Eesti Energia AS - riigihanked

Eesti Energia AS - 10421629 Eesti Energia AS

Firma korraldatud hanked

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Nähtaval - 30 hanget. Kokku hankeid - 155. Kõikide hangete nägemiseks
Täna Enefit Poweri jaoks biomassi ost 2022 aastaks

27.10.2021

Täna Tehnoülevaatuse teenuse ost

02.11.2021

4 päeva tagasi Ferromagneetilise uuringu ekspert

21.10.2021

4 päeva tagasi SAP BPC (Business Planning and Consolidation) litsentsihoolduse ost

29.10.2021

5 päeva tagasi Vähe kasutatud väikebussi ostmine

26.10.2021

6 päeva tagasi Eesti Energia AS tööandja ravi-/tervisekindlustuse ostmine

08.11.2021

6 päeva tagasi Eesti Energia Kontserni infoturbe vastavuse audit ISO 27001 vastu (valitud ettevõtjate näitel)

26.10.2021

21 päeva tagasi Ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hooldus ja remont

07.10.2021

22 päeva tagasi Eesti Energia AS-i ja tema kontserni ettevõtjatele kirjaliku tõlketeenuse osutamine

08.10.2021

25 päeva tagasi Toitlustusteenuse raamleping

12.10.2021

46 päeva tagasi Tableau tarkvara tehnilise toe tellimine

17.09.2021

54 päeva tagasi Narva linnas, Karja tn 2-24 ja Karja tn 4-7 korteriomandite avalik kirjalik enampakkumine

07.10.2021

56 päeva tagasi Sõidukite hooldus- ja remonditööd

03.09.2021

60 päeva tagasi Eesti Energia AS Küberkindlustuse ostmine

22.09.2021

60 päeva tagasi Eesti Energia AS Reisikindlustuse ostmine

22.09.2021

61 päeva tagasi Sõidukite reklaammärgistamine

30.08.2021

61 päeva tagasi Eesti Energia AS Päikeseenergia varade kindlustamine

22.09.2021

61 päeva tagasi Eesti Energia AS kinnisvara ja seadmete varakindlustuse ostmine

22.09.2021

62 päeva tagasi Eesti Energia AS juhtkonna vastutuskindlustuse ostmine

22.09.2021

62 päeva tagasi Eesti Energia AS üld ja tootevastutuse kindlustuse ostmine

22.09.2021

68 päeva tagasi Uuring elektriautode laadimise optimeerimine elektrivõrgu sageduse tagamiseks

23.08.2021

90 päeva tagasi Eesti Energia kontserni ettevõtete turvateenus

11.08.2021

90 päeva tagasi Enefit Power jaoks biomassi ost 2021 Q4 ja 2022 Q1

29.07.2021

92 päeva tagasi Hüpertaristu (HCI) lahenduse ostmine

23.08.2021

97 päeva tagasi Narva linnas, Karja tn 2-24 ja Karja tn 4-7 korteriomandite avalik kirjalik enampakkumine

09.09.2021

105 päeva tagasi Sõidukite toomise ja viimise teenus

19.07.2021

116 päeva tagasi Lepinguliste kliendiprofiilide monitoorimise ja optimaalse energialahenduse ost

26.07.2021

126 päeva tagasi Autoabiteenuse ost

22.06.2021

126 päeva tagasi Infokaitseteenuse osutamine Eesti Energia ASile ja tema tütarettevõtjatele

30.06.2021

127 päeva tagasi Liivi lahe meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) koostamise läbiviimine

12.07.2021

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Nähtaval - 30 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 303. Kõikide hangete nägemiseks
232 päeva tagasi Kliendipilootide seadmete soetamine
233 päeva tagasi CAD modelleerimise teenuse ostmine
233 päeva tagasi EE EU ETS käitiste tootmistasemete tõendamise teenuse ost
233 päeva tagasi EE EU ETS käitiste CO2 aruannete tõendamise teenuse ost
233 päeva tagasi Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamise teostaja
233 päeva tagasi Allmaalõhkeainelao valvesüsteemi täiendamine (EK)
233 päeva tagasi Nõrk- ja tugevvoolu tööde ost
233 päeva tagasi Võla nõuete müük (enampakkumine)
233 päeva tagasi Rikastusvabriku evakuatsioonivalgustuse projekteerimine (EK)
233 päeva tagasi Raamleping Stafflogic, Ürituskalender, Koolituskalender arendustööde hankimiseks
233 päeva tagasi Respiraatori pulbri soetamine (MPK)
233 päeva tagasi Inspektorteenuse ost jäätmepuidu kvaliteedi ja koguse määramiseks
233 päeva tagasi Uus-Kiviõli kaevanduse kaevandamise maksimaalse aastamäära suurendamise keskkonnamõju hindamise ostm...
233 päeva tagasi Krediidiriskialase konsultatsiooni ostmine
233 päeva tagasi Respiraatorite hooldamisseade CheckUp (MPK)
233 päeva tagasi Infokaitseteenuse osutamine Eesti Energia ASile ja tema tütarettevõtjatele
233 päeva tagasi Ideede kogumise platvormi ost
233 päeva tagasi Teamscope subscription'i ost
233 päeva tagasi Kauplemis- ja riskihaldussüsteemi nõute kirjeldamise konsultatsiooni ost
234 päeva tagasi Allegro konsultatsiooni, hoolduse ja väikearenduste ost
234 päeva tagasi Paide koostootmisjaama värava läbipääsusüsteemi ümberehitustööd
234 päeva tagasi Valve- ja läbipääsusüsteemide uuendamine (EP)
234 päeva tagasi Gaasisüsteemi tehnilise toe ost
234 päeva tagasi Automaatdefibrillaator Samaritan PAD 500P (MPK)
234 päeva tagasi Oracle WCC arendamise ja konfigureerimise ost (Oracle WCC development and configuration)
234 päeva tagasi Tööstuslike võrgulülitite ostmine
234 päeva tagasi Argus European Natural Gas andmete ost
234 päeva tagasi Sillamäe sadamast Balti Elektrijaama biomassi veoteenuse ost aastaks 2022
234 päeva tagasi Laivõrgu seadmete ja tugiteenuste ost
234 päeva tagasi Tõstepadjad 4tk (MPK)

