Elering AS - riigihanked

Elering AS - 11022625 Elering AS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 169. Kõikide hangete nägemiseks
4 päeva tagasi Taastuvenergia infosüsteemi Green/BMR hooldus- ja arendusteenus

23.11.2021

12 päeva tagasi Estfeedi kliendiportaali arendustööd

03.11.2021

24 päeva tagasi Study to determine Estonian electricity demand scenarios

14.10.2021

26 päeva tagasi Aruküla AJ ja Kiisa AJ reaktorite keskpinge lülitusseadmete vahetus ning Kiisa AJ voolupiiravate rea...

29.10.2021

27 päeva tagasi Turvasündmuste halduse tarkvara (SIEM) hankimine

13.10.2021

28 päeva tagasi Procurement of PDC and WAMS system

27.10.2021

32 päeva tagasi Põdra 110 kV alajaama rekonstrueerimine ja liitumine

25.10.2021

34 päeva tagasi Gaasivõrgu sideseadmed

01.10.2021

39 päeva tagasi Karksi ja Värska GMJ videovalve paigaldus II

24.09.2021

39 päeva tagasi Riski – ja seisundipõhise varahalduse põhimõtete väljatöötamine

01.10.2021

40 päeva tagasi Soo 110 kV alajaama rekonstrueerimine

15.10.2021

48 päeva tagasi Õhuliinide L300 ja L301 sekundaarosa ümberehitus Tartu, Püssi ja Balti 330 kV alajaamades

04.10.2021

56 päeva tagasi Elektrienergia ost Elering AS objektidele

28.09.2021

69 päeva tagasi L173 Võiküla - Orissaare 110 kV õhuliini laiendamine

02.09.2021

77 päeva tagasi Koosolekuboksid Elering AS-i peakontorisse

18.08.2021

77 päeva tagasi AutoCAD tarkvara litsentside ostmine II

10.08.2021

81 päeva tagasi Office 365 arendus-, hooldus- ja konsultatsioonitööd

30.08.2021

81 päeva tagasi HP serverite ja varundusseadmete tehnilise toe pikendamine

13.08.2021

83 päeva tagasi Loo 110 kV AJ releekaitse ja automaatika renoveerimine

03.09.2021

83 päeva tagasi Vigala 110 kV alajaama rekonstrueerimine

03.09.2021

87 päeva tagasi Karksi ja Värska GMJ videovalve paigaldus

13.08.2021

89 päeva tagasi AutoCAD tarkvara litsentside ostmine

05.08.2021

90 päeva tagasi Fortinet toodete tootetugede pikendamine ning täiendavate toodete ostmine

10.08.2021

105 päeva tagasi Offshore grid technology catalogue

02.08.2021

108 päeva tagasi Erigaaside ja tööstusgaaside ost 2021-2026

19.07.2021

118 päeva tagasi Sikassaare 110 kV alajaama rekonstrueerimine

27.07.2021

132 päeva tagasi Andmesalvestus lahenduse ostmine

01.07.2021

133 päeva tagasi Paide 330kV reguleeritav šuntreaktor

20.07.2021

140 päeva tagasi Gaasimõõtmiste tarkvara KALIS ja gaasipaigaldiste PLC/RTU hooldusteenuste tellimine II

15.06.2021

140 päeva tagasi Optilise gaasilekke kaamera koos spektraalanalüüsi seadmega

28.06.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 176. Kõikide hangete nägemiseks
246 päeva tagasi Kiisa AREJ-1 jahutusvedeliku vahetus
246 päeva tagasi Loo GJJ 4. ML rekonstrueerimine
246 päeva tagasi LFC reserviturgude piirangute sotsiaalmajandusliku kasu analüüs
246 päeva tagasi Iseseisva agregaatori sotsiaalmajandusliku kasu uuring
246 päeva tagasi Ülekandevõimsuse turuväärtuse prognoosimise metoodika mFRR ja aFRR võimsusturgude uuring
246 päeva tagasi Eesti elektritarbimise ja tarbimise juhtimise mahu prognoos
246 päeva tagasi Tõenäosuslikkusel, riskide hindamisel ja digitaliseerimisel põhinev varade haldamine tuleviku elektr...
246 päeva tagasi Tõenäosuslikkusel, riskide hindamisel ja digitaliseerimisel põhinev varade haldamine tuleviku elektr...
246 päeva tagasi TSO merevõrgu koostöös tehtavad uuringud tegemaks kindlaks
246 päeva tagasi Maismaa trassiuuring leidmaks kaablikoridori põhivõrgu alajaamast (Harku, Lihula, Sindi) merre (plan...
246 päeva tagasi Hajatoodangu modelleerimine
251 päeva tagasi Merevõrgu eskiisprojekt (pre-FEED) ja mereuuringute HD väljatöötamine
251 päeva tagasi SYNK F1: Paide ja Balti sujuvreguleeritavad shuntreaktorid
251 päeva tagasi Turvasündmuste logide kogumise ja analüüsi tööriista juurutamine
251 päeva tagasi Gaasilekke avastamise seade
251 päeva tagasi Õisu LKS paigaldus juhtautomaatika teostusega
251 päeva tagasi SYNK F2: Reaktorite võimsuslülitite vahetus
251 päeva tagasi 330/330 (110)kV universaalmastid (avarii-taastamissüsteem ERS)
251 päeva tagasi Harku 330kV trafode võimsuslülititele sünkrolülitusseadme panek
251 päeva tagasi Gaasi mõõtesüsteemide uuendamine
251 päeva tagasi Rapla sidehoone
251 päeva tagasi Gaasimõõtejaama gaasivoo teisendusseadmed
251 päeva tagasi Kiisa 330kV trafode võimsuslülititele sünkrolülitusseadme panek
251 päeva tagasi Püssi 330kV trafode võimsuslülititele sünkrolülitusseadme panek
251 päeva tagasi Gaasimõõdujaamade Emersoni mõõtetehnika hooldus
251 päeva tagasi Gaasitarbimise puhtale energiale ülemineku uuring
251 päeva tagasi Liinide- ja gaasitrasside korralised ülevaatused 2021-2023
251 päeva tagasi Maakaabelliinide ülemõõdistus
251 päeva tagasi Merevõrgu arendamiseks keskkonnamõjude hinnangu tegemiseks konsultantide raamhange
251 päeva tagasi “Business analysis and IT architecture for the integrated information systems used for monitoring, c...

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 3 lepingut. Kokku lepinguid - 3. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
90 päeva tagasi Fortinet toodete tootetugede pikendamine ning täiendavate toodete ostmine Max 123 AS

99 715 €

551 päeva tagasi Kaitsereleede ja juhtimisterminalide ostmine Siemens Osakeyhtiö Eesti Filiaal

N/A

551 päeva tagasi Kaitsereleede ja juhtimisterminalide ostmine ABB Power Grids Estonia AS

N/A