Elva Vallavalitsus - riigihanked

Elva Vallavalitsus - 77000170 Elva Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 98. Kõikide hangete nägemiseks
10 päeva tagasi Elva Puiestee ja Vaikse tänava rekonstrueerimine

09.11.2021

20 päeva tagasi Puhja alevikus Kaevu tee ja Tännassilma tee välisvalgustuse ehitustööd

13.10.2021

21 päeva tagasi Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 1.01.2022-31.12.2023

18.10.2021

21 päeva tagasi Elva valla lehe trükiteenuse tellimine perioodiks 1.01.2022-31.12.2023

18.10.2021

24 päeva tagasi Elva Gümnaasiumi väliala ja hoone siseruumide rekonstrueerimise projekteerimine

18.10.2021

24 päeva tagasi Elva vald otsib jõulupuud

01.11.2021

34 päeva tagasi Korteri kap.remonttööd Puhjas

27.09.2021

41 päeva tagasi Endise Rõngu valla territooriumil teostatud geodeetiliste tööde andmestiku liidestamiseks Elva Geoar...

17.09.2021

48 päeva tagasi Kaevetööd Puhja alevikus

14.09.2021

48 päeva tagasi Sõiduauto ost

10.09.2021

48 päeva tagasi Supelranna ja Ujula tn vahelise lõigu sõidutee ehitus

10.09.2021

61 päeva tagasi Elva linna Kesk tn mänguväljaku projekteerimine ja ehitus

03.09.2021

67 päeva tagasi Noorma küla Kooli sotsiaalelamu kuuri ehitustöö

06.09.2021

67 päeva tagasi Seadmete hankimine üldhariduskoolidele

31.08.2021

74 päeva tagasi Puhja seltsimaja remonttööd

23.08.2021

75 päeva tagasi Rõngu Aia ja Nooruse tänava rekonstrueerimine ja parkla ehitus

06.09.2021

77 päeva tagasi Elva spordi- ja puhkepargi projektile ekspertiisi teostamine

12.08.2021

80 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate pindamine 2021

23.08.2021

96 päeva tagasi Elva linna peenarde rajamine

28.07.2021

102 päeva tagasi Puhja seltsimaja siseruumide remont

20.07.2021

117 päeva tagasi Ulila alevikus Pargi ja Kesk tn ning sadamaala välisvalgustuse ehitamine

09.07.2021

118 päeva tagasi Elva valla kruusateede katendite uuendamine 2021

15.07.2021

118 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate pindamine 2021

15.07.2021

130 päeva tagasi Projekteerimis- ja ehitustööd projektile „Elva linna tänavavalgustuse renoveerimine Valga maanteel j...

14.07.2021

131 päeva tagasi Puhja seltsimaja siseruumide remonttööd

18.06.2021

143 päeva tagasi Ulila sadamaehitise (varjualuse) projekteerimine ja ehitamine

21.06.2021

153 päeva tagasi Audiitori hange

04.06.2021

157 päeva tagasi Mööbli ja seadmete ostmine HEV õpilastele

07.06.2021

159 päeva tagasi Puhja monumendiplatsi välisvalgustuse ehitustööd

28.05.2021

159 päeva tagasi Hellenurme paisjärve virgestusala rajamine

28.05.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 34. Kõikide hangete nägemiseks
38 päeva tagasi Elva Gümnaasiumi väliala ja hoone siseruumide rekonstrueerimise projekteerimine
269 päeva tagasi Elva spordipargi projekteerimine
269 päeva tagasi Tartu mnt kergliiklustee ehitamine
269 päeva tagasi Hellenurme kergtee ehitamine
269 päeva tagasi Arbimäe tn ehitamine
269 päeva tagasi Teede ja tänavate investeeringud vastavalt teehoiukavale
269 päeva tagasi Elva valla teede suvine teehooldus (kruusa pealevedu, niitmine ja greiderdamine)
269 päeva tagasi Elva taksobussi ja Palupera ning Konguta piirkonna koolibussi teenuse ost
269 päeva tagasi Kütteõli täisteenuse ost (Konguta, Aakre)
269 päeva tagasi Elektrienergia ost
269 päeva tagasi Vara ja vastutuskindlustuse teenuse ost
269 päeva tagasi Mööbli hankimine
269 päeva tagasi Aakre soojusenergia ost
269 päeva tagasi Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi projekt Kaja 4 Elva linn hoone (Elva Lasteaed Õnneseen)
559 päeva tagasi Lapsehoiuteenuse tellimine Elva linna teeninduspiirkonda (50 kohta)
559 päeva tagasi Nutika sõidujagamisteenuse hange (ENTK rahastusega projekt)
559 päeva tagasi Ulila keskuse renoveerimine
559 päeva tagasi Rõngu kogukonnakeskus
559 päeva tagasi Puudega laste sotsiaaltransporditeenus
559 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate ehitus
559 päeva tagasi Hellenurme kergtee ehitamine (PKT)
559 päeva tagasi Ohtlike jäätmete käitlemine ja jäätmejaamade haldamine 2020-2022
559 päeva tagasi Puhja, Rannu, Rõngu piirkonna niitmine (3 osa) 2020-2022
559 päeva tagasi Pika tänava ehitus
559 päeva tagasi Peedu tee, J. Kärneri ja Lootuse tänava ehitus
559 päeva tagasi Vallavalitsuse parkla rekonstrueerimine
559 päeva tagasi Elva valla teede suvine teehooldus (kruusa pealevedu, niitmine, greiderdamine)
559 päeva tagasi Konguta Kooli rekonstrueerimine
559 päeva tagasi Rannu Kooli rekonstrueerimine
559 päeva tagasi Mesika tn kõnni- ja jalgtee ehitamine (PKT)

