Eesti Maaülikool - riigihanked

Eesti Maaülikool - 74001086 Eesti Maaülikool

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 128. Kõikide hangete nägemiseks
4 päeva tagasi Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 1 katuse hooldustööd

26.01.2021

5 päeva tagasi EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kuulutab välja hanke lektori leidmiseks õppeain...

10.02.2021

6 päeva tagasi Maaehituse ja veemajanduse õppetool hangib külmaseadme kliimakambri rajamiseks

20.01.2021

6 päeva tagasi Eesti Maaülikooli Jahilossi osalise rekonstrueerimise projekteerimine

03.02.2021

6 päeva tagasi Maaülikooli keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks soome keele õpetamiseks

22.01.2021

6 päeva tagasi Maaülikooli keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks hispaania keele õpetamiseks

22.01.2021

6 päeva tagasi Maaülikooli keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks eesti keele võõrkeelena õpetamiseks

22.01.2021

6 päeva tagasi Maaülikooli keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks ladina keele õpetamiseks

22.01.2021

10 päeva tagasi Eesti Maaülikool ostab sisse õppetöö läbiviimise teenuse majandus- ja sotsiaalinstituudis sessioonõp...

20.01.2021

10 päeva tagasi N1 kategooria sõiduk

18.01.2021

21 päeva tagasi Eesti Maaülikool soovib täiendada oma foto- ja videotehnikat ning ootab hinnapakkumist järgnevate to...

30.12.2020

31 päeva tagasi Projekti AnaEE Estonia seadmed – analüsaator fütoplanktoni fotosünteesi parameetrite mõõtmiseks ja p...

15.01.2021

33 päeva tagasi N1 kategooria sõiduk

28.12.2020

35 päeva tagasi EMÜ Mullateaduse õppetool soovib osta laboriruumi sisustamiseks laborimööblit

18.12.2020

38 päeva tagasi Ratastraktori, mis sobib tööks puuvilja- ja marjaaeda, ostmine

29.12.2020

38 päeva tagasi Seadmespetsiifilise tarkvara soetus

17.12.2020

39 päeva tagasi Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 1 ja Kreutzwaldi 1a hoonete osaline projekteerimine

28.12.2020

39 päeva tagasi Tartu Fr.R.Kreutzwaldi 62 kinnistu detailplaneeringu koostamine

06.01.2021

39 päeva tagasi Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 1 ja Kreutzwaldi 1a hoonete osaline projekteerimine

05.01.2021

40 päeva tagasi Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut ostab sisse projektijuhtimise tee...

14.12.2020

40 päeva tagasi Varakindlustus ja omaniku vastutuskindlustus

17.12.2020

45 päeva tagasi Ekspertteenuse Erasmus+ KA2 projekti „Kestliku põllumajanduse ja tuleviku talupidamise süsteemide do...

22.01.2021

48 päeva tagasi Püstine ultrasügavkülmik

04.12.2020

52 päeva tagasi Eesti Maaülikool otsib uuringu „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahend...

04.12.2020

52 päeva tagasi Õpiku keeletoimetaja

02.12.2020

54 päeva tagasi Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 62 linnuaediku piirdeaia rajamine

03.12.2020

63 päeva tagasi Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool ostab teadusteenuse: puidu mikroproovide laboratoorse anal...

19.11.2020

68 päeva tagasi Molekulaarbioloogia reagendid I

19.11.2020

73 päeva tagasi Maaehituse ja veemajanduse õppetool soetab logivad veetaseme (abs rõhk) ja õhurõhu mõõtmise seadmed...

11.11.2020

77 päeva tagasi Eesti Maaülikool soovib sisse osta ekspertteenuse Erasmus+ KA2 projekti "Kestliku põllumajanduse ja ...

