Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ - riigihanked

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ - 10057662 Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 21 hanget. Kokku hankeid - 21. Kõikide hangete nägemiseks
58 päeva tagasi Uuringud määramaks jääkreostuse täpset mõju pinna-ja põhjaveekogumitele

22.03.2021

226 päeva tagasi Kinnistu Marja 4D veevarustuse, sademevee ja reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine koos pinnakatet...

12.10.2020

227 päeva tagasi Sõidukite soetamine

09.10.2020

233 päeva tagasi Autoklaaviga automaatsöötmevalaja soetamine

05.10.2020

239 päeva tagasi Elavhõbeda analüsaatori soetamine

21.09.2020

239 päeva tagasi Fosfaadi ja üldfosfori määramise analüsaatori soetamine

29.09.2020

285 päeva tagasi Kasvuhoonegaaside inventuuri andmetöötluskeskkonna väljatöötamine

07.08.2020

302 päeva tagasi Sõiduauto kasutusrent

21.07.2020

332 päeva tagasi Tahkekütuse heitgaaside mõõtelabori ajakohastamine

29.06.2020

337 päeva tagasi Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest

22.06.2020

346 päeva tagasi Eriotstarbelise sõiduki ostmine

04.06.2020

352 päeva tagasi BTX analüsaator

29.05.2020

353 päeva tagasi Osakeste proovivõtuseadmed

29.05.2020

367 päeva tagasi FID analüsaator emissioonigaaside mõõtekomplekt THC ja CH4 mõõtmiseks suitsugaasides

13.05.2020

368 päeva tagasi Portatiivne kalibreerimisgaasi generaator/lahjendusseade

13.05.2020

375 päeva tagasi Kütuseparameetrite analüüsiseadmete soetamine

20.05.2020

380 päeva tagasi Lämmastiku analüüsiaparatuuri soetamine

15.05.2020

408 päeva tagasi Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine

15.04.2020

417 päeva tagasi Maasturi kasutusrent

02.04.2020

526 päeva tagasi Teadmata staatusega jääkreostusobjektide inventeerimine

31.10.2019

543 päeva tagasi Hüdrobioloogilised tööd Narva karjääri tranšee 13 ja Aidu karjääri alal

19.11.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 13 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 13. Kõikide hangete nägemiseks
394 päeva tagasi Ametiaouto liisimine
394 päeva tagasi Meteosensorite komplektid
394 päeva tagasi PM 10 gravimeetriline proovivõtuseade
394 päeva tagasi Õhuanalüsaatorite soetamine
394 päeva tagasi Destillaatorid üldlämmastiku määramiseks
394 päeva tagasi HPLC kromatograaf
394 päeva tagasi Laboratoorne tihedusemõõtja
394 päeva tagasi Vedelkütuse hägustumispunkti määramise seade
394 päeva tagasi Automaatseirejaamad
394 päeva tagasi Ametiaouto liisimine
394 päeva tagasi Õhusaasteainete ja KHG heitekontrollisüsteem
394 päeva tagasi KHG ja kondenseeruvate osakeste mõõtevõimekuse loomine ahjulaboris
394 päeva tagasi Kasvuhoonegaaside inventuuri andmetöötluskeskkonna arendamine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 26 lepingut. Kokku lepinguid - 26. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
233 päeva tagasi Autoklaaviga automaatsöötmevalaja soetamine Mediq Eesti OÜ

55 212 €

239 päeva tagasi Elavhõbeda analüsaatori soetamine G.W.Berg OÜ

50 013 €

239 päeva tagasi Fosfaadi ja üldfosfori määramise analüsaatori soetamine Lanmer OÜ

67 820 €

239 päeva tagasi Fosfaadi ja üldfosfori määramise analüsaatori soetamine Skalar Analytical

67 820 €

289 päeva tagasi Automaatne tihedusemõõtja koos automaatse kuumutatava proovide sisestussüsteemiga Labobalt OÜ

N/A

302 päeva tagasi Sõiduauto kasutusrent Moller Auto Tallinn OÜ

N/A

302 päeva tagasi Sõiduauto kasutusrent Sia Unicredit Leasing Eesti Filiaal

N/A

332 päeva tagasi Tahkekütuse heitgaaside mõõtelabori ajakohastamine Skm Ärigrupp OÜ

N/A

337 päeva tagasi Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest Eesti Maaülikool

83 333 €

346 päeva tagasi Eriotstarbelise sõiduki ostmine Moller Auto Tallinn OÜ

48 570 €

352 päeva tagasi BTX analüsaator Hnk Analüüsitehnika OÜ

N/A

353 päeva tagasi Osakeste proovivõtuseadmed Hnk Analüüsitehnika OÜ

51 900 €

367 päeva tagasi FID analüsaator emissioonigaaside mõõtekomplekt THC ja CH4 mõõtmiseks suitsugaasides Hnk Analüüsitehnika OÜ

35 900 €

368 päeva tagasi Portatiivne kalibreerimisgaasi generaator/lahjendusseade Hnk Analüüsitehnika OÜ

35 800 €

380 päeva tagasi Lämmastiku analüüsiaparatuuri soetamine Ordior Eesti OÜ

130 518 €

380 päeva tagasi Lämmastiku analüüsiaparatuuri soetamine Labochema Eesti OÜ

130 518 €

408 päeva tagasi Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine TARTU ÜLIKOOL

173 880 €

408 päeva tagasi Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

173 880 €

408 päeva tagasi Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine Consultare OÜ

173 880 €

408 päeva tagasi Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine Roheline Rada OÜ

173 880 €

493 päeva tagasi Kütuseparameetrite analüüsiseadmete soetamine Quantum Eesti AS

33 475 €

523 päeva tagasi Mootorikütus Circle K Eesti AS

500 000 €

526 päeva tagasi Teadmata staatusega jääkreostusobjektide inventeerimine Maves AS

59 999 €

549 päeva tagasi PM10 proovivõtuseadme soetamine Hnk Analüüsitehnika OÜ

36 050 €

549 päeva tagasi Ultraviolet-fluorestsentsi põhimõttel töötava väävlianalüsaatori soetamine Bioexpert OÜ

46 220 €

549 päeva tagasi Ultraviolet-fluorestsentsi põhimõttel töötava väävlianalüsaatori soetamine Biotecha Eesti OÜ

46 220 €