Elering AS

Elering AS - 11022625 Elering AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 301. Kõikide hangete nägemiseks

03.03.2023 Kontorimööbli ost

16.03.2023

20.02.2023 Microsofti litsentsid

23.03.2023

17.02.2023 Kuressaares paiknevate 35kV mere- ja maakaablite utiliseerimine

07.03.2023

14.02.2023 Veskimetsa 110 kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine

17.03.2023

13.02.2023 Järve 110 kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine

14.03.2023

03.02.2023 Luhamaa liinikraanisõlme ehitus

23.02.2023

02.02.2023 Mobiilse gaasikompressori ost gaasi ülekandmiseks

14.03.2023

02.02.2023 Maagaasi reserv-laadimisvars koos vajalike lisadega

17.02.2023

01.02.2023 Joint Baltic TSO’s Dispatcher Training Services

27.02.2023

25.01.2023 Lihula 110kV alajaamas C4T, C5T ja C6T liitumine

16.02.2023

11.01.2023 L8055 Tartu - Emajõe ja L8048 Tartu - Ülejõe kaabelliin

27.02.2023

09.01.2023 SynDoc arendus- ja hooldusteenus

23.01.2023

06.01.2023 Õigusteenuse ost

03.02.2023

02.01.2023 Õhuliinide avarii-taastamissüsteemi (ERS) hange

03.02.2023

30.12.2022 Barco videoseinade toeteenus

10.01.2023

23.12.2022 330 kV õhuliini L346 Paide – Sopi gabariitide korrastamine

02.02.2023

20.12.2022 Ülejõe 110 kV alajaama liitumine

11.01.2023

16.12.2022 110kV õhuliini L130B Jõgeva – Kantküla gabariitide korrastamine

20.01.2023

13.12.2022 Kaabelliinide L8011 ja L163 trassi valiku eelprojekt

06.01.2023

12.12.2022 Faasimõõteseadmete (PMU) paigaldamine 330 ja 110 kV alajaamadesse

20.01.2023

08.12.2022 110 kV õhuliinide L025, L026, L027 ja L188 gabariitide korrastamine +60 ⁰C

05.01.2023

05.12.2022 Atlassian toodete kasutusõiguste ja tootetugede pikendamine

16.12.2022

05.12.2022 110 kV õhuliini L133B gabariitide tõstmine

27.12.2022

05.12.2022 Sidevõrgu ehitamine ja haldamine

10.01.2023

05.12.2022 Elektrienergia ost Elering AS objektidele

09.01.2023

02.12.2022 Kiisa alajaamas 110kV õhuliini L202 liitumine

09.01.2023

02.12.2022 Väikese väina teise 110kV kaabelliini ehitamine

27.01.2023

01.12.2022 Kiisa alajaamas 330kV kaabli L9500 liitumine

09.01.2023

01.12.2022 Kiisa alajaamas 110kV kaabli L8150 liitumine

09.01.2023

25.11.2022 Saha-Loo sondisõlme ehitamine

28.12.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 467. Kõikide hangete nägemiseks

21.02.2023 Toodete tootmise hankimine
21.02.2023 Ahja GJJ ja Aseri GJJ gaasitehnoloogia ostmine
21.02.2023 Toodete paigalduse hankimine
21.02.2023 DHS V2 (Dünaamilise hankesüsteemi uus 'raam')
21.02.2023 Konsultatsiooniteenuse hankimine
21.02.2023 Balti sagedusstabiilsuse süsteemi (FSAS) hankimine
20.02.2023 Jaamade turvalisuse tõstmine
20.02.2023 Tartu AJ 330 kV jõutrafode reserveerimine ning A2T voolupiirava reaktori paigaldamine
20.02.2023 Kadaka tee turvalisuse tõstmine
20.02.2023 L194 trassiuuring
20.02.2023 Euroopa ühendamise rahastust finantseeritud projektide projektiauditi teenuste osutamine
20.02.2023 Estfeed Datahub development and maintenance
20.02.2023 Clearscada SLA for Karksi GMS, Värska GMS, Kiili GRS
20.02.2023 Eesti merevõrgu arendamiseks EstLink 3 projekti uuringud (sotsiaal ja tehnilised), vajab soomlastega...
20.02.2023 L185 Kiisa-Kohila uuendamine
20.02.2023 Akustiliste mõõtmiste teenuse hankimine
20.02.2023 Kompressorjaamade automaatika ja IT süsteemide tugi
20.02.2023 Elektriliinide ja gaasitrasside hooldusteenuse raamhange - (4-osa: põhja, ida, lääne, lõuna)
20.02.2023 Indutseeritud pinge liinidel - mõõtmine, vähendamise võimalused ja ohutud töövõtted
20.02.2023 Päritolutunnistuste hange
20.02.2023 GJJ-de mõõtesüsteemi seadmed
20.02.2023 EstLink2 juhtimissüsteemi uuendamine
20.02.2023 EstLink3 ja Eesti-Läti 4 maismaavõrgu tugevdamiseks trassiuuringud
20.02.2023 EstLink 3 eskiisprojekt
20.02.2023 Estlink 3 KMH programm
20.02.2023 EstLink 1 kaabli reserv muhvide hankimine
20.02.2023 Estlink 3 KMH
19.02.2023 Ahja GJJ rekonstrueerimine
19.02.2023 Kiisa reservjuhtimiskeskuse ehitamine
19.02.2023 Harku keskpinge reaktorite lülitusseadmete vahetus