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Tarnija

Kinnitatud väärtus

Nähtaval - 30 lepingut. Kokku lepinguid - 32. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid
5 päeva tagasi Hoovuse kiiruse ja suuna mõõtmine (ADCP) Tallinna tehnikaülikool (TTÜ)

18 100 €

7 päeva tagasi Kirjaliku tõlketeenuse tellimine Ohutusjuurdluse Keskusele VÄLEK OÜ

14 999 €

21 päeva tagasi Ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hooldus ja remont Skat-Keskus OÜ

40 000 €

433 päeva tagasi Rehvide vahetamise ja ladustamise teenus Pranko OÜ

N/A

433 päeva tagasi Rehvide vahetamise ja ladustamise teenus Rehvid Pluss OÜ

N/A

503 päeva tagasi Elektrilevi CheckPoint tulemüüride tehnilise teeninduse tugi Santa Monica Networks AS

N/A

517 päeva tagasi Juhtmevabade valveseadmete rent Rapid Security OÜ

N/A

545 päeva tagasi Riietusruumi kappide lukusüsteem Lukupood OÜ

N/A

558 päeva tagasi Tellimisveo teenuse ost Ekspress-Auto L OÜ

N/A

558 päeva tagasi Tellimisveo teenuse ost Leon Buss OÜ

N/A

558 päeva tagasi Tellimisveo teenuse ost Atko Bussiliinid AS

N/A

575 päeva tagasi Tulekahjuabi kindlustus Aas Bta Baltic Insurance Company Eesti Filiaal

N/A

594 päeva tagasi Digitaalne lukusüsteem Assa Abloy Baltic AS

N/A

601 päeva tagasi Raamhange IT võrgutarvikute ostuks Teval Elektroonika OÜ

N/A

623 päeva tagasi Digiturundusteenus Mediabrands Digital OÜ

N/A

624 päeva tagasi Tööstuslikud võrgulülitid Santa Monica Networks AS

400 000 €

624 päeva tagasi Tööstuslikud võrgulülitid Bytelife Solutions OÜ

400 000 €

650 päeva tagasi Feasibility study for longwall mining solution with a shearer loader in the Narva open-cast mine of ... Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

210 000 €

670 päeva tagasi Autodeski olemasolevate litsentside uuendamine ning uute litsentside ost Arucad Süsteemid OÜ

N/A

709 päeva tagasi Raamleping põlevkiviõli,- bensiini ja süsivesinikkondensaadi laboratoorsete analüüside teostamiseks Amspec Estonia OÜ

N/A

709 päeva tagasi Raamleping põlevkiviõli,- bensiini ja süsivesinikkondensaadi laboratoorsete analüüside teostamiseks Sgs Eesti AS

N/A

709 päeva tagasi Raamleping põlevkiviõli,- bensiini ja süsivesinikkondensaadi laboratoorsete analüüside teostamiseks Analiit OÜ

N/A

860 päeva tagasi Sõidukite hooldus- ja remonditööd Stik AS

N/A

860 päeva tagasi Sõidukite hooldus- ja remonditööd Salome Tartu AS

N/A

860 päeva tagasi Sõidukite hooldus- ja remonditööd Windrox OÜ

N/A

860 päeva tagasi Sõidukite hooldus- ja remonditööd Hiteh Autoteenindus OÜ

N/A

860 päeva tagasi Sõidukite hooldus- ja remonditööd Sventli AS

N/A

860 päeva tagasi Sõidukite hooldus- ja remonditööd Mercantile AS

N/A

860 päeva tagasi Sõidukite hooldus- ja remonditööd Sirtaki OÜ

N/A

1352 päeva tagasi SFP moodulid VÕRGUVARA OÜ

3 102 €