Elering AS - riigihanked

Elering AS - 11022625 Elering AS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 77. Kõikide hangete nägemiseks
Täna PIMS Review and Gap Analysis

07.10.2020

5 päeva tagasi Elering AS autode ja ATV-de ost II

23.10.2020

8 päeva tagasi Viru 330kV, Balti 330kV ja Eesti EJ OT alajaama ümberehitustööd

23.10.2020

12 päeva tagasi Keila gaasijaotusjaama ehitamine

15.10.2020

18 päeva tagasi Reisikorraldusteenuse tellimine Elering AS-ile

16.09.2020

23 päeva tagasi IT väikevahendite ostmine

17.09.2020

32 päeva tagasi Alutaguse 110 kV alajaama renoveerimine II

23.09.2020

39 päeva tagasi Study of Renewable Energy Source penetration capacity in Estonian power system

03.09.2020

43 päeva tagasi Secret Server tarkvara litsentside ja tugiteenuse ostmine

24.08.2020

51 päeva tagasi Integreeritud varahalduse lahenduse IVAL testimistööd

14.08.2020

54 päeva tagasi 330 kV õhuliini L353 rekonstrueerimine, Tsirguliina 330/110kV alajaam – Viru 330kV alajaam

09.11.2020

58 päeva tagasi EstLink 1 PSCAD mudeli valideerimine

07.08.2020

65 päeva tagasi Mobiiltelefoni- ja telefoniteenused

06.08.2020

66 päeva tagasi Kiisa 330/220/110/35/10 kV alajaama ümberehitustööd

27.08.2020

79 päeva tagasi EstLink 1 ja Kiisa AREJ varuosade laohoonete projekteerimine

23.07.2020

96 päeva tagasi Alajaamade hoolduse raamhange 2021-2025

07.08.2020

103 päeva tagasi Liinide hoolduse raamhange 2021-2025

24.07.2020

104 päeva tagasi 330 kV õhuliini L300 rekonstrueerimine, M119 – Tartu 330/110kV alajaam

07.09.2020

115 päeva tagasi Enampakkumine: Kiisa A2T, Kiisa 330kV RES TR ja Püssi A5T vanade jõutrafode utiliseerimine

12.06.2020

116 päeva tagasi EstFeed platvormi majutamise ja administreerimise teenus

17.06.2020

116 päeva tagasi 110 kV õhuliinide L043 Tsirguliina – Linda, L134A Paide – Suure-Jaani ja L134B Suure-Jaani – Viljand...

30.06.2020

117 päeva tagasi 110 kV õhuliini Alutaguse – Kiikla L138B gabariitide korrastamine II

17.06.2020

117 päeva tagasi Elering AS autode ja ATV-de ost

01.07.2020

124 päeva tagasi Kommertsmõõtesüsteemi arendus

22.06.2020

127 päeva tagasi Meter Data Management System Development and Maintenance

22.06.2020

128 päeva tagasi Serveriruumi seadmete laiendamine

11.06.2020

131 päeva tagasi EPC leping Püssi, Viru ja Kiisa 330 kV sünkroonkompensaatorjaamade rajamiseks

15.09.2020

134 päeva tagasi Alajaamades juhtimis- ja seiresüsteemide (RTU-de) vahetus

01.06.2020

137 päeva tagasi L173 Võiküla - Orissaare 110 kV õhuliini laiendamise põhiprojekti koostamine

26.05.2020

138 päeva tagasi Alajaamade videovalve

12.06.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 63. Kõikide hangete nägemiseks
159 päeva tagasi EPCM Works for Püssi 330kV synchronous condenser
159 päeva tagasi Seadmete haldamise lahendus
159 päeva tagasi T4 Tallinn-Jõhvi (Haljala-Jõhvi) sisediagnostika
159 päeva tagasi Veriora GJJ täielik rekonstrueerimine
159 päeva tagasi Aseri GJJ täielik rekonstrueerimine
159 päeva tagasi Ahja GJJ täielik rekonstrueerimine
159 päeva tagasi Õisu liinikraanisõlme rekonstrueerimine
159 päeva tagasi Kaabelliinide ülemõõdistus
159 päeva tagasi Liini- ja gaasitrasside korralised ülevaatused
159 päeva tagasi EstLink 1 ja EstLink 2 kaablite paigaldusjärgsed uuringud
159 päeva tagasi ERP arendusteenus
159 päeva tagasi Balticconnectori mereosa sondeerimine
159 päeva tagasi Ranna-Ida 110kV muhvikaevude ümberehitus
159 päeva tagasi EPCM Works for Viru 330kV synchronous condenser
159 päeva tagasi EPCM Works for Kiisa 330kV synchronous condenser
159 päeva tagasi Synchronisation with CESA : Pre-feasibility study of Elering's real time control system upgrade, imp...
159 päeva tagasi Võimsusmehhanismi uuring
193 päeva tagasi PIMS - Pipeline Integrity Management System
193 päeva tagasi Optilise taristu kaardistamine
193 päeva tagasi GJJ Aseri eelne kraanisõlm (kaitsekraan DN150 küünlaga)
193 päeva tagasi EstFeed v3 arendus- ja testkeskkondade pilvemajutus
193 päeva tagasi EstFeed v2 serverite majutus ja administreerimine
193 päeva tagasi Õhuliinide ja kaabelliinide hooldus raamhange 2021-2025
193 päeva tagasi Liinide laserskaneerimine
193 päeva tagasi Haljala-Loobu T135 torulõigu vahetus
193 päeva tagasi Balticconnectori mereosa kindlustus 2021 aastaks
193 päeva tagasi Balticconnectori mereosa käiduaegne ülemõõdistus
193 päeva tagasi Ranna aj. 110kV SVL paigaldus
219 päeva tagasi ATV ost GVT
219 päeva tagasi Autode ost GVT

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
157 päeva tagasi Kaitsereleede ja juhtimisterminalide ostmine Siemens Osakeyhtiö Eesti Filiaal

N/A

157 päeva tagasi Kaitsereleede ja juhtimisterminalide ostmine ABB Power Grids Estonia AS

N/A