Elva Vallavalitsus - riigihanked

Elva Vallavalitsus - 77000170 Elva Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 65. Kõikide hangete nägemiseks
2 päeva tagasi Elva valla kahe piirkonna koolitransport ja reisijate juhuveod ning Elva linnaliini ühistransport 20...

24.05.2021

15 päeva tagasi Annikoru rulapargi ehitamine

06.05.2021

59 päeva tagasi Elva spordi- ja puhkepargi projekteerimine

25.03.2021

59 päeva tagasi Elva Tartu mnt ja Hellenurme kergliiklusteede ehitus

05.04.2021

66 päeva tagasi Projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve projektile „Elva linna tänavavalgustuse renoveerim...

18.03.2021

110 päeva tagasi Vallavalitsus ootab pakkumusi Puhja seltsimaja toitlustusasutuse ruumide kasutamiseks

02.02.2021

156 päeva tagasi Rannu kooli rekonstrueerimine

04.01.2021

158 päeva tagasi Puiestee ja Vaikse tänava põhiprojekti koostamine

17.12.2020

179 päeva tagasi Rõngu kogukonnakeskuse põhiprojekti ekspertiis

16.11.2020

184 päeva tagasi Elva vald otsib jõulupuud

10.11.2020

185 päeva tagasi Noorma külas, Kooli elamu rekonstueerimine

16.11.2020

194 päeva tagasi Palupera-Miti-Puka tee mustkatte alla viimine

04.11.2020

197 päeva tagasi Projekteerimis- ja ehitustööd projektile „Elva linna tänavavalgustuse renoveerimine“

17.11.2020

199 päeva tagasi Elva valla kasutusest väljalangenud munitsipaalomandis olevate ehitiste lammutuse projekteerimine

27.10.2020

204 päeva tagasi Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamine

10.11.2020

204 päeva tagasi Rannu aleviku sademeveesüsteemi ehitus

02.11.2020

204 päeva tagasi Konguta rahvamaja rekonstrueerimine

02.11.2020

204 päeva tagasi Rõngu kogukonnakeskuse ehitamine

10.11.2020

205 päeva tagasi Huvihariduse ja huvitegevuse osutamine Elva vallas

15.11.2020

207 päeva tagasi Kasutusest väljalangenud hoonete lammutamise projekteerimine

27.10.2020

222 päeva tagasi Lumetõrje teenus Puhja piirkonda (Elva vald)

05.10.2020

225 päeva tagasi Elva Pika tänava rekonstrueerimine

21.10.2020

254 päeva tagasi Aakre rahvamaja tualettide kaasajastamine

10.09.2020

277 päeva tagasi Arbimäe tn pikendamise projekteerimine

11.08.2020

278 päeva tagasi Viljandi tee 38 hoone lammutamine Puhja alevikus

10.08.2020

278 päeva tagasi Rõngu meierei lammutamine

10.08.2020

281 päeva tagasi Kontorsoojak Elva kalmistule

06.08.2020

289 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee rekonstrueerimine

31.07.2020

292 päeva tagasi Tartu mnt kergliiklustee põhiprojekti koostamine

27.07.2020

312 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus

06.07.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 33. Kõikide hangete nägemiseks
99 päeva tagasi Elva spordipargi projekteerimine
99 päeva tagasi Tartu mnt kergliiklustee ehitamine
99 päeva tagasi Hellenurme kergtee ehitamine
99 päeva tagasi Arbimäe tn ehitamine
99 päeva tagasi Teede ja tänavate investeeringud vastavalt teehoiukavale
99 päeva tagasi Elva valla teede suvine teehooldus (kruusa pealevedu, niitmine ja greiderdamine)
99 päeva tagasi Elva taksobussi ja Palupera ning Konguta piirkonna koolibussi teenuse ost
99 päeva tagasi Kütteõli täisteenuse ost (Konguta, Aakre)
99 päeva tagasi Elektrienergia ost
99 päeva tagasi Vara ja vastutuskindlustuse teenuse ost
99 päeva tagasi Mööbli hankimine
99 päeva tagasi Aakre soojusenergia ost
99 päeva tagasi Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi projekt Kaja 4 Elva linn hoone (Elva Lasteaed Õnneseen)
389 päeva tagasi Lapsehoiuteenuse tellimine Elva linna teeninduspiirkonda (50 kohta)
389 päeva tagasi Nutika sõidujagamisteenuse hange (ENTK rahastusega projekt)
389 päeva tagasi Ulila keskuse renoveerimine
389 päeva tagasi Rõngu kogukonnakeskus
389 päeva tagasi Puudega laste sotsiaaltransporditeenus
389 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate ehitus
389 päeva tagasi Hellenurme kergtee ehitamine (PKT)
389 päeva tagasi Ohtlike jäätmete käitlemine ja jäätmejaamade haldamine 2020-2022
389 päeva tagasi Puhja, Rannu, Rõngu piirkonna niitmine (3 osa) 2020-2022
389 päeva tagasi Pika tänava ehitus
389 päeva tagasi Peedu tee, J. Kärneri ja Lootuse tänava ehitus
389 päeva tagasi Vallavalitsuse parkla rekonstrueerimine
389 päeva tagasi Elva valla teede suvine teehooldus (kruusa pealevedu, niitmine, greiderdamine)
389 päeva tagasi Konguta Kooli rekonstrueerimine
389 päeva tagasi Rannu Kooli rekonstrueerimine
389 päeva tagasi Mesika tn kõnni- ja jalgtee ehitamine (PKT)
389 päeva tagasi Sotsiaalosakonnale 10 sõiduauto hankimine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 60. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
185 päeva tagasi Noorma külas, Kooli elamu rekonstueerimine Lone V.V. OÜ

