Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Riigihanke esemeks on ca 1000-sse ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide, sõiduplaanide aluste, teadaannete ja skeemide paigaldus-, hooldus-, vahetus- ja taastustööd ning ca 220 sõiduplaanide aluse hankimine teenustööde osutamise lähteülesandes (lisa 1) toodud tehniliste tingimuste alusel. Teenuse tehniline kirjeldus on esitatud alusdokumentide lisas 1. Lepingu eeldatav jõustumise aeg on 01.märts 2022. Juhul, kui lepingu sõlmimise viibimise tõttu, sh tulenevalt käesoleva lihthankemenetlusega seonduvatest võimalikest vaidlustus- ja kohtumenