.04.2022

22.03.2022 Paide elektrijaama auruturbiini ja generaatori hooldus (Maintenance of steam turbine and generator a...

08.04.2022

21.03.2022 Iru elektrijaama jahutusvee torustikule möödaviigu rajamine ja kaevude renoveerimine

06.04.2022

17.03.2022 Päikeseelektrijaamade kontrollmõõtmised ja audit

28.03.2022

11.03.2022 Sõelutud kuiva liiva tarne Paide Elektrijaama

22.03.2022

04.03.2022 Keemiareagentide ost Iru Elektrijaama jäätmepõletusploki (JPP) jaoks

04.04.2022

28.02.2022 Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatava prügikütuse tarneks aastatel 2022 ja 2...

10.03.2022

18.02.2022 Paide elektrijaama kütuse etteandesüsteemide hooldustööd

03.03.2022

16.02.2022 Esialgse eelprojekti koostamine Hiiu meretuulepargile

09.03.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 231. Kõikide hangete nägemiseks

07.03.2022 Iru elektrijaama otseliinide rajamine
07.03.2022 Paldiski tuulepargi otseliinide rajamine
07.03.2022 Virtsu tuulepargi otseliinide rajamine
07.03.2022 Metalltornide adapterite keevisõmbluste mittepurustav katsetamine (NDT) ultraheli meetodil (UT) Aser...
07.03.2022 Räbu müük (enampakkumine)
07.03.2022 Paide koostootmisjaama deaeraatori heitauru soojustagastuse süsteem, integreerimine
07.03.2022 Iru JPP IR kaamera jahutusseadmetega uuendamine
07.03.2022 Paide koostootmisjaama kütuse etteande-, põletusseadmete ja tuhaärastussüsteemide hooldus
07.03.2022 Iru JPP prügišahti asendamine
02.03.2022 Päikesepaneelide ostmine
02.03.2022 Paide koostootmisjaama tuha-liivakonveieri keti ost ja paigalduseks ettevalmistamine
02.03.2022 Paide koostootmisjaama suruõhusüsteemi hooldus
02.03.2022 Enercon Eesti tuuleparkide täishoolduslepingud (Narva, Ojaküla, Virtsu III ja Tooma II) /Enercon Est...
02.03.2022 Jäätmete vastuvõtt Iru JPP-s (2023-2025) (enampakkumine)
02.03.2022 Biomassi hankimine perioodiks juuli 2022-juuni 2023
02.03.2022 WWD-3 labade parandustööd Aseriaru, Viru-Nigula ja Vanaküla tuuleparkides / WWD-3 blade repair servi...
02.03.2022 Kaevuluukide rekonstrueerimine ja kanal pumpla - Vana narva mnt torustiku rekonstrueerimine (Iru EJ)
02.03.2022 Paide kaugkütte varustuskindluse tõstmiseks uus diiselgeneraator
02.03.2022 Paide EJ Wärtsilä katla rekonstrueerimine ja kolde müüritise tööd
02.03.2022 Paide koostootmisjaama uue tuhakonteineri ost
02.03.2022 Paldiski I ja II tuuleparkide täishooldusleping / Paldiski I and II full service maintenance agreeme...
02.03.2022 Kustutamata lubja ostmine
02.03.2022 Põlemissüsteemi Martin ja põlemisjuhtimissüsteem MICC hooldusteenused (Iru)
02.03.2022 Tuuleparkide lumekoristusteenuse ost (Narva, Ojaküla, Viru-Nigula, Aseriaru, Paldiski I, Paldiski II...
02.03.2022 Iru JPP hüdrotõstuki hooldus
02.03.2022 Vanametalli müük (enampakkumine)
02.03.2022 Iru elektrijaama isolatsiooni- ja müüritistööd
02.03.2022 Päikesepaneelide maaraamide ostmine
02.03.2022 Päikeseelektrijaamade inverterite ostmine
02.03.2022 Prügikütuse (RDF) vastuvõtt Iru JPP-s (enampakkumine) / RDF supply to Iru WTE

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 24 lepingut. Kokku lepinguid - 24. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

11.03.2022 Sõelutud kuiva liiva tarne Paide Elektrijaama Silikaat AS

28 000 €

08.02.2022 Keskpinge otseliini ehitus Iru Elektrijaamast Gaur AS

175 806 €

08.12.2021 Tuha äravedu Enefit Green AS Paide elektrijaamast Väljataguse Veod OÜ

51 000 €

05.10.2021 Paide elektrijaama olmeruumide rekonstrueerimine Mündi Arendus OÜ

103 900 €

26.05.2020 Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ

N/A

26.05.2020 Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ

N/A

26.05.2020 Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides Maurellis OÜ

N/A

26.05.2020 Niitmisteenuse ostmine Enefit Green AS päikeseparkides Maurellis OÜ

N/A

19.05.2020 Käibekapitalilaen SEB Pank AS

N/A

14.05.2020 Paide elektrijaama auruturbiini ja generaatori hooldus (Maintenance of steam turbine and generator a... Host Latvia SIA

62 340 €

03.04.2020 Iru elektrijaama liftide rekonstrueerimistööd Eesti Otis AS

N/A

30.03.2020 Inventaartellingute ja lavatsite monteerimine, kasutusrent ja demonteerimine Telinekataja AS

N/A

13.03.2020 Iru Elektrijaama elektrimootorite remonttööd Elvarem OÜ

N/A

02.03.2020 Iru elektrijaama UPS-le akude ostmine Green Industry Services OÜ

N/A

27.02.2020 Keevkihtkatla koldeliiva hankimine Silikaat AS

N/A

25.02.2020 Paide elektrijaama juhtimissüsteemi hooldus Filter AS

N/A

21.02.2020 Paide elektrijaama suruõhusüsteemi hooldus Alas-Kuul AS

N/A

19.02.2020 Iru elektrijaama kraanadele toitekaablite ja tõstetrosside ostmine Certex Eesti OÜ

N/A

14.02.2020 Iru elektrijaama suitsugaaside heitmete mõõteseadmete (SICK, Fuji) hooldustööd Teramet AS

84 000 €

21.01.2020 Irus jäätmete põletamisel tekkivast koldetuhast eraldatud mustmetallide müük enampakkumine Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS

N/A

22.11.2019 Põlemissüsteemi MARTIN ja selle juhtimissüsteemi MICC tehnilise hoolduse ja remonditeenuste osutamin... MARTIN GmbH fuer Umwelt- und Energietechnik

1052 210 €

06.06.2019 Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatavate segaolmejäätmete tarneks aastatel 20... Ragn-Sells AS

N/A

06.06.2019 Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatavate segaolmejäätmete tarneks aastatel 20... Eesti Keskkonnateenused AS

N/A

06.06.2019 Enampakkumine Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatavate segaolmejäätmete tarneks aastatel 20... Mittetulundusühing Lääne-Viru Jäätmekeskus

N/A