Elva Vallavalitsus - riigihanked

Elva Vallavalitsus - 77000170 Elva Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 51. Kõikide hangete nägemiseks
3 päeva tagasi Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamine

10.11.2020

3 päeva tagasi Rannu aleviku sademeveesüsteemi ehitus

02.11.2020

3 päeva tagasi Konguta rahvamaja rekonstrueerimine

02.11.2020

3 päeva tagasi Rõngu kogukonnakeskuse ehitamine

10.11.2020

4 päeva tagasi Huvihariduse ja huvitegevuse osutamine Elva vallas

15.11.2020

6 päeva tagasi Kasutusest väljalangenud hoonete lammutamise projekteerimine

27.10.2020

22 päeva tagasi Lumetõrje teenus Puhja piirkonda (Elva vald)

05.10.2020

24 päeva tagasi Elva Pika tänava rekonstrueerimine

21.10.2020

53 päeva tagasi Aakre rahvamaja tualettide kaasajastamine

10.09.2020

76 päeva tagasi Arbimäe tn pikendamise projekteerimine

11.08.2020

78 päeva tagasi Viljandi tee 38 hoone lammutamine Puhja alevikus

10.08.2020

78 päeva tagasi Rõngu meierei lammutamine

10.08.2020

81 päeva tagasi Kontorsoojak Elva kalmistule

06.08.2020

89 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee rekonstrueerimine

31.07.2020

92 päeva tagasi Tartu mnt kergliiklustee põhiprojekti koostamine

27.07.2020

111 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus

06.07.2020

115 päeva tagasi Hellenurme mõisa ruumide kasutamine

01.07.2020

119 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate pindamine 2020

20.07.2020

143 päeva tagasi Kentsi paisjärve kaevetööd

25.06.2020

155 päeva tagasi Elva linna tänavate katendite uuendamine

12.06.2020

160 päeva tagasi Vallateede teeäärte niitmine 2020. aastal

18.05.2020

168 päeva tagasi Elva linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus

14.05.2020

179 päeva tagasi Mesika tn kergliiklustee omanikujärelevalve

04.05.2020

187 päeva tagasi Peedu tee, J. Kärneri, Lootuse tn ehitus

11.05.2020

188 päeva tagasi Elva valla ametlike teede markeerimine

21.04.2020

194 päeva tagasi Elva valla kruusateede katendite uuendamine

24.04.2020

194 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine

04.05.2020

194 päeva tagasi Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal

15.04.2020

201 päeva tagasi Ohtlike jäätmete käitlemine 2020-2022

17.04.2020

214 päeva tagasi Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringu uuringud

26.03.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 56. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
5 päeva tagasi Puude langetamine ja ärevedu Rongavana OÜ

2 890 €

59 päeva tagasi Mänguväljak, Ulila alevik, Kesk tn 21b Tiptiptap OÜ

12 340 €

78 päeva tagasi Viljandi tee 38 hoone lammutamine Puhja alevikus Relss OÜ

5 750 €

78 päeva tagasi Rõngu meierei lammutamine Terasteenus OÜ

8 500 €

89 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee trassi rekonstrueerimine Eviko AS

59 917 €

89 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee trassi rekonstrueerimine EVIKO Infra OÜ

59 917 €

110 päeva tagasi Elva jõe puhastamine Nivoo OÜ

N/A

111 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus Tõllaratta Grupp OÜ

16 985 €

111 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus Roheline Heakord OÜ

16 985 €

116 päeva tagasi Ulilas, Elva jõe puhastamine ja ujumiskoha rajamine Nivoo OÜ

11 030 €

117 päeva tagasi Palupera mõisa ait-kuivati, aadressiga Tartu maakond, Elva vald, Palupera küla, Väikelaane restauree... C.T. Grupp OÜ

37 949 €

119 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate pindamine 2020 Trev-2 Grupp AS

193 941 €

125 päeva tagasi Peedu tee, Kärneri tn. ja Lootuse tn. ehituse omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ

N/A

131 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laienduse osalise rekonstrueerimise ehitustöödel omanikujärelevalv... Inseneribüroo Telora OÜ

N/A

143 päeva tagasi Kentsi paisjärve kaevetööd Hanso Mk OÜ

621 300 €

145 päeva tagasi Liikumispargi inventari tarne ja paigaldus ning hakkepuiduala rajamine 3Park OÜ

13 798 €

146 päeva tagasi Elva linnas betoonist rulapargi ehitustööde omanikujärelevalve teenus Pärn Projekt OÜ

1 470 €

168 päeva tagasi Elva linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus Energex Energy Experts OÜ

14 454 €

179 päeva tagasi Mesika tn kergliiklustee omanikujärelevalve Tarindiprof OÜ

840 €

187 päeva tagasi Peedu tee, J. Kärneri, Lootuse tn ehitus Roadwest OÜ

384 711 €

188 päeva tagasi Elva valla ametlike teede markeerimine Signaal Tm AS

9 475 €

194 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine Tarvaprojekt OÜ

175 874 €

194 päeva tagasi Elva valla kruusateede katendite uuendamine Eesti Teed AS

99 299 €

194 päeva tagasi Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal Segenso OÜ

N/A

196 päeva tagasi Skatepargi rekonstrueerimine Betoondetail OÜ

49 000 €

197 päeva tagasi Elva valla teedevõrgustiku uuringu ning Elva ja Viljandi valla üldplaneeringu tuletõrje veevõtukohta... Alkranel OÜ

16 486 €

197 päeva tagasi Elva valla teedevõrgustiku uuringu ning Elva ja Viljandi valla üldplaneeringu tuletõrje veevõtukohta... Ruumab OÜ

16 486 €

207 päeva tagasi Detailplaneeringu koostamine Ruumi Grupp OÜ

N/A

221 päeva tagasi Mesika tn. kergliiklustee ehitus Kv Infra OÜ

227 641 €

224 päeva tagasi Haljastus Elva vallas ja selle hooldustööd ajavahemikus aprill kuni oktoober 2020 Kanepi Aiand OÜ

22 198 €