Elva Vallavalitsus - riigihanked

Elva Vallavalitsus - 77000170 Elva Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 59. Kõikide hangete nägemiseks
43 päeva tagasi Rannu kooli rekonstrueerimine

04.01.2021

45 päeva tagasi Puiestee ja Vaikse tänava põhiprojekti koostamine

17.12.2020

66 päeva tagasi Rõngu kogukonnakeskuse põhiprojekti ekspertiis

16.11.2020

71 päeva tagasi Elva vald otsib jõulupuud

10.11.2020

72 päeva tagasi Noorma külas, Kooli elamu rekonstueerimine

16.11.2020

81 päeva tagasi Palupera-Miti-Puka tee mustkatte alla viimine

04.11.2020

84 päeva tagasi Projekteerimis- ja ehitustööd projektile „Elva linna tänavavalgustuse renoveerimine“

17.11.2020

86 päeva tagasi Elva valla kasutusest väljalangenud munitsipaalomandis olevate ehitiste lammutuse projekteerimine

27.10.2020

91 päeva tagasi Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamine

10.11.2020

91 päeva tagasi Rannu aleviku sademeveesüsteemi ehitus

02.11.2020

91 päeva tagasi Konguta rahvamaja rekonstrueerimine

02.11.2020

91 päeva tagasi Rõngu kogukonnakeskuse ehitamine

10.11.2020

92 päeva tagasi Huvihariduse ja huvitegevuse osutamine Elva vallas

15.11.2020

94 päeva tagasi Kasutusest väljalangenud hoonete lammutamise projekteerimine

27.10.2020

109 päeva tagasi Lumetõrje teenus Puhja piirkonda (Elva vald)

05.10.2020

112 päeva tagasi Elva Pika tänava rekonstrueerimine

21.10.2020

141 päeva tagasi Aakre rahvamaja tualettide kaasajastamine

10.09.2020

164 päeva tagasi Arbimäe tn pikendamise projekteerimine

11.08.2020

165 päeva tagasi Viljandi tee 38 hoone lammutamine Puhja alevikus

10.08.2020

165 päeva tagasi Rõngu meierei lammutamine

10.08.2020

168 päeva tagasi Kontorsoojak Elva kalmistule

06.08.2020

176 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee rekonstrueerimine

31.07.2020

179 päeva tagasi Tartu mnt kergliiklustee põhiprojekti koostamine

27.07.2020

199 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus

06.07.2020

203 päeva tagasi Hellenurme mõisa ruumide kasutamine

01.07.2020

207 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate pindamine 2020

20.07.2020

231 päeva tagasi Kentsi paisjärve kaevetööd

25.06.2020

242 päeva tagasi Elva linna tänavate katendite uuendamine

12.06.2020

248 päeva tagasi Vallateede teeäärte niitmine 2020. aastal

18.05.2020

256 päeva tagasi Elva linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus

14.05.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 60. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
72 päeva tagasi Noorma külas, Kooli elamu rekonstueerimine Lone V.V. OÜ

38 960 €

80 päeva tagasi Puurkaevu tamponeerimine Balti Puurkaev OÜ

5 100 €

81 päeva tagasi Palupera-Miti-Puka tee mustkatte alla viimine Trev-2 Grupp AS

22 923 €

92 päeva tagasi Puude langetamine ja ärevedu Rongavana OÜ

2 890 €

141 päeva tagasi Aakre rahvamaja tualettide kaasajastamine Raian OÜ

18 305 €

147 päeva tagasi Mänguväljak, Ulila alevik, Kesk tn 21b Tiptiptap OÜ

12 340 €

165 päeva tagasi Rõngu meierei lammutamine Terasteenus OÜ

8 500 €

165 päeva tagasi Viljandi tee 38 hoone lammutamine Puhja alevikus Relss OÜ

5 750 €

176 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee trassi rekonstrueerimine Eviko AS

59 917 €

176 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee trassi rekonstrueerimine EVIKO Infra OÜ

59 917 €

198 päeva tagasi Elva jõe puhastamine Nivoo OÜ

N/A

199 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus Tõllaratta Grupp OÜ

16 985 €

199 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus Roheline Heakord OÜ

16 985 €

203 päeva tagasi Ulilas, Elva jõe puhastamine ja ujumiskoha rajamine Nivoo OÜ

11 030 €

204 päeva tagasi Palupera mõisa ait-kuivati, aadressiga Tartu maakond, Elva vald, Palupera küla, Väikelaane restauree... C.T. Grupp OÜ

37 949 €

207 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate pindamine 2020 Trev-2 Grupp AS

193 941 €

212 päeva tagasi Peedu tee, Kärneri tn. ja Lootuse tn. ehituse omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ

N/A

218 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laienduse osalise rekonstrueerimise ehitustöödel omanikujärelevalv... Inseneribüroo Telora OÜ

N/A

231 päeva tagasi Kentsi paisjärve kaevetööd Hanso Mk OÜ

621 300 €

232 päeva tagasi Liikumispargi inventari tarne ja paigaldus ning hakkepuiduala rajamine 3Park OÜ

13 798 €

233 päeva tagasi Elva linnas betoonist rulapargi ehitustööde omanikujärelevalve teenus Pärn Projekt OÜ

1 470 €

256 päeva tagasi Elva linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus Energex Energy Experts OÜ

14 454 €

266 päeva tagasi Mesika tn kergliiklustee omanikujärelevalve Tarindiprof OÜ

840 €

274 päeva tagasi Peedu tee, J. Kärneri, Lootuse tn ehitus Roadwest OÜ

384 711 €

276 päeva tagasi Elva valla ametlike teede markeerimine Signaal Tm AS

9 475 €

281 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine Tarvaprojekt OÜ

175 874 €

281 päeva tagasi Elva valla kruusateede katendite uuendamine Eesti Teed AS

99 299 €

282 päeva tagasi Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal Segenso OÜ

N/A

284 päeva tagasi Skatepargi rekonstrueerimine Betoondetail OÜ

49 000 €

285 päeva tagasi Elva valla teedevõrgustiku uuringu ning Elva ja Viljandi valla üldplaneeringu tuletõrje veevõtukohta... Alkranel OÜ

16 486 €