Enefit Energiatootmine AS

Enefit Energiatootmine AS - 10579981 Enefit Energiatootmine AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 1088. Kõikide hangete nägemiseks

22.11.2022 Rootorfreesi lõiketerade ja hoidikute ostmine

30.11.2022

18.11.2022 Eksperthinnang töökeskkonnale

25.11.2022

16.11.2022 NKMZ sammuvate ekskavaatorite varuosade ostmine

30.11.2022

16.11.2022 Eesti Elektrijaama põhiterritooriumi videovalvesüsteemi täiendamine (2.osa)

23.11.2022

15.11.2022 Enefit-280 Stop roller valmistamine

25.11.2022

15.11.2022 Eesti Elektrijaama jahutusvee juurdevoolukanali 1. astme pumbajaama toorveehaarde tõstmine 22,5 m kõ...

23.11.2022

14.11.2022 Eesti, Balti ja Auvere elektrijaama korstnate tööstustõstukite hooldus- ja remonditeenuse ostmine

24.11.2022

09.11.2022 Rikastusvabriku peahoone tehnoloogiliste liinide lintkonveierite kaldegaleriide kandeelementide raud...

18.11.2022

09.11.2022 Teehooldusauto ostmine

24.11.2022

08.11.2022 Filtreerivate päästetorbikute ostmine

17.11.2022

04.11.2022 Enefit-280 ja Auvere elektrijaama kütuseetteande küttesüsteemide tehniline hooldus ja remont

16.11.2022

02.11.2022 Sämi-Sonda-Kiviõli teelõigu puhastamisteenuse ostmine

09.11.2022

02.11.2022 Näritspuurpeade ostmine

11.11.2022

28.10.2022 Automaatsete välisuste ostmine koos paigaldusega

10.11.2022

27.10.2022 Laeankurdamispinkide (tootja Mine Master) puurimisinstrumentide ostmine

04.11.2022

26.10.2022 Estonia kaevanduse rikastusvabriku kolmanda tehnoloogilise liinil sademevee torustiku remont

04.11.2022

26.10.2022 GNSS RTK-korrektsioonsignaali kasutamise litsentside ostmine

02.11.2022

25.10.2022 Enefit 280-2 ehituslinnaku ja -platsi territooriumide heakorratööd

08.11.2022

19.10.2022 Balti Elektrijaama suletud tuhavälja nr 2 kasvupinnase uurimine ja selle parandamise võimaluste hinn...

03.11.2022

19.10.2022 Aheraine kinnistu motopargi ehitus. II etapp

04.11.2022

19.10.2022 Eesti elektrijaama bagerpumba '3БН-4' väljavahetamine

04.11.2022

18.10.2022 Vagunite rattapaaride remonditeenuse ostmine

28.10.2022

17.10.2022 Põlevkivi karjäärikallurite varuosade ostmine

31.10.2022

17.10.2022 Vagunitõukurite ja vagunkaadurite varuosade ostmine

28.10.2022

17.10.2022 Aerzen seadmete ja varuosade ostmine

14.11.2022

17.10.2022 Allmaalaadurveokite rehvide ostmine

16.11.2022

14.10.2022 Kustutamata lubja ostmine

15.11.2022

14.10.2022 Erection and Installation Works for Enefit 280-2 Shale Oil Production Plant Turbine Unit mBoP

04.11.2022

13.10.2022 Enefit-140-1 retordirõngaste valmistamine

26.10.2022

13.10.2022 Enefit-140-2 retordirõngaste valmistamine

26.10.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 1194. Kõikide hangete nägemiseks

11.04.2022 Musta jaama vagunidepoos segamissõlmede ümberehitamine
11.04.2022 Tööstuskatsete modifikatsioonide ehitustööd
11.04.2022 Tööstuskatsete läbiviimiseks plastitoorme ostmine
11.04.2022 Ankurtoestiku väljätõmbamisvõtmete ostmine
11.04.2022 Seiresedmete rendi- ja seireteenuse ostmine
11.04.2022 Narva karjääri purustuskompleksi püüdeseadmete efektiivsuse kontroll
11.04.2022 Balti elektrijaama infrastruktuuri edasise kasutamise kontseptsiooni rakendamise projekti koostamine
11.04.2022 ENEFIT 280 lämmastiku (N2) kasutuse vähendamine selle asendamisel auruga
11.04.2022 Balti elektrijaamas PSK-2 kompleksi moderniseerimine
11.04.2022 Pumplate nr 10, 16 ja 31 postlahklülitite retrofit
11.04.2022 Estonia-Põhja alajaama sektsioonidevahelise lüliti retrofit
11.04.2022 Eesti- ja Balti elektrijaama tuhaväljade vaatlusekaevude remonditeenuse ostmine
11.04.2022 Jahutusvee kanalite ökoloogiline seire
11.04.2022 Rikastusvabriku 3 tehnoloogilise liini tormikanalite remont
11.04.2022 Kulgu tammi talvise hooldusteenuse ostmine
11.04.2022 Killustiku tootmisohje sertifitseerimise ja toodete järelevalveteenuse ostmine
11.04.2022 Valgas biomassi kaalumisteenuse ostmine
11.04.2022 Inspektorteenuse ostmine Sillamäe sadamas
11.04.2022 Betoonsõlme 'IDA' ehitus
11.04.2022 Enefit 280-2 tsehhidevaheliste kommunikatsioonide projekteerimisteenuse ostmine
11.04.2022 Eesti-, Balti- ja Auvere elektrijaama keskjuhtimisruumide üleviimise võimaluse uurimine
11.04.2022 Komplekslubade taotluste koostamine (ekpertide kaasamine)
11.04.2022 Eesti elektrijaama plokkide nr 3-4, 5-6 ja 8 korstende ja gaasikäikude seisundi uuring
08.04.2022 Raudbetoonliiprite ja -toodete purustamine
08.04.2022 Estonia kaevanduse Põhja ja Alataguse alajaamade Hotseci ühendamine
08.04.2022 ENEFIT POWER AS-i õlimajanduse detailne audit
08.04.2022 Operaatorjaama 3ТГ Е280 väljavahetamine
04.04.2022 Tuhatranspordi keskkonnanõuetele vastavuse analüüs, sh. reovesi
04.04.2022 Balti elektrijaama üldjaamaühenduste elektritoitepunktide üleviimine
04.04.2022 Üldjaama seire-, signalisatsiooni, mõõte-ja juhtimisseadmete üleviimine plokkjuhtimiskilpidelt БЩУ -...

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 124. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

07.10.2022 Estonia kaevanduse kuni 250 tonni mittegabariitse vanametalli müük (enampakkumine) Cronimet Nordic OÜ

71 521 €

06.09.2022 Eesti elektrijaama 8. ploki katla põlevkivi toiturite reduktorite ostmine Alas-Kuul AS

147 000 €

14.04.2022 Lintkonveierite ja nende seadmete varuosade ostmine Belterra OÜ

52 252 €

08.04.2022 Purusti HAZEMAG varuosade ostmine Esfitech OÜ

199 868 €

04.03.2022 Kraapkettide ostmine Linter Balt OÜ

148 900 €

28.02.2022 Purusti SMD-98B rootori ostmine Tchuikin Gruup OÜ

118 000 €

15.02.2022 Põlevkivi purusti soomuste ja haamrite ostmine Stokker AS

82 451 €

01.11.2021 Purusti SMD-98B rootori ostmine Tchuikin Gruup OÜ

109 000 €

06.09.2021 Suspensiooni pumba ostmine At-Meister OÜ

19 879 €

25.08.2021 Kütuseetteande vagunikaaduri varuosade ostmine Trankmann OÜ

68 954 €

27.07.2021 SCADA-, automaatika-, kõrgepinge- ja madalpingeseadmete hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade os... TÖÖSTUSAUTOMAATIKA JA LOGISTIKA OÜ

32 762 €

05.05.2021 Kompensaatorite Eagle Burgmann ostmine Enteh Engineering AS

177 050 €

30.04.2021 Hazemag haamrite ostmine Esfitech OÜ

97 500 €

21.04.2021 Plahvatuskaitsega 315kW asünkroonmootori ostmine Ekvatek OÜ

16 954 €

21.04.2021 Tsirkulatsioonipumpade mootori ostmine Enteh Engineering AS

11 400 €

21.04.2021 350kW asünkroonmootori mehhanismi jaoks ostmine Enteh Engineering AS

16 950 €

16.04.2021 Sekundaarõhu ventilaatori elektrimootori ostmine Enteh Engineering AS

149 000 €

16.04.2021 Katla ROZ ja põlevkivikompensaatorite ostmine Tektrade Baltic OÜ

24 360 €

18.03.2021 Põlevkivi purusti soomuste ja haamrite ostmine Stokker AS

97 179 €

17.02.2021 Reduktorite ostmine Ekvatek OÜ

17 290 €

03.02.2021 Vooluandurite 2000A ostmine W.EG. Eesti OÜ

16 920 €

21.10.2020 Balti Elektrijaama olmehoone lõunapoolse välisukse asendamine Teiwaz Ehitus Group OÜ

N/A

16.10.2020 Stabinger viskosimeetri ostmine Enefit Energiatootmise ASi (Õlitootmise) keemialaborile Labobalt OÜ

N/A

08.10.2020 Gaaside ostmine Elme Messer Gaas AS

N/A

08.10.2020 Gaaside ostmine Eesti Aga AS

N/A

08.10.2020 Gaaside ostmine Propaan AS

N/A

01.10.2020 Lintkonveieri trumlite ostmine Belterra OÜ

18 260 €

01.10.2020 Eesti elektijaama kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine. Spes Ehital OÜ

N/A

24.09.2020 Arvutivõrgu korraldamine Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama olmeruumides Telegrupp AS

N/A

10.09.2020 Auruturbiini LMZ K-200-130-6M viimaste astmete labade vibratsiooni kontrollsüsteemi hange ja paigald... Mtr Engineering OÜ

N/A