Elveso AS

Elveso AS - 10096975 Elveso AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 19 hanget. Kokku hankeid - 19. Kõikide hangete nägemiseks

20.01.2023 Lehmja küla, Pähklimäe tee piirkonna arendusala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projektee...

08.02.2023

15.07.2022 Hakkepuidu ost Jüri ja Vaida katlamajadele

01.08.2022

21.06.2022 Järveküla küla, Tohvre arenduse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimine ning ehit...

18.07.2022

16.03.2022 Järveküla küla, Toompihlaka tee, Hiiemäe põik, Väljaotsa tee, Talutaguse tee ühisveevärgi ja -kanali...

31.03.2022

21.02.2022 Tarbesõidukite ost

11.03.2022

15.12.2021 Rukki veetöötlusjaama ja puurkaevu projekteerimine ning ehitus

30.12.2021

16.08.2021 Jüri aleviku Aruküla tee 22 ja Talli tänav 2 kinnistuvälise kaugküttetorustiku projekteerimine-ehitu...

03.09.2021

09.08.2021 Hakkepuidu ost Jüri ja Vaida katlamajadele

31.08.2021

15.06.2021 Soodevahe küla, Laanemetsa tee ja Roosivälja tee ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd

05.07.2021

19.05.2021 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine

04.06.2021

29.04.2021 Jüri katlamaja suitsugaaside pesuri/elektrifiltri projekteerimine ja paigaldus

02.06.2021

16.03.2021 Reoveepumplate renoveerimine

05.04.2021

08.03.2021 Jüri katlamaja suitsugaaside pesuri/elektrifiltri projekteerimine ja paigaldus

12.04.2021

02.06.2020 Hakkepuidu ostmine Jüri ja Vaida katlamajadele

18.06.2020

25.05.2020 Projekti „Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine“ ehitustööd

10.06.2020

21.04.2020 Projekti „Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine“ ehitustööd

07.05.2020

11.03.2020 Projekti „Rae valla Kopli küla Rahula maaüksuse vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine“ proj...

27.03.2020

11.02.2020 Peetri aleviku survetõste pumpla projekteerimine ja ehitus

26.02.2020

03.01.2020 Projektijuhi-Inseneri ja omanikujärelvalve osutamiseks projekti raames

20.01.2020