Elva Vallavalitsus - riigihanked

Elva Vallavalitsus - 77000170 Elva Vallavalitsus

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 42. Kõikide hangete nägemiseks
5 päeva tagasi Arbimäe tn pikendamise projekteerimine

11.08.2020

6 päeva tagasi Viljandi tee 38 hoone lammutamine Puhja alevikus

10.08.2020

6 päeva tagasi Rõngu meierei lammutamine

10.08.2020

9 päeva tagasi Kontorsoojak Elva kalmistule

06.08.2020

17 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee rekonstrueerimine

31.07.2020

20 päeva tagasi Tartu mnt kergliiklustee põhiprojekti koostamine

27.07.2020

40 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus

06.07.2020

44 päeva tagasi Hellenurme mõisa ruumide kasutamine

01.07.2020

48 päeva tagasi Elva valla teede ja tänavate pindamine 2020

20.07.2020

72 päeva tagasi Kentsi paisjärve kaevetööd

25.06.2020

83 päeva tagasi Elva linna tänavate katendite uuendamine

12.06.2020

89 päeva tagasi Vallateede teeäärte niitmine 2020. aastal

18.05.2020

97 päeva tagasi Elva linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus

14.05.2020

107 päeva tagasi Mesika tn kergliiklustee omanikujärelevalve

04.05.2020

115 päeva tagasi Peedu tee, J. Kärneri, Lootuse tn ehitus

11.05.2020

117 päeva tagasi Elva valla ametlike teede markeerimine

21.04.2020

122 päeva tagasi Elva valla kruusateede katendite uuendamine

24.04.2020

122 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine

04.05.2020

123 päeva tagasi Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal

15.04.2020

130 päeva tagasi Ohtlike jäätmete käitlemine 2020-2022

17.04.2020

143 päeva tagasi Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringu uuringud

26.03.2020

149 päeva tagasi Mesika tn. kergliiklustee ehitus

07.04.2020

152 päeva tagasi Elva valla kruusateede greiderdamine 2020. aastal

16.03.2020

152 päeva tagasi Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2020. aastal

16.03.2020

157 päeva tagasi Tänavavalgustuse rajamine Järvakülla

13.03.2020

157 päeva tagasi Elva jäätmejaama projekteerimine

16.03.2020

157 päeva tagasi Elva valla jäätmekava koostamine aastateks 2021-2026

13.03.2020

180 päeva tagasi Rannu kooli energiatõhususe suurendamine

18.02.2020

183 päeva tagasi Ulila keskuse tööprojekti ekspertiis

14.02.2020

191 päeva tagasi Elva valla bussipeatuste korrastamine

14.02.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 29 lepingut. Kokku lepinguid - 51. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
17 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee trassi rekonstrueerimine Eviko AS

59 917 €

17 päeva tagasi Kingu-Sireli tn sadevee trassi rekonstrueerimine EVIKO Infra OÜ

59 917 €

38 päeva tagasi Elva jõe puhastamine Nivoo OÜ

N/A

40 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus Tõllaratta Grupp OÜ

16 985 €

40 päeva tagasi Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku ehitus Roheline Heakord OÜ

16 985 €

44 päeva tagasi Ulilas, Elva jõe puhastamine ja ujumiskoha rajamine Nivoo OÜ

11 030 €

45 päeva tagasi Palupera mõisa ait-kuivati, aadressiga Tartu maakond, Elva vald, Palupera küla, Väikelaane restauree... C.T. Grupp OÜ

37 949 €

53 päeva tagasi Peedu tee, Kärneri tn. ja Lootuse tn. ehituse omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ

N/A

59 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laienduse osalise rekonstrueerimise ehitustöödel omanikujärelevalv... Inseneribüroo Telora OÜ

N/A

72 päeva tagasi Kentsi paisjärve kaevetööd Hanso Mk OÜ

621 300 €

73 päeva tagasi Liikumispargi inventari tarne ja paigaldus ning hakkepuiduala rajamine 3Park OÜ

13 798 €

74 päeva tagasi Elva linnas betoonist rulapargi ehitustööde omanikujärelevalve teenus Pärn Projekt OÜ

1 470 €

97 päeva tagasi Elva linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus Energex Energy Experts OÜ

14 454 €

107 päeva tagasi Mesika tn kergliiklustee omanikujärelevalve Tarindiprof OÜ

840 €

115 päeva tagasi Peedu tee, J. Kärneri, Lootuse tn ehitus Roadwest OÜ

384 711 €

117 päeva tagasi Elva valla ametlike teede markeerimine Signaal Tm AS

9 475 €

122 päeva tagasi Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine Tarvaprojekt OÜ

175 874 €

122 päeva tagasi Elva valla kruusateede katendite uuendamine Eesti Teed AS

99 299 €

123 päeva tagasi Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal Segenso OÜ

N/A

124 päeva tagasi Skatepargi rekonstrueerimine Betoondetail OÜ

49 000 €

125 päeva tagasi Elva valla teedevõrgustiku uuringu ning Elva ja Viljandi valla üldplaneeringu tuletõrje veevõtukohta... Alkranel OÜ

16 486 €

125 päeva tagasi Elva valla teedevõrgustiku uuringu ning Elva ja Viljandi valla üldplaneeringu tuletõrje veevõtukohta... Ruumab OÜ

16 486 €

135 päeva tagasi Detailplaneeringu koostamine Ruumi Grupp OÜ

N/A

149 päeva tagasi Mesika tn. kergliiklustee ehitus Kv Infra OÜ

227 641 €

152 päeva tagasi Haljastus Elva vallas ja selle hooldustööd ajavahemikus aprill kuni oktoober 2020 Kanepi Aiand OÜ

22 198 €

157 päeva tagasi Tänavavalgustuse rajamine Järvakülla Dynamo OÜ

9 056 €

157 päeva tagasi Elva jäätmejaama projekteerimine Inseneribüroo Kulgur OÜ

16 900 €

157 päeva tagasi Elva valla jäätmekava koostamine aastateks 2021-2026 Maves AS

5 000 €

171 päeva tagasi Tänavavalgustuse rajamine Rannu alevikku Õpetajate teele Dynamo OÜ

8 323 €