Elering AS - riigihanked

Elering AS - 11022625 Elering AS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 134. Kõikide hangete nägemiseks
2 päeva tagasi Gaasimõõtmiste tarkvara KALIS ja gaasipaigaldiste PLC/RTU hooldusteenuste tellimine

14.05.2021

16 päeva tagasi Elering AS objektide ning Elektrilevi OÜ objektide turvamine

27.04.2021

22 päeva tagasi EstLink 1 ja Kiisa AREJ varuosade laohoonete ehitamine

07.05.2021

23 päeva tagasi L301 Tartu - Valmiera 330/110kV õhuliini projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve

14.05.2021

29 päeva tagasi Sidehoonete ehitamine

04.05.2021

30 päeva tagasi Koigi 110 kV alajaama renoveerimine kompaktalajaamaks

27.04.2021

33 päeva tagasi Oru alajaama trafode C1T ja C2T võimsuslülitite vahetamine

22.04.2021

46 päeva tagasi Elektrilevi OÜ liitumine Voldi 110kV alajaamas

21.04.2021

46 päeva tagasi Red Hat Ansible Automation tarkvara litsentside ostmine

01.04.2021

51 päeva tagasi Maakaabelliinide ülemõõdistus II

05.04.2021

51 päeva tagasi Tartu 110 kV maakaablite trassi valiku eelprojekt

12.04.2021

52 päeva tagasi Õisu liinikraanisõlme paigaldus koos juhtautomaatika teostusega

05.04.2021

52 päeva tagasi Study to ensure security of supply in case of Reserve Unit unavailability in Baltic LFC block

31.03.2021

54 päeva tagasi Salla liinikraanisõlme kaugjuhtimine koos elektriliitumisega

01.04.2021

58 päeva tagasi Define the Market Value Forecasting Methodology of Cross-Zonal Capacity Allocation for Balancing Ene...

26.03.2021

60 päeva tagasi Erigaaside ja tööstusgaaside ost 2021-2025

19.03.2021

61 päeva tagasi Tõnismäe ja Paldiski alajaamades juhtimis- ja seiresüsteemide (RTUde) vahetus

06.04.2021

61 päeva tagasi Klienditeenuste platvormi arendus- ja hooldusteenused

07.04.2021

64 päeva tagasi Procurement of weather forecasting service for Elering AS

19.03.2021

71 päeva tagasi Jüri 110 kV AJ releekaitse ja automaatika renoveerimine

19.03.2021

72 päeva tagasi Majandustarkvara MS Dynamics 365 Business Central toeteenuse osutamine, versioonivahetus, litsentsid...

30.03.2021

78 päeva tagasi Kesk- ja kõrgepinge võimsuslülitite seisundiparameetrite testimise seadme ost

05.03.2021

78 päeva tagasi Kiili-Paldiski maismaa gaasitorustiku sisediagnostika

05.03.2021

79 päeva tagasi Torulõigu vahetus Valgejõe all

11.03.2021

80 päeva tagasi Kehtna 110kV alajaama renoveerimine

10.03.2021

82 päeva tagasi Sindi ja Paide 20kV 50Mvar reaktorite paigaldamine

01.03.2021

86 päeva tagasi Puiatu-Navesti torulõigu vahetus

01.03.2021

87 päeva tagasi Roela 110 kV alajaama renoveerimine

05.03.2021

87 päeva tagasi Business requirements' and IT architecture analysis for the integrated information systems, used for...

03.03.2021

89 päeva tagasi Garanteeritud maagaasi kogus kaitstud tarbijatele

26.02.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 176. Kõikide hangete nägemiseks
76 päeva tagasi Kiisa AREJ-1 jahutusvedeliku vahetus
76 päeva tagasi Loo GJJ 4. ML rekonstrueerimine
76 päeva tagasi LFC reserviturgude piirangute sotsiaalmajandusliku kasu analüüs
76 päeva tagasi Iseseisva agregaatori sotsiaalmajandusliku kasu uuring
76 päeva tagasi Ülekandevõimsuse turuväärtuse prognoosimise metoodika mFRR ja aFRR võimsusturgude uuring
76 päeva tagasi Eesti elektritarbimise ja tarbimise juhtimise mahu prognoos
76 päeva tagasi Tõenäosuslikkusel, riskide hindamisel ja digitaliseerimisel põhinev varade haldamine tuleviku elektr...
76 päeva tagasi Tõenäosuslikkusel, riskide hindamisel ja digitaliseerimisel põhinev varade haldamine tuleviku elektr...
76 päeva tagasi TSO merevõrgu koostöös tehtavad uuringud tegemaks kindlaks
76 päeva tagasi Maismaa trassiuuring leidmaks kaablikoridori põhivõrgu alajaamast (Harku, Lihula, Sindi) merre (plan...
76 päeva tagasi Hajatoodangu modelleerimine
81 päeva tagasi Merevõrgu eskiisprojekt (pre-FEED) ja mereuuringute HD väljatöötamine
81 päeva tagasi SYNK F1: Paide ja Balti sujuvreguleeritavad shuntreaktorid
81 päeva tagasi Turvasündmuste logide kogumise ja analüüsi tööriista juurutamine
81 päeva tagasi Gaasilekke avastamise seade
81 päeva tagasi Õisu LKS paigaldus juhtautomaatika teostusega
81 päeva tagasi SYNK F2: Reaktorite võimsuslülitite vahetus
81 päeva tagasi 330/330 (110)kV universaalmastid (avarii-taastamissüsteem ERS)
81 päeva tagasi Harku 330kV trafode võimsuslülititele sünkrolülitusseadme panek
81 päeva tagasi Gaasi mõõtesüsteemide uuendamine
81 päeva tagasi Rapla sidehoone
81 päeva tagasi Gaasimõõtejaama gaasivoo teisendusseadmed
81 päeva tagasi Kiisa 330kV trafode võimsuslülititele sünkrolülitusseadme panek
81 päeva tagasi Püssi 330kV trafode võimsuslülititele sünkrolülitusseadme panek
81 päeva tagasi Gaasimõõdujaamade Emersoni mõõtetehnika hooldus
81 päeva tagasi Gaasitarbimise puhtale energiale ülemineku uuring
81 päeva tagasi Liinide- ja gaasitrasside korralised ülevaatused 2021-2023
81 päeva tagasi Maakaabelliinide ülemõõdistus
81 päeva tagasi Merevõrgu arendamiseks keskkonnamõjude hinnangu tegemiseks konsultantide raamhange
81 päeva tagasi “Business analysis and IT architecture for the integrated information systems used for monitoring, c...

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
381 päeva tagasi Kaitsereleede ja juhtimisterminalide ostmine Siemens Osakeyhtiö Eesti Filiaal

N/A

381 päeva tagasi Kaitsereleede ja juhtimisterminalide ostmine ABB Power Grids Estonia AS

N/A