Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ - 10057662 Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Hanked

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 35. Kõikide hangete nägemiseks

14.11.2022 Maasturi N1 soetamine

24.11.2022

01.11.2022 Kaubiku N1 soetamine

14.11.2022

14.04.2022 Kohtla - Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila põlengualade erosioonimattide paigaldamine

09.05.2022

17.12.2021 Tõmbekappide soetamine

06.01.2022

17.11.2021 Maasturi kasutusrent

03.12.2021

27.10.2021 Tõmbekappide soetamine

01.11.2021

19.08.2021 Ioonkromatograafisüsteemi soetamine

06.09.2021

18.08.2021 Kohtla - Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila põlengualade erosioonimattide paigaldamine

02.09.2021

12.08.2021 Automaatne potentsiomeetrilise tiitrimise aparatuuri soetamine

25.08.2021

17.06.2021 Kohtla - Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila nõrgveekraavi truupide rekonstrueerimine

09.07.2021

15.06.2021 Kohtla - Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila põlengualade erosioonimattide paigaldamine

09.07.2021

14.06.2021 Portatiivne ammoniaagi ja vesiniksulfiidi pidevseire analüsaator

05.07.2021

11.05.2021 Portatiivse pidevseire analüsaatori soetamine

31.05.2021

11.05.2021 Gaasikromatograaf mass-spektromeeter (GC/MS) soetamine

31.05.2021

11.03.2021 Uuringud määramaks jääkreostuse täpset mõju pinna-ja põhjaveekogumitele

22.03.2021

24.09.2020 Kinnistu Marja 4D veevarustuse, sademevee ja reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine koos pinnakatet...

12.10.2020

23.09.2020 Sõidukite soetamine

09.10.2020

17.09.2020 Autoklaaviga automaatsöötmevalaja soetamine

05.10.2020

11.09.2020 Elavhõbeda analüsaatori soetamine

21.09.2020

11.09.2020 Fosfaadi ja üldfosfori määramise analüsaatori soetamine

29.09.2020

27.07.2020 Kasvuhoonegaaside inventuuri andmetöötluskeskkonna väljatöötamine

07.08.2020

10.07.2020 Sõiduauto kasutusrent

21.07.2020

10.06.2020 Tahkekütuse heitgaaside mõõtelabori ajakohastamine

29.06.2020

05.06.2020 Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest

22.06.2020

27.05.2020 Eriotstarbelise sõiduki ostmine

04.06.2020

21.05.2020 BTX analüsaator

29.05.2020

20.05.2020 Osakeste proovivõtuseadmed

29.05.2020

06.05.2020 FID analüsaator emissioonigaaside mõõtekomplekt THC ja CH4 mõõtmiseks suitsugaasides

13.05.2020

05.05.2020 Portatiivne kalibreerimisgaasi generaator/lahjendusseade

13.05.2020

28.04.2020 Kütuseparameetrite analüüsiseadmete soetamine

20.05.2020

Avaldamise kuupäev

Hanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 31. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid

14.11.2022 Maasturi N1 soetamine Elke Mustamäe AS

41 662 €

01.11.2022 Kaubiku N1 soetamine Mariine Auto AS

31 400 €

14.04.2022 Kohtla - Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila põlengualade erosioonimattide paigaldamine Viacon Eesti AS

N/A

12.08.2021 Automaatne potentsiomeetrilise tiitrimise aparatuuri soetamine Bioexpert OÜ

32 168 €

11.03.2021 Uuringud määramaks jääkreostuse täpset mõju pinna-ja põhjaveekogumitele Kobras AS

52 700 €

17.09.2020 Autoklaaviga automaatsöötmevalaja soetamine Mediq Eesti OÜ

55 212 €

11.09.2020 Elavhõbeda analüsaatori soetamine G.W.Berg OÜ

50 013 €

11.09.2020 Fosfaadi ja üldfosfori määramise analüsaatori soetamine Lanmer OÜ

67 820 €

11.09.2020 Fosfaadi ja üldfosfori määramise analüsaatori soetamine Skalar Analytical

67 820 €

23.07.2020 Automaatne tihedusemõõtja koos automaatse kuumutatava proovide sisestussüsteemiga Labobalt OÜ

N/A

10.07.2020 Sõiduauto kasutusrent Moller Auto Tallinn OÜ

N/A

10.07.2020 Sõiduauto kasutusrent Sia Unicredit Leasing Eesti Filiaal

N/A

10.06.2020 Tahkekütuse heitgaaside mõõtelabori ajakohastamine Skm Ärigrupp OÜ

N/A

05.06.2020 Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest Eesti Maaülikool

83 333 €

27.05.2020 Eriotstarbelise sõiduki ostmine Moller Auto Tallinn OÜ

48 570 €

21.05.2020 BTX analüsaator Hnk Analüüsitehnika OÜ

N/A

20.05.2020 Osakeste proovivõtuseadmed Hnk Analüüsitehnika OÜ

51 900 €

06.05.2020 FID analüsaator emissioonigaaside mõõtekomplekt THC ja CH4 mõõtmiseks suitsugaasides Hnk Analüüsitehnika OÜ

35 900 €

05.05.2020 Portatiivne kalibreerimisgaasi generaator/lahjendusseade Hnk Analüüsitehnika OÜ

35 800 €

23.04.2020 Lämmastiku analüüsiaparatuuri soetamine Ordior Eesti OÜ

130 518 €

23.04.2020 Lämmastiku analüüsiaparatuuri soetamine Labochema Eesti OÜ

130 518 €

26.03.2020 Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine TARTU ÜLIKOOL

173 880 €

26.03.2020 Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

173 880 €

26.03.2020 Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine Consultare OÜ

173 880 €

26.03.2020 Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine Roheline Rada OÜ

173 880 €

01.01.2020 Kütuseparameetrite analüüsiseadmete soetamine Quantum Eesti AS

33 475 €

02.12.2019 Mootorikütus Circle K Eesti AS

500 000 €

29.11.2019 Teadmata staatusega jääkreostusobjektide inventeerimine Maves AS

59 999 €

06.11.2019 Ultraviolet-fluorestsentsi põhimõttel töötava väävlianalüsaatori soetamine Bioexpert OÜ

46 220 €

06.11.2019 Ultraviolet-fluorestsentsi põhimõttel töötava väävlianalüsaatori soetamine Biotecha Eesti OÜ

46 220 €