Erahanked

Erahanked on Teie ettevõtte jaoks võimalus õppida tundma uusi kliente ja suurendada müüki. Siit leiate suurte ja keskmise suurusega ettevõtete, põllumajandustootjate, korteriühistute või eraisikute hanked. Registreeri kogu info saamiseks!

Nähtavad 25 hanget 41. Kõikide tulemuste nägemiseks

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

2 päeva tagasi Pelletite ost Ristile 27.11.2020
2 päeva tagasi Microsoft tarkvaralitsentside rentimine Sillamäe linna üldhariduskoolidele 03.12.2020
2 päeva tagasi Puu-ja köögivilja ostmine Sillamäe üldhariduskoolidele 04.12.2020
5 päeva tagasi Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaardi koostamine 27.11.2020
5 päeva tagasi Roiu alevik, Oja tn 3 kinnistu ühiskanalisatsiooniga ühendamise ehitustööd 01.12.2020

Soovite näha vaid kindla valdkonna hankeid? Registreeri kohe tasuta prooviperioodile!

5 päeva tagasi Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks" projekti elluviimine 25.11.2020
5 päeva tagasi Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks" projekti elluviimine 25.11.2020
5 päeva tagasi Peterburi tee 73, Tallinn remonditöökoja hoone toiteliinide rekonstrueerimine 26.11.2020
6 päeva tagasi Palamuse alevik, Kooli tn 3 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd 27.11.2020
6 päeva tagasi Bussiveoteenuse osutamine 30.11.2020
6 päeva tagasi Lüllemäe kooli köögi- ja õpperuumide remonditööde teostamine 30.11.2020
6 päeva tagasi Võru Linna Lehe väljaandmine 2021. aastal 04.12.2020
6 päeva tagasi Valga jaamahoone ootesaali põranda rekonstrueerimine 02.12.2020
7 päeva tagasi Torma teenuskeskuse hoone rekonstrueerimistööd 30.11.2020
7 päeva tagasi Hellenurme mõisa kanalisatsioonitorustiku ja reoveekanalisatsioonipumpla projekteerimistööd 26.11.2020
7 päeva tagasi Tahvelarvutite soetamine 30.11.2020
7 päeva tagasi Muuga sadamas kemikaalide käitlemisega seotud riskianalüüsi täiendamine, ajakohastamine ja esitlemin... 01.12.2020
8 päeva tagasi Palupera küla vee- ja survekanalisatsioonitorustike projekteerimistööd 25.11.2020
8 päeva tagasi Hambalabori eelsoojendusahju ostmine 25.11.2020
8 päeva tagasi Nõo Vallavalitsus ootab pakkumusi talihooldustööde (lume- ja libedusetõrje) teostamiseks Nõo valla h... 25.11.2020
8 päeva tagasi Haaslava lasteaia c-korpuse ehituse omanikujärelevalve 26.11.2020
8 päeva tagasi Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele 04.12.2020
8 päeva tagasi Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele 04.12.2020
9 päeva tagasi Tahvelarvutite ost 30.11.2020
9 päeva tagasi Aastavahetuse ilutulestiku korraldamine Sillamäe Kultuurikeskuse esisel väljakul 14.12.2020
9 päeva tagasi ISKE audit 30.11.2020