Elering AS

Elering AS - 11022625 Elering AS

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 260. Kõikide hangete nägemiseks

04.11.2022 Elektrienergia päritolutunnistuste kustutamine Elering AS poolt 2022 aastal tarbitud taastuvelektri ...

25.11.2022

14.10.2022 Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini L8108 trassi valiku eelprojekt

08.11.2022

14.10.2022 Siseaudiitori teenus

31.10.2022

04.10.2022 Niidu 110kV alajaama ehitus

31.10.2022

04.10.2022 110kV õhuliini L189 gabariitide korrastamine

31.10.2022

03.10.2022 Papiniidu 110kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine

28.10.2022

30.09.2022 Paldiski alajaamas trafo C7T liitumine

11.11.2022

28.09.2022 Releepaneelide ost koos konfigureerimisega II

25.10.2022

27.09.2022 Procurement of renewable power forecasting service for Elering AS

07.10.2022

16.09.2022 Alajaamade mõõdistustööd

27.09.2022

01.09.2022 110kV õhuliini L134A gabariitide korrastamine

04.10.2022

01.09.2022 Elektrilevi OÜ liitumine Viimsi 110kV alajaamas

03.10.2022

24.08.2022 Audru 110kV alajaama renoveerimine ja liitumine

15.09.2022

24.08.2022 110 kV õhuliinide L174A, L175, L175A, L176, L177 gabariitide korrastamine

16.09.2022

23.08.2022 L175 Leisi-Sikassaare 110kV õhuliini trassivalik ning põhiprojekti koostamine

13.09.2022

22.08.2022 L356 Mustvee – Paide 330 kV õhuliini ja L130A Mustvee – Kantküla 110 kV õhuliini ehitus

07.10.2022

17.08.2022 L134B gabariitide korrastamine

06.09.2022

10.08.2022 Releepaneelide ost koos konfigureerimisega

31.08.2022

09.08.2022 Rõuste-Virtsu L036 ja Lihula-Virtsu L170 110kV õhuliinide trassivalik ning põhiprojekti koostamine

08.09.2022

04.08.2022 Andmesalvestuslahenduse laiendamine

15.08.2022

04.08.2022 AutoCAD tarkvara litsentside ostmine

15.08.2022

04.08.2022 Lasnamäe 110 kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine

05.09.2022

03.08.2022 Elering AS objektide ventilatsiooni ja jahutusseadmete hooldusteenused II

15.08.2022

18.07.2022 Kiisa alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A1T ja Tartu alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A1T

20.09.2022

15.07.2022 L185 Kiisa - Kohila ja L186 Kohila-Rapla gabariitide tõstmine

05.09.2022

15.07.2022 Tagavarakoopiate süsteemi laiendus

01.08.2022

04.07.2022 Mustvee 330kV JP ja reaktor

23.08.2022

30.06.2022 Mustvee 330kV ja 110kV alajaamade sisestusliinide omanikujärelevalve

14.07.2022

09.06.2022 Paide AJ ja Sindi AJ reaktorite keskpinge lülitusseadmete vahetus

08.07.2022

03.06.2022 Elering AS-i Kiisa AREJ varakindlustusteenus

13.06.2022

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 301. Kõikide hangete nägemiseks

08.03.2022 EstLink1 releekaitse ja juhtimissüsteemide uuendused
08.03.2022 EstLink 2 trafode monitooringusüsteem
08.03.2022 Tarkvara ja testseade AJ-de andmesidevõrgu testimiseks ja monitooringuks
08.03.2022 Eesti, Läti, Leedu süsteemihaldurite ühise avariitreeningu teenuse hankimine (2+1a)*
08.03.2022 PMU-de optimaalse paigutuse uuring
08.03.2022 Post-2030 electricity market of Baltic Sea region
08.03.2022 EE-LV neljanda ühenduse trassiplaneering
08.03.2022 Reservvõimsuste pakkujate eelkvalifitseerimis läbiviimise kvalifikatsioon
08.03.2022 Indutseeritudpinge liinidel - mõõtmine, vähendamise võimalused ja ohutud töövõtted
08.03.2022 Elektrisüsteemi pimekäivitusuuring
08.03.2022 Sisekontrolli hange 3-ks aastaks
08.03.2022 330 kV jõutrafode keskpingeõlga ühendatud reaktorite siirdepingete analüüs ja vähendamise võimalused
08.03.2022 Kiisa EJ koormuspankade paigaldamine
08.03.2022 Estlinkide mudelite konsultatsioonid
08.03.2022 Varujuhtimiskeskuse infoseina uuendamine
08.03.2022 Põhijuhtimiskeskuse infoseina uuendamine
08.03.2022 Riistvara virtualiseerimise klastri laiendamiseks
28.02.2022 Maintenance services for Emerson Gas Chromatographs and Flow Computers for time period 2022-2025
28.02.2022 Gaasijaamade PLC toe raamhange 2022-2024
28.02.2022 EstLink 1 ja EJK telekommunikatsiooni lahendus
28.02.2022 Sidehooned 2022
28.02.2022 Gaasivõrgu reservseadmed
28.02.2022 Saha-Loo sondisõlme ehitus
28.02.2022 GIS arendus- ja hooldustööd
28.02.2022 Mustvee JP ja reaktor omanikujärelevalve
28.02.2022 Mustvee JP ja reaktor ehitus
23.02.2022 L032B Metsakombinaadi-Papiniidu isolatsiooni vahetus ja linnutõkked. L032A Sindi-Metsakombinaadi ren...
23.02.2022 L175 Leisi-Sikassaare eraldi mastidele rajamine L176 Sikassaare-Valjala liinist
23.02.2022 Eesti-Läti IV ülekandeliini keskkonnamõjude hindamise programm
23.02.2022 EE-LV neljanda ühenduse eskiisprojekt

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 5 lepingut. Kokku lepinguid - 5. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

02.02.2022 Võrgulülitite ostmine Max 123 AS

33 900 €

31.12.2021 Bilansihaldustarkvara infosüsteemi arendamine ja hooldus Piksel OÜ

427 999 €

27.07.2021 Fortinet toodete tootetugede pikendamine ning täiendavate toodete ostmine Max 123 AS

99 715 €

22.04.2020 Kaitsereleede ja juhtimisterminalide ostmine ABB Power Grids Estonia AS

N/A

22.04.2020 Kaitsereleede ja juhtimisterminalide ostmine Siemens Osakeyhtiö Eesti Filiaal

N/A