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 65. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
101 päeva tagasi Ulila sadamaehitise (varjualuse) projekteerimine ja ehitamine Rehe Ehitus OÜ

78 297 €

118 päeva tagasi Elva valla kruusateede katendite uuendamine 2021 Verston Ehitus OÜ

77 153 €

172 päeva tagasi Elva valla kahe piirkonna koolitransport ja reisijate juhuveod ning Elva linnaliini ühistransport 20... Rivor Trans OÜ

205 670 €

213 päeva tagasi Elva valla haljasalade niitmine 2021-2023 Eesti Keskkonnateenused AS

21 945 €

236 päeva tagasi Projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve projektile „Elva linna tänavavalgustuse renoveerim... Infragate Eesti AS

13 120 €

355 päeva tagasi Noorma külas, Kooli elamu rekonstueerimine Lone V.V. OÜ

38 960 €

363 päeva tagasi Puurkaevu tamponeerimine Balti Puurkaev OÜ

5 100 €

364 päeva tagasi Palupera-Miti-Puka tee mustkatte alla viimine Trev-2 Grupp AS

22 923 €

375 päeva tagasi Puude langetamine ja ärevedu Rongavana OÜ

2 890 €

424 päeva tagasi Aakre rahvamaja tualettide kaasajastamine Raian OÜ

18 305 €

430 päeva tagasi Mänguväljak, Ulila alevik, Kesk tn 21b Tiptiptap OÜ

12 340 €

448 päeva tagasi Rõngu meierei lammutamine Terasteenus OÜ

8 500 €

448 päeva tagasi Viljandi tee 38 hoone lammutamine Puhja alevikus Relss OÜ

5 750 €

459 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee trassi rekonstrueerimine Eviko AS

59 917 €

459 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee trassi rekonstrueerimine EVIKO Infra OÜ

59 917 €

481 päeva tagasi Elva jõe puhastamine Nivoo OÜ

N/A

482 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus Tõllaratta Grupp OÜ

16 985 €

482 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus Roheline Heakord OÜ

16 985 €

486 päeva tagasi Ulilas, Elva jõe puhastamine ja ujumiskoha rajamine Nivoo OÜ

11 030 €

487 päeva tagasi Palupera mõisa ait-kuivati, aadressiga Tartu maakond, Elva vald, Palupera küla, Väikelaane restauree... C.T. Grupp OÜ

37 949 €

490 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate pindamine 2020 Trev-2 Grupp AS

193 941 €

495 päeva tagasi Peedu tee, Kärneri tn. ja Lootuse tn. ehituse omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ

N/A

501 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laienduse osalise rekonstrueerimise ehitustöödel omanikujärelevalv... Inseneribüroo Telora OÜ

N/A

514 päeva tagasi Kentsi paisjärve kaevetööd Hanso Mk OÜ

621 300 €

515 päeva tagasi Liikumispargi inventari tarne ja paigaldus ning hakkepuiduala rajamine 3Park OÜ

13 798 €

516 päeva tagasi Elva linnas betoonist rulapargi ehitustööde omanikujärelevalve teenus Pärn Projekt OÜ

1 470 €

539 päeva tagasi Elva linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus Energex Energy Experts OÜ

14 454 €

549 päeva tagasi Mesika tn kergliiklustee omanikujärelevalve Tarindiprof OÜ

840 €

557 päeva tagasi Peedu tee, J. Kärneri, Lootuse tn ehitus Roadwest OÜ

384 711 €

559 päeva tagasi Elva valla ametlike teede markeerimine Signaal Tm AS

9 475 €