Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ - riigihanked

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ - 10057662 Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 29 hanget. Kokku hankeid - 29. Kõikide hangete nägemiseks
67 päeva tagasi Ioonkromatograafisüsteemi soetamine

06.09.2021

68 päeva tagasi Kohtla - Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila põlengualade erosioonimattide paigaldamine

02.09.2021

74 päeva tagasi Automaatne potentsiomeetrilise tiitrimise aparatuuri soetamine

25.08.2021

130 päeva tagasi Kohtla - Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila nõrgveekraavi truupide rekonstrueerimine

09.07.2021

132 päeva tagasi Kohtla - Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila põlengualade erosioonimattide paigaldamine

09.07.2021

133 päeva tagasi Portatiivne ammoniaagi ja vesiniksulfiidi pidevseire analüsaator

05.07.2021

167 päeva tagasi Portatiivse pidevseire analüsaatori soetamine

31.05.2021

167 päeva tagasi Gaasikromatograaf mass-spektromeeter (GC/MS) soetamine

31.05.2021

228 päeva tagasi Uuringud määramaks jääkreostuse täpset mõju pinna-ja põhjaveekogumitele

22.03.2021

396 päeva tagasi Kinnistu Marja 4D veevarustuse, sademevee ja reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine koos pinnakatet...

12.10.2020

397 päeva tagasi Sõidukite soetamine

09.10.2020

403 päeva tagasi Autoklaaviga automaatsöötmevalaja soetamine

05.10.2020

409 päeva tagasi Elavhõbeda analüsaatori soetamine

21.09.2020

409 päeva tagasi Fosfaadi ja üldfosfori määramise analüsaatori soetamine

29.09.2020

455 päeva tagasi Kasvuhoonegaaside inventuuri andmetöötluskeskkonna väljatöötamine

07.08.2020

472 päeva tagasi Sõiduauto kasutusrent

21.07.2020

502 päeva tagasi Tahkekütuse heitgaaside mõõtelabori ajakohastamine

29.06.2020

507 päeva tagasi Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest

22.06.2020

516 päeva tagasi Eriotstarbelise sõiduki ostmine

04.06.2020

522 päeva tagasi BTX analüsaator

29.05.2020

523 päeva tagasi Osakeste proovivõtuseadmed

29.05.2020

537 päeva tagasi FID analüsaator emissioonigaaside mõõtekomplekt THC ja CH4 mõõtmiseks suitsugaasides

13.05.2020

538 päeva tagasi Portatiivne kalibreerimisgaasi generaator/lahjendusseade

13.05.2020

545 päeva tagasi Kütuseparameetrite analüüsiseadmete soetamine

20.05.2020

550 päeva tagasi Lämmastiku analüüsiaparatuuri soetamine

15.05.2020

578 päeva tagasi Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine

15.04.2020

587 päeva tagasi Maasturi kasutusrent

02.04.2020

696 päeva tagasi Teadmata staatusega jääkreostusobjektide inventeerimine

31.10.2019

713 päeva tagasi Hüdrobioloogilised tööd Narva karjääri tranšee 13 ja Aidu karjääri alal

19.11.2019

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 13 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 13. Kõikide hangete nägemiseks
564 päeva tagasi Ametiaouto liisimine
564 päeva tagasi Meteosensorite komplektid
564 päeva tagasi PM 10 gravimeetriline proovivõtuseade
564 päeva tagasi Õhuanalüsaatorite soetamine
564 päeva tagasi Destillaatorid üldlämmastiku määramiseks
564 päeva tagasi HPLC kromatograaf
564 päeva tagasi Laboratoorne tihedusemõõtja
564 päeva tagasi Vedelkütuse hägustumispunkti määramise seade
564 päeva tagasi Automaatseirejaamad
564 päeva tagasi Ametiaouto liisimine
564 päeva tagasi Õhusaasteainete ja KHG heitekontrollisüsteem
564 päeva tagasi KHG ja kondenseeruvate osakeste mõõtevõimekuse loomine ahjulaboris
564 päeva tagasi Kasvuhoonegaaside inventuuri andmetöötluskeskkonna arendamine

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 27 lepingut. Kokku lepinguid - 27. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
74 päeva tagasi Automaatne potentsiomeetrilise tiitrimise aparatuuri soetamine Bioexpert OÜ

32 168 €

403 päeva tagasi Autoklaaviga automaatsöötmevalaja soetamine Mediq Eesti OÜ

55 212 €

409 päeva tagasi Elavhõbeda analüsaatori soetamine G.W.Berg OÜ

50 013 €

409 päeva tagasi Fosfaadi ja üldfosfori määramise analüsaatori soetamine Lanmer OÜ

67 820 €

409 päeva tagasi Fosfaadi ja üldfosfori määramise analüsaatori soetamine Skalar Analytical

67 820 €

459 päeva tagasi Automaatne tihedusemõõtja koos automaatse kuumutatava proovide sisestussüsteemiga Labobalt OÜ

N/A

472 päeva tagasi Sõiduauto kasutusrent Moller Auto Tallinn OÜ

N/A

472 päeva tagasi Sõiduauto kasutusrent Sia Unicredit Leasing Eesti Filiaal

N/A

502 päeva tagasi Tahkekütuse heitgaaside mõõtelabori ajakohastamine Skm Ärigrupp OÜ

N/A

507 päeva tagasi Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest Eesti Maaülikool

83 333 €

516 päeva tagasi Eriotstarbelise sõiduki ostmine Moller Auto Tallinn OÜ

48 570 €

522 päeva tagasi BTX analüsaator Hnk Analüüsitehnika OÜ

N/A

523 päeva tagasi Osakeste proovivõtuseadmed Hnk Analüüsitehnika OÜ

51 900 €

537 päeva tagasi FID analüsaator emissioonigaaside mõõtekomplekt THC ja CH4 mõõtmiseks suitsugaasides Hnk Analüüsitehnika OÜ

35 900 €

538 päeva tagasi Portatiivne kalibreerimisgaasi generaator/lahjendusseade Hnk Analüüsitehnika OÜ

35 800 €

550 päeva tagasi Lämmastiku analüüsiaparatuuri soetamine Ordior Eesti OÜ

130 518 €

550 päeva tagasi Lämmastiku analüüsiaparatuuri soetamine Labochema Eesti OÜ

130 518 €

578 päeva tagasi Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine TARTU ÜLIKOOL

173 880 €

578 päeva tagasi Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

173 880 €

578 päeva tagasi Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine Consultare OÜ

173 880 €

578 päeva tagasi Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine Roheline Rada OÜ

173 880 €

663 päeva tagasi Kütuseparameetrite analüüsiseadmete soetamine Quantum Eesti AS

33 475 €

693 päeva tagasi Mootorikütus Circle K Eesti AS

500 000 €

696 päeva tagasi Teadmata staatusega jääkreostusobjektide inventeerimine Maves AS

59 999 €

719 päeva tagasi Ultraviolet-fluorestsentsi põhimõttel töötava väävlianalüsaatori soetamine Bioexpert OÜ

46 220 €

719 päeva tagasi Ultraviolet-fluorestsentsi põhimõttel töötava väävlianalüsaatori soetamine Biotecha Eesti OÜ

46 220 €

719 päeva tagasi PM10 proovivõtuseadme soetamine Hnk Analüüsitehnika OÜ

36 050 €