38 960 €

193 päeva tagasi Puurkaevu tamponeerimine Balti Puurkaev OÜ

5 100 €

194 päeva tagasi Palupera-Miti-Puka tee mustkatte alla viimine Trev-2 Grupp AS

22 923 €

205 päeva tagasi Puude langetamine ja ärevedu Rongavana OÜ

2 890 €

254 päeva tagasi Aakre rahvamaja tualettide kaasajastamine Raian OÜ

18 305 €

260 päeva tagasi Mänguväljak, Ulila alevik, Kesk tn 21b Tiptiptap OÜ

12 340 €

278 päeva tagasi Viljandi tee 38 hoone lammutamine Puhja alevikus Relss OÜ

5 750 €

278 päeva tagasi Rõngu meierei lammutamine Terasteenus OÜ

8 500 €

289 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee trassi rekonstrueerimine Eviko AS

59 917 €

289 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee trassi rekonstrueerimine EVIKO Infra OÜ

59 917 €

311 päeva tagasi Elva jõe puhastamine Nivoo OÜ

N/A

312 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus Tõllaratta Grupp OÜ

16 985 €

312 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus Roheline Heakord OÜ

16 985 €

316 päeva tagasi Ulilas, Elva jõe puhastamine ja ujumiskoha rajamine Nivoo OÜ

11 030 €

317 päeva tagasi Palupera mõisa ait-kuivati, aadressiga Tartu maakond, Elva vald, Palupera küla, Väikelaane restauree... C.T. Grupp OÜ

37 949 €

320 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate pindamine 2020 Trev-2 Grupp AS

193 941 €

325 päeva tagasi Peedu tee, Kärneri tn. ja Lootuse tn. ehituse omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ

N/A

331 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laienduse osalise rekonstrueerimise ehitustöödel omanikujärelevalv... Inseneribüroo Telora OÜ

N/A

344 päeva tagasi Kentsi paisjärve kaevetööd Hanso Mk OÜ

621 300 €

345 päeva tagasi Liikumispargi inventari tarne ja paigaldus ning hakkepuiduala rajamine 3Park OÜ

13 798 €

346 päeva tagasi Elva linnas betoonist rulapargi ehitustööde omanikujärelevalve teenus Pärn Projekt OÜ

1 470 €

369 päeva tagasi Elva linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus Energex Energy Experts OÜ

14 454 €

379 päeva tagasi Mesika tn kergliiklustee omanikujärelevalve Tarindiprof OÜ

840 €

387 päeva tagasi Peedu tee, J. Kärneri, Lootuse tn ehitus Roadwest OÜ

384 711 €

389 päeva tagasi Elva valla ametlike teede markeerimine Signaal Tm AS

9 475 €

394 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine Tarvaprojekt OÜ

175 874 €

394 päeva tagasi Elva valla kruusateede katendite uuendamine Eesti Teed AS

99 299 €

395 päeva tagasi Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal Segenso OÜ

N/A

397 päeva tagasi Skatepargi rekonstrueerimine Betoondetail OÜ

49 000 €

398 päeva tagasi Elva valla teedevõrgustiku uuringu ning Elva ja Viljandi valla üldplaneeringu tuletõrje veevõtukohta... Alkranel OÜ

16 486 €