23.11.2020

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 115. Kõikide hangete nägemiseks
284 päeva tagasi ELSEVIER Book Series Titles Fee
284 päeva tagasi Erasmus+ INTENSE projekti läbiviimiseks vajalikud teenused
284 päeva tagasi Abitööd teadustöödel
285 päeva tagasi Teenuste tellimine projekti "Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kasutamiseks ja kaitseks ...
285 päeva tagasi SMEAR jaamale interseptisooniuuringute lisamine
285 päeva tagasi Niisutussüsteemi tarvikud
285 päeva tagasi Haavakatete ja tekstiili valmistamine kala- ja koorikloomajääkidest
294 päeva tagasi Sekveneerimine ja fragmentanalüüs
294 päeva tagasi Aiavärav (Rõhu sissesõit)
294 päeva tagasi Tõmbekapp
294 päeva tagasi Põllurull
294 päeva tagasi Taimekaitse vahendid
294 päeva tagasi Väetised
294 päeva tagasi Fotoaparaat ja teleobjektiiv
294 päeva tagasi Rajakaamerate soetamine
294 päeva tagasi Binokulaar, 2tk
294 päeva tagasi VLTN laboriseadmed
294 päeva tagasi Säga kunstliku paljundamise ja kasvatamise katsete teostamine kalakasvanduste...
294 päeva tagasi Veepuhastusseade
294 päeva tagasi VLTR laboriaparatuur
294 päeva tagasi Laborimööbel toidupatogeenide laborisse
294 päeva tagasi Kromatograafia aparatuuri hooldus ja remont
294 päeva tagasi Katseseadmete moderniseerimine
294 päeva tagasi Maaehituse laboriseadmed
294 päeva tagasi Lüsimeeter
294 päeva tagasi Erinevad rõhusensorid
294 päeva tagasi Automaatilmajaam, 2 tk
294 päeva tagasi Infitromeeter
294 päeva tagasi Torus vabavoolu mõõtmise seade, 3 tk
294 päeva tagasi Ränisuits

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 25 lepingut. Kokku lepinguid - 25. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
97 päeva tagasi Võõrkeelsete teadusajakirjade tellimine Eesti Maaülikooli raamatukogule 2021. aastaks EBSCO International Inc

50 196 €

154 päeva tagasi Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 62, 5 ja 1A hoonete katuste parandus- ja ümberehitustööd Katusefirma OÜ

24 000 €

221 päeva tagasi M3 reisibussi kasutusrent Swedbank Liising AS

107 500 €

221 päeva tagasi M3 reisibussi kasutusrent Iv Tarco AS

107 500 €

243 päeva tagasi Fr. R. Kreutzwaldi 62 väikeloomakliiniku operatsiooniruumide ehitustööde hange Rehe Ehitus OÜ

N/A

245 päeva tagasi Eesti Maaülikooli õppehoone Fr. R. Kreutzwaldi 5 fuajee ja tööruumide rekonstrueerimistööd Pvh Ehitus OÜ

306 287 €

264 päeva tagasi Seadmed toiduproovide ettevalmistamiseks ja analüüsiks Ordior Eesti OÜ

N/A

264 päeva tagasi Seadmed toiduproovide ettevalmistamiseks ja analüüsiks G.W.Berg OÜ

N/A

264 päeva tagasi Seadmed toiduproovide ettevalmistamiseks ja analüüsiks Est-Doma OÜ

N/A

264 päeva tagasi Meediavahendusteenuse ostmine Creative Media Service OÜ

120 000 €

280 päeva tagasi Infrapuna spektromeeteri hange Syntpot OÜ

33 500 €

286 päeva tagasi EMÜ Fr. R. Kreutzwaldi 1a kohviku ja II korruse fuajee rekonstrueerimistööd Pvh Ehitus OÜ

N/A

291 päeva tagasi Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 62 mikrobioloogia tööruumide rekonstrueerimistööd Jb Ehituse OÜ

N/A

311 päeva tagasi Rännete mõju kohavarudele Võrtsjärve - Emajõe - Peipsi süsteemis Eesti Loodushoiu Keskus

63 000 €

341 päeva tagasi DNA sekveneerimise ja fragmentanalüüsi ning transkriptoomianalüüside teostaja hankimine TARTU ÜLIKOOL

200 000 €

349 päeva tagasi EMÜ väikeloomakliiniku röntgenseade ja täisdigitaalne detektor Semetron AS

49 500 €

371 päeva tagasi Haavakatete ja tekstiili valmistamine kala- ja koorikloomajääkidest TARTU ÜLIKOOL

273 712 €

371 päeva tagasi Haavakatete ja tekstiili valmistamine kala- ja koorikloomajääkidest Gelatex Technologies OÜ

273 712 €

395 päeva tagasi Toiduserveerimise teenuse pakkumine Eesti Maaülikoolile Entri OÜ

200 000 €

398 päeva tagasi EMÜ Suurloomakliiniku ultraheliseade Meditsiinigrupp AS

65 499 €

406 päeva tagasi Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 52 ühiselamule jalgratta parkimismaja ehitus Mivo Ehitus OÜ

39 990 €

406 päeva tagasi Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 56 korpus 6 rakendusentomoloogia praktikabaasi projekteerimis-e... Pvh Ehitus OÜ

72 190 €

410 päeva tagasi Eesti Maaülikooli vesiviljeluse katselabori tehnoloogilise sisustuse (korduva veekasutusega vesivilj... TIIGITEHNIKA OÜ

98 946 €

410 päeva tagasi Liftide hooldus EMÜ-s Kone AS

N/A

550 päeva tagasi Reisiteenuste ostmine 2019 - 2021 Cwt Estonia AS

N/A