Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu - 74000139 Eesti Rahvusraamatukogu

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 23 hanget. Kokku hankeid - 23. Kõikide hangete nägemiseks

20.06.2022 Haldus- ja hooldusteenuse hankimine failide arhiveerimise tehnilisele lahendusele

04.07.2022

14.06.2022 Infosüsteemi URRAM väljakolimine Eesti Rahvusraamatukogu infrastruktuurist

04.07.2022

06.06.2022 IKT arendustele administreerimisteenuse hankimine

20.06.2022

11.05.2022 Eesti Rahvusraamatukogule SaaS teenuse tarkvaraarenduse tööde teostamine 12 kuulise teenuslepingu al...

18.05.2022

06.04.2022 Mehitatud valveteenuse hankimine Eesti Rahvusraamatukogule

12.04.2022

15.02.2022 IT virtuaaleksperdi tüüpi lepinguga toe teenuse osutamine Eesti Rahvusraamatukogule

18.02.2022

27.01.2022 'Juurdepääsulahendus teenustele' I etapi arenduse hankimine

15.02.2022

26.11.2021 Raamatukoguteenuste ärianalüüs ja teenusedisain

13.12.2021

25.11.2021 Elektrienergia ostmine Eesti Rahvusraamatukogule 2022.a.

10.12.2021

23.09.2021 Digitaalarhiivi taristu majutus- ja haldusteenuse hankimine

08.10.2021

08.09.2021 Eesti Rahvusraamatukogule büroomööbli kolimisteenuse hankimine

23.09.2021

01.09.2021 Riikliku e-väljaannete laenutuse platvormi arendusteenuse hankimine

30.09.2021

07.06.2021 Eesti Rahvusraamatukogule hoiustamis- ja transporditeenuse hankimine

05.07.2021

12.05.2021 Kratt "Automaatne artiklite märksõnastamine"

31.05.2021

23.04.2021 Digitaalse kultuuripärandi kättesaadavaks tegemise analüüs

13.05.2021

13.04.2021 Elektroonilise teavikute laenutus- ja tagastuskapi soetamine koos paigalduse ja hooldusteenusega

22.04.2021

02.12.2020 Digitaalse kultuuripärandi kättesaadavaks tegemise analüüs

22.12.2020

26.10.2020 Elektrienergia ostmine Eesti Rahvusraamatukogule 2021. aastal

23.11.2020

07.07.2020 E-väljaannete laenutuse teenuse hankimine

01.09.2020

03.07.2020 Digitaalarhiivi tarkvara hankimine ja juurutamine

17.08.2020

05.05.2020 Eesti autorite teostest heliraamatute tootmine ja levitamine

13.05.2020

18.02.2020 Välikoristusteenuse ja haljastuse korrashoiu teenuse ostmine

27.02.2020

18.11.2019 Elektrienergia ostmine Eesti Rahvusraamatukogule 2020. aastal

19.12.2019

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Nähtaval - 25 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 25. Kõikide hangete nägemiseks

17.03.2022 Mäluasutuste ühiste sõnastike, ontoloogiate ja klassifikaatorite loomise ning kasutamise võimaluste ...
17.03.2022 Kasutajatoe haldusteenus
17.03.2022 Välisajakirjade ja elektrooniliste välisajakirjade 2023. aasta tellimus
17.03.2022 Raamatukogusüsteemi URRAM arendus
17.03.2022 Juurdepääsulahenduse arendamine
17.03.2022 Tarkvara 'Raamatud liikuma' haldusteenus
17.03.2022 IKT haldusteenus
10.02.2021 URRAM-i arendusteenus (raamleping kolmeks aastaks)
10.02.2021 E-väljaannete laenutuse teenuse hankimine
10.02.2021 Välisajakirjade ja elektrooniliste välisajakirjade 2022. aasta tellimus
10.02.2021 Elektrienergia ostmine Eesti Rahvusraamatukogule 2022. aastaks
10.02.2021 Uue raamatukogusüsteem: ärianalüüs ja teenusedisain
10.02.2021 Artiklite automaatse märksõnastamise KRATT (prototüüp)
10.02.2021 Automaatse kataloogimise KRATT (prototüüp)
05.02.2020 Digitaalarhiivi taristu
05.02.2020 Automaatse kataloogimise KRATT (prototüüp)
05.02.2020 Raamatukogude teenuste äri- ja teenusedisaini analüüs
05.02.2020 Digitaalarhiivi tarkvara soetus
05.02.2020 Välikoristus
05.02.2020 Valvesüsteemi renoveerimine
05.02.2020 URRAM-i arendusteenus
05.02.2020 DIGIAINES: Otsinguportaali, DIGARi ja Veebiarhiivi ärianalüüs
05.02.2020 Elektrooniliste välisajakirjade tellimine 2021. aastaks
05.02.2020 Välisajakirjade tellimine 2021. aastaks
05.02.2020 Elektrienergia ostmine Eesti Rahvusraamatukogule 2021. aastaks