Enefit Energiatootmine AS - riigihanked

Enefit Energiatootmine AS - 10579981 Enefit Energiatootmine AS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 455. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Vibratsiooniseisundi diagnostikasüsteemi hankimine ja paigaldamine Balti elektrijaama ТG-11 auruturb...

17.05.2021

Täna Puurpeade ostmine

18.05.2021

Täna Eesti elektrijaamast tuhaväljakule tuha hüdroeemaldusskeemi rekonstrueerimise tasuvusuuringu koostam...

14.05.2021

Täna Ekskavaatorite EKG varuosade ostmine

12.05.2021

Täna Eesti elektrijaama akujaamale nr 3 laadimisseadmete (ВАЗ 3-1, 3-2, 3-3) tarnimine ja asendamine

11.05.2021

2 päeva tagasi Raamlepingu sõlmimine siltide, kleebiste ja trükiste ostmiseks.

10.05.2021

5 päeva tagasi Biokütuse niiskusesisalduse monitooringusüsteemi paigaldus (Auvere BIO, BEJ BIO)

20.05.2021

7 päeva tagasi Liikuvterade valmistamine

06.05.2021

7 päeva tagasi Ohtlike jäätmete vastuvõtmine

06.05.2021

7 päeva tagasi Automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemi laiendamine - RV evakuatsioonivalgustuse projekteerimi...

11.05.2021

8 päeva tagasi Toitur PKL-12 ostmine

14.05.2021

8 päeva tagasi Kuiva tuha transportimine Enefit Power üksustele.

30.04.2021

9 päeva tagasi Estonia kaevanduse rikastusvabriku veereva konveieri avauste piirete vahetamine ning rikastusvabriku...

06.05.2021

9 päeva tagasi Eesti, Balti ja Auvere elektrijaamade valgustuse hooldus- ja remonditööd

28.05.2021

12 päeva tagasi Tigude valmistamine

06.05.2021

12 päeva tagasi Ehitusmaterjalide ja koristusvahendite ostmine

07.05.2021

13 päeva tagasi En280 seadme kondensatsioonkolonni DU01-HP001 (3К-2) tsirkuleeriva keskõli (HFO) veejahutussüsteemi ...

06.05.2021

13 päeva tagasi Eesti, Balti ja Auvere elektrijaamade 0,4 kV kuni 35 kV kaablisüsteemide hooldus- ja remonditööd

28.05.2021

14 päeva tagasi Sammuvate ekskavaatorite plokkide ostmine

07.05.2021

14 päeva tagasi 350kW asünkroonmootori mehhanismi jaoks ostmine

30.04.2021

14 päeva tagasi Eesti elektrijaama keemiliselt puhastatud vee mahuti korrosioonikindla pinnakatte remont, V=100m3

03.05.2021

14 päeva tagasi Plahvatuskaitsega 315kW asünkroonmootori ostmine

30.04.2021

14 päeva tagasi Tsirkulatsioonipumpade mootori ostmine

30.04.2021

14 päeva tagasi Enefit-280 drenaažipaagi väljalaskesüsteemi rekonstrueerimine

30.04.2021

15 päeva tagasi Enefit 140-1 ja Enefit 140-2 seadmete hooldusplatvormide rekonstrueerimine

11.05.2021

15 päeva tagasi Enefit 140 tuhatsüklonide hooldusplatvormide valmistamine ja paigaldus

11.05.2021

16 päeva tagasi Enefit Power AS põlevkiviõli tootmise mahutipargi automaatse tulekustutussüsteemi pumpla vahu segami...

30.04.2021

16 päeva tagasi Estonia kaevanduse olmehoone katuse osaline remonditeenuse ostmine

04.05.2021

16 päeva tagasi Ettepanekute väljatöötamine minimaalse soojuskoormusega seotud probleemide lahendamiseks Balti elekt...

11.05.2021

19 päeva tagasi Katla ROZ ja põlevkivikompensaatorite ostmine

29.04.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 567. Kõikide hangete nägemiseks
63 päeva tagasi Ettepanekute väljatöötamine minimaalse soojuskoormusega seotud probleemide lahendamiseks Balti elekt...
63 päeva tagasi Balti elektrijaama neutraliseerimise sõlme nr. 2 moderniseerimine üleviimiseks väävelhapele
63 päeva tagasi Eesti elektrijaama tuhavälja nr. 2 tõstetaseme tuhapumpla projekteerimine
63 päeva tagasi Bensiini laadimisseadmete (1 tk) paigaldamine vastavalt tööprojektile (koht А5)
63 päeva tagasi Pürolüüsivee eraldi juhtimise ja torustike soojenduse ehitus Enefit 140-1 ja 140-2 seadmete õhkkuiva...
63 päeva tagasi 3Т koldes poolkoksigaasi põletamise tööprojekti koostamine
63 päeva tagasi Turbiini ЛМЗ К-200-130-6М madalrõhu silindri labade purustava kontrolli teostamine
63 päeva tagasi Katlatoite reguleerimissüsteemi väljatöötamine (tase trumlis)
63 päeva tagasi Eesti elektrijaama plokkide nr. 1, 2, 7 sulgemistööde teostamine
63 päeva tagasi Konstruktsiooni väliste otste ja pikiosade ehitamine Balti elektrijaama plokkide nr. 9, 10 katlaruum...
63 päeva tagasi Konstruktsiooni väliste otste ja pikiosade ehitamine Balti elektrijaama plokkide nr. 9, 10 katlaruum...
63 päeva tagasi Enefit Tehnoloogiapargi ehituse ning infastruktuuri tööd
63 päeva tagasi Eesti elektrijaama drenaažipaagi nr 1 keemiline kaitsekate PE
63 päeva tagasi Puhuri 1GG-B väljavahetamine koos labürünttihendite rekonstrueerimise ja lämmastiku etteandega ehita...
63 päeva tagasi Enefit Tehnoloogiapargi ehituse ning infastruktuuri tööd
63 päeva tagasi Enefit Tehnoloogiapargi ehituse ning infastruktuuri tööd
63 päeva tagasi Enefit Tehnoloogiapargi ehituse ning infastruktuuri tööd
63 päeva tagasi Enefit 140-1 ja 140-2 1Р ja 2Р rulltugede ostmine
63 päeva tagasi Balti elektrijaama ploki nr. 11 generaatori moodul-elegaaslülitite süsteemi tehnilise hooldusteenuse...
63 päeva tagasi ATEX seadmete ostmine (väljavahetamine vastavalt standardile)
63 päeva tagasi Põhja alajaama keskpinge lahtrite retrofit
63 päeva tagasi Auvere elektrijaama SAF varuosade ostmine
63 päeva tagasi Seadmete balanseerimisteenuse ostmine
63 päeva tagasi Seadmete vibrodiagnostikateenuse ostmine
63 päeva tagasi Musta jaama side-ja turvangukaabli ostmine
63 päeva tagasi Auvere elektrijaama katla ROZ siibrite korpuste ostmine (2 tk)
63 päeva tagasi Eesti elektrijaama ploki nr. 8 DCS Valmet-operaatorjaamade asendamine
63 päeva tagasi Seadmete metalliseisundi ja keevisliidete kontrolliteenuse ostmine
64 päeva tagasi Siibrite väljavahetamine (Г-3А, Б)
64 päeva tagasi 1, 2 KET mahuti raskeõli torustikule kulumõõdikute paigalduse projekteerimine ja montaaž

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 104. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
91 päeva tagasi Vooluandurite 2000A ostmine W.EG. Eesti OÜ

16 920 €

196 päeva tagasi Balti Elektrijaama olmehoone lõunapoolse välisukse asendamine Teiwaz Ehitus Group OÜ

N/A

201 päeva tagasi Stabinger viskosimeetri ostmine Enefit Energiatootmise ASi (Õlitootmise) keemialaborile Labobalt OÜ

N/A

209 päeva tagasi Gaaside ostmine Elme Messer Gaas AS

N/A

209 päeva tagasi Gaaside ostmine Eesti Aga AS

N/A

209 päeva tagasi Gaaside ostmine Propaan AS

N/A

216 päeva tagasi Lintkonveieri trumlite ostmine Belterra OÜ

18 260 €

216 päeva tagasi Eesti elektijaama kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine. Spes Ehital OÜ

N/A

223 päeva tagasi Arvutivõrgu korraldamine Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama olmeruumides Telegrupp AS

N/A

237 päeva tagasi Auruturbiini LMZ K-200-130-6M viimaste astmete labade vibratsiooni kontrollsüsteemi hange ja paigald... Mtr Engineering OÜ

N/A

243 päeva tagasi Eesti Elektrijaama söökla galeriis kütteradiaatorite remont VVMCOM OÜ

N/A

258 päeva tagasi Mahutipargis olemasolevate hoiatus-ja mõõtesüsteemide moderniseerimine Mtr Engineering OÜ

N/A

259 päeva tagasi Biokütuse vedu (15 000 tonni) Balti elektrijaamast Auvere elektrijaama Ralfi Veosed OÜ

N/A

267 päeva tagasi Tuhaärastuse teenistuse perifeersete abiobjektide ja -süsteemide videojälgimine ja signaali edastami... USS Security Eesti AS

N/A

267 päeva tagasi Tuhaärastuse teenistuse abisüsteemide perifeersete juhtimissüsteemide juhtimise tsentraliseerimine j... Saksa Automaatika OÜ

N/A

273 päeva tagasi Enefit 280-2 Mahutipargi ja torude estakaadi pikenduse tööprojekti koostamine SWECO PROJEKT AS

N/A

275 päeva tagasi Balti elektrijaama turboagregaadi nr 11 LMZ К-200-130-МТ vibratsiooniseisundi uurimine ja kõrgendatu... Enteh Engineering AS

N/A

282 päeva tagasi E280 AERZEN õhupuhuri GM 400 L reduktori ostmine koos seadistamistöödega Dewa Projekt OÜ

N/A

286 päeva tagasi Enefit Energiatootmine AS-i tippkoormuse reservkatlamaja (TRK) suruõhusüsteemi objektide remont ja t... Kompressorikeskus OÜ

N/A

289 päeva tagasi Eesti elektrijaama kaablitunnelite sektsioonide 13 – 7, 13 – 8, 13 – 10 ja 10 – 2 ATS süsteemi rekon... G4S Eesti AS

N/A

299 päeva tagasi Auruturbiini ЛМЗ K-200-130-6М 27. astme diafragma hange JSC «SVERTAS GROUP»

320 000 €

301 päeva tagasi Eesti ja Balti elektrijaama ja õlitehase mudaväljakute settemahutite, kogumismahutite, kaevude ja to... Spes Ehital OÜ

N/A

328 päeva tagasi Eesti elektrijaama peakorpuse evakuatsioonivalgustuse paigaldamine Enefit Solutions AS

78 050 €

330 päeva tagasi Balti elektrijaama biokompleksi videojälgimissüsteemi rekonstrueerimine USS Security Eesti AS

N/A

337 päeva tagasi Eesti elektrijaama kesklao administratiiv-olmeosa küttesüsteemi remont Spes Ehital OÜ

5 290 €

345 päeva tagasi Factory-adjustment of bandages of adjacent blades of the 27th and 31st steps of the steam turbine LM... SVERTAS GROUP UAB

N/A

352 päeva tagasi Põlevkivi purustid varuosade ostmine Stokker AS

135 017 €

356 päeva tagasi Eesti elektrijaama tuhaväljakutele aurustamis-pihustamisseadmete rajamine Eesti Energomontaaž AS

N/A

357 päeva tagasi Enefit-140 reaktori 2P hammasvöö kinnituste remont Scaleup OÜ

N/A

357 päeva tagasi Enefit Energiatootmine AS mahutipargi hooldusplatvormide valmistamine ja paigaldus Eesti Energomontaaž AS

N/A