Elering AS - riigihanked

Elering AS - 11022625 Elering AS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 99. Kõikide hangete nägemiseks
2 päeva tagasi Elering AS PC arvutite, monitoride ja lisaseadmete ostmine 2021

29.01.2021

15 päeva tagasi Järvakandi 110 kV alajaama renoveerimine

28.01.2021

24 päeva tagasi Püssi, Kiisa ja Viru sünkroonkompensaatorjaamade ehituse omanikujärelevalve

12.01.2021

28 päeva tagasi Elektrilevi OÜ liitumine Viljandi 110kV alajaamas

11.01.2021

29 päeva tagasi Ühendussõlme sondisõlme ehitamine

15.01.2021

39 päeva tagasi Mustvee 330kV ja 110kV alajaamade sisestusliinide trassivalik ning põhiprojekti koostamine

30.12.2020

41 päeva tagasi 330kV õhuliini L356 Viru-Paide põhiprojekt ja IKÕ lepingute sõlmimine

22.12.2020

41 päeva tagasi 110 kV kaheahelalise õhuliini L035/036 Lihula-Rõuste gabariitide korrastamine II

21.12.2020

41 päeva tagasi Püssi alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A4T ja Balti alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A1T

08.01.2021

41 päeva tagasi Püssi alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A4T ja Balti alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A1T

15.01.2021

43 päeva tagasi Õhuliinide, alajaamade, gaasijaamade ning gaasitrasside vaatluslennuteenus ehk ülevaatus õhust

21.12.2020

44 päeva tagasi Paljassaare-Kopli ja Paljassaare-Volta kaabelliinid

18.12.2020

49 päeva tagasi Elektrienergia ost Elering AS objektidele

04.12.2020

51 päeva tagasi Tagavarakoopiate süsteemi laiendamine

08.12.2020

59 päeva tagasi Enampakkumine: Püssi A4T kahjustada saanud jõutrafo utiliseerimine

24.11.2020

65 päeva tagasi Disainiteenuste tellimine

20.11.2020

66 päeva tagasi Elering AS-i kontorite heakorratööd

23.11.2020

69 päeva tagasi Muhu 110kV AJ renoveerimine kompaktalajaamaks

14.12.2020

85 päeva tagasi Katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavatega 2021-2023

23.11.2020

99 päeva tagasi Serveriruumi seadmete ost

22.10.2020

101 päeva tagasi Elektrilevi OÜ teine 110kV liitumine (LP4) Metsakombinaadi alajaamas

16.11.2020

108 päeva tagasi Ranna alajaama 110kV SVL paigaldus

15.10.2020

112 päeva tagasi PIMS Review and Gap Analysis

07.10.2020

116 päeva tagasi Elering AS autode ja ATV-de ost II

23.10.2020

119 päeva tagasi Viru 330kV, Balti 330kV ja Eesti EJ OT alajaama ümberehitustööd

23.10.2020

122 päeva tagasi Keila gaasijaotusjaama ehitamine

15.10.2020

128 päeva tagasi Reisikorraldusteenuse tellimine Elering AS-ile

16.09.2020

133 päeva tagasi IT väikevahendite ostmine

17.09.2020

142 päeva tagasi Alutaguse 110 kV alajaama renoveerimine II

23.09.2020

149 päeva tagasi Study of Renewable Energy Source penetration capacity in Estonian power system

03.09.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 63. Kõikide hangete nägemiseks
269 päeva tagasi EPCM Works for Püssi 330kV synchronous condenser
269 päeva tagasi Seadmete haldamise lahendus
269 päeva tagasi T4 Tallinn-Jõhvi (Haljala-Jõhvi) sisediagnostika
269 päeva tagasi Veriora GJJ täielik rekonstrueerimine
269 päeva tagasi Aseri GJJ täielik rekonstrueerimine
269 päeva tagasi Ahja GJJ täielik rekonstrueerimine
269 päeva tagasi Õisu liinikraanisõlme rekonstrueerimine
269 päeva tagasi Kaabelliinide ülemõõdistus
269 päeva tagasi Liini- ja gaasitrasside korralised ülevaatused
269 päeva tagasi EstLink 1 ja EstLink 2 kaablite paigaldusjärgsed uuringud
269 päeva tagasi ERP arendusteenus
269 päeva tagasi Balticconnectori mereosa sondeerimine
269 päeva tagasi Ranna-Ida 110kV muhvikaevude ümberehitus
269 päeva tagasi EPCM Works for Viru 330kV synchronous condenser
269 päeva tagasi EPCM Works for Kiisa 330kV synchronous condenser
269 päeva tagasi Synchronisation with CESA : Pre-feasibility study of Elering's real time control system upgrade, imp...
269 päeva tagasi Võimsusmehhanismi uuring
304 päeva tagasi PIMS - Pipeline Integrity Management System
304 päeva tagasi Optilise taristu kaardistamine
304 päeva tagasi GJJ Aseri eelne kraanisõlm (kaitsekraan DN150 küünlaga)
304 päeva tagasi EstFeed v3 arendus- ja testkeskkondade pilvemajutus
304 päeva tagasi EstFeed v2 serverite majutus ja administreerimine
304 päeva tagasi Õhuliinide ja kaabelliinide hooldus raamhange 2021-2025
304 päeva tagasi Liinide laserskaneerimine
304 päeva tagasi Haljala-Loobu T135 torulõigu vahetus
304 päeva tagasi Balticconnectori mereosa kindlustus 2021 aastaks
304 päeva tagasi Balticconnectori mereosa käiduaegne ülemõõdistus
304 päeva tagasi Ranna aj. 110kV SVL paigaldus
330 päeva tagasi ATV ost GVT
330 päeva tagasi Autode ost GVT

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
267 päeva tagasi Kaitsereleede ja juhtimisterminalide ostmine Siemens Osakeyhtiö Eesti Filiaal

N/A

267 päeva tagasi Kaitsereleede ja juhtimisterminalide ostmine ABB Power Grids Estonia AS

N/A