Enefit Energiatootmine AS

Enefit Energiatootmine AS - 10579981 Enefit Energiatootmine AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 960. Kõikide hangete nägemiseks

05.08.2022 Estonia II kaevanduse keskkonnamõju hindamise teenuse ostmine

11.08.2022

01.08.2022 Auvere elektrijaama KETi küttesüsteemi tasakaalustamise teenuse ostmine

11.08.2022

29.07.2022 Ankrukettide ostmine

05.08.2022

29.07.2022 Auvere elektrijaama PVC-lao elektrivarustuse ja valgustuse teostamine

10.08.2022

29.07.2022 Auvere elektrijaama PVC-laohalli ATS-süsteemi väljaehitamine

10.08.2022

22.07.2022 Eesti elektrijaama masuudipaagi nr 2 sisepinna uurimise ja defektoskoopia tööd

03.08.2022

20.07.2022 Konveierikettide valmistamine

01.08.2022

20.07.2022 Eesti elektrijaama kuumaveevarustuse kütteseadme (ПГВС) asendamine

01.08.2022

19.07.2022 Kliimaseadmete ostmine kolmele vedurile koos paigaldusega

27.07.2022

15.07.2022 Enefit Power ASi elektripaigaldiste elektrimõõtmiste ja auditi teenuse ostmine

22.07.2022

13.07.2022 Enefit Power AS Logistika keskuse kasutatud puitliiprite utiliseerimise teenuse ostmine

20.07.2022

12.07.2022 Vaakumseadmega läbipumpamise veoki teenuse ostmine (assenisaator)

22.07.2022

11.07.2022 Valgast rongidega biomassi veoteenuse ostmine

21.07.2022

08.07.2022 Teehooldusauto ostmine

18.07.2022

08.07.2022 Konveierilindi ostmine

05.08.2022

07.07.2022 Auvere elektrijaama remondiplatsi ehitamine

20.07.2022

07.07.2022 Veoteenuse ostmine

29.07.2022

06.07.2022 Enefit Power AS siseteede ja -parklate asfaldi auguremont EEJ ja BEJ

15.07.2022

05.07.2022 Laaduriteenuse ostmine biokütuse vastuvõtmiseks Valga laoplatsil

15.07.2022

04.07.2022 Rasketehnika rehvide 26,5R25 ostmine

12.07.2022

04.07.2022 Hüdroajami võlli valmistamine

14.07.2022

01.07.2022 Slurry Tanks manufacturing and supply for Enefit 280-2

18.07.2022

29.06.2022 Eesti Elektrijaama tuhavälja settetiigi ülevoolu nr.1 puhastamine karbonaadisetetest

06.07.2022

29.06.2022 Mobiilse tehnika kardaanide remondi- ja valmistamise teenuse ostmine

11.07.2022

29.06.2022 Balti Elektrijaama tööstustsooni nr 3 disainikontseptsiooni väljatöötamine ja eskiisprojekti koostam...

11.07.2022

29.06.2022 Omanikujärelevalve teenuse osutamine projekti 'Põlevkivigaasist bensiini tootmise seadme (Chiller) e...

07.07.2022

29.06.2022 Puitliiprite ja pööranguprusside ostmine

07.07.2022

28.06.2022 Eesti elektrijaama kuumaveevarustuse kütteseadme asendamine

12.07.2022

22.06.2022 Ahtme jaamas autogaraaži silluse remonditeenuse ostmine

04.07.2022

21.06.2022 Hakkepuidu spetsvagunite rent

01.07.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 1194. Kõikide hangete nägemiseks

11.04.2022 Musta jaama vagunidepoos segamissõlmede ümberehitamine
11.04.2022 Tööstuskatsete modifikatsioonide ehitustööd
11.04.2022 Tööstuskatsete läbiviimiseks plastitoorme ostmine
11.04.2022 Ankurtoestiku väljätõmbamisvõtmete ostmine
11.04.2022 Seiresedmete rendi- ja seireteenuse ostmine
11.04.2022 Narva karjääri purustuskompleksi püüdeseadmete efektiivsuse kontroll
11.04.2022 Balti elektrijaama infrastruktuuri edasise kasutamise kontseptsiooni rakendamise projekti koostamine
11.04.2022 ENEFIT 280 lämmastiku (N2) kasutuse vähendamine selle asendamisel auruga
11.04.2022 Balti elektrijaamas PSK-2 kompleksi moderniseerimine
11.04.2022 Pumplate nr 10, 16 ja 31 postlahklülitite retrofit
11.04.2022 Estonia-Põhja alajaama sektsioonidevahelise lüliti retrofit
11.04.2022 Eesti- ja Balti elektrijaama tuhaväljade vaatlusekaevude remonditeenuse ostmine
11.04.2022 Jahutusvee kanalite ökoloogiline seire
11.04.2022 Rikastusvabriku 3 tehnoloogilise liini tormikanalite remont
11.04.2022 Kulgu tammi talvise hooldusteenuse ostmine
11.04.2022 Killustiku tootmisohje sertifitseerimise ja toodete järelevalveteenuse ostmine
11.04.2022 Valgas biomassi kaalumisteenuse ostmine
11.04.2022 Inspektorteenuse ostmine Sillamäe sadamas
11.04.2022 Betoonsõlme 'IDA' ehitus
11.04.2022 Enefit 280-2 tsehhidevaheliste kommunikatsioonide projekteerimisteenuse ostmine
11.04.2022 Eesti-, Balti- ja Auvere elektrijaama keskjuhtimisruumide üleviimise võimaluse uurimine
11.04.2022 Komplekslubade taotluste koostamine (ekpertide kaasamine)
11.04.2022 Eesti elektrijaama plokkide nr 3-4, 5-6 ja 8 korstende ja gaasikäikude seisundi uuring
08.04.2022 Raudbetoonliiprite ja -toodete purustamine
08.04.2022 Estonia kaevanduse Põhja ja Alataguse alajaamade Hotseci ühendamine
08.04.2022 ENEFIT POWER AS-i õlimajanduse detailne audit
08.04.2022 Operaatorjaama 3ТГ Е280 väljavahetamine
04.04.2022 Tuhatranspordi keskkonnanõuetele vastavuse analüüs, sh. reovesi
04.04.2022 Balti elektrijaama üldjaamaühenduste elektritoitepunktide üleviimine
04.04.2022 Üldjaama seire-, signalisatsiooni, mõõte-ja juhtimisseadmete üleviimine plokkjuhtimiskilpidelt БЩУ -...

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 122. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

14.04.2022 Lintkonveierite ja nende seadmete varuosade ostmine Belterra OÜ

52 252 €

08.04.2022 Purusti HAZEMAG varuosade ostmine Esfitech OÜ

199 868 €

04.03.2022 Kraapkettide ostmine Linter Balt OÜ

148 900 €

28.02.2022 Purusti SMD-98B rootori ostmine Tchuikin Gruup OÜ

118 000 €

15.02.2022 Põlevkivi purusti soomuste ja haamrite ostmine Stokker AS

82 451 €

01.11.2021 Purusti SMD-98B rootori ostmine Tchuikin Gruup OÜ

109 000 €

06.09.2021 Suspensiooni pumba ostmine At-Meister OÜ

19 879 €

25.08.2021 Kütuseetteande vagunikaaduri varuosade ostmine Trankmann OÜ

68 954 €

27.07.2021 SCADA-, automaatika-, kõrgepinge- ja madalpingeseadmete hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade os... TÖÖSTUSAUTOMAATIKA JA LOGISTIKA OÜ

32 762 €

05.05.2021 Kompensaatorite Eagle Burgmann ostmine Enteh Engineering AS

177 050 €

30.04.2021 Hazemag haamrite ostmine Esfitech OÜ

97 500 €

21.04.2021 Plahvatuskaitsega 315kW asünkroonmootori ostmine Ekvatek OÜ

16 954 €

21.04.2021 Tsirkulatsioonipumpade mootori ostmine Enteh Engineering AS

11 400 €

21.04.2021 350kW asünkroonmootori mehhanismi jaoks ostmine Enteh Engineering AS

16 950 €

16.04.2021 Sekundaarõhu ventilaatori elektrimootori ostmine Enteh Engineering AS

149 000 €

16.04.2021 Katla ROZ ja põlevkivikompensaatorite ostmine Tektrade Baltic OÜ

24 360 €

18.03.2021 Põlevkivi purusti soomuste ja haamrite ostmine Stokker AS

97 179 €

17.02.2021 Reduktorite ostmine Ekvatek OÜ

17 290 €

03.02.2021 Vooluandurite 2000A ostmine W.EG. Eesti OÜ

16 920 €

21.10.2020 Balti Elektrijaama olmehoone lõunapoolse välisukse asendamine Teiwaz Ehitus Group OÜ

N/A

16.10.2020 Stabinger viskosimeetri ostmine Enefit Energiatootmise ASi (Õlitootmise) keemialaborile Labobalt OÜ

N/A

08.10.2020 Gaaside ostmine Elme Messer Gaas AS

N/A

08.10.2020 Gaaside ostmine Eesti Aga AS

N/A

08.10.2020 Gaaside ostmine Propaan AS

N/A

01.10.2020 Lintkonveieri trumlite ostmine Belterra OÜ

18 260 €

01.10.2020 Eesti elektijaama kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine. Spes Ehital OÜ

N/A

24.09.2020 Arvutivõrgu korraldamine Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama olmeruumides Telegrupp AS

N/A

10.09.2020 Auruturbiini LMZ K-200-130-6M viimaste astmete labade vibratsiooni kontrollsüsteemi hange ja paigald... Mtr Engineering OÜ

N/A

04.09.2020 Eesti Elektrijaama söökla galeriis kütteradiaatorite remont VVMCOM OÜ

N/A

20.08.2020 Mahutipargis olemasolevate hoiatus-ja mõõtesüsteemide moderniseerimine Mtr Engineering OÜ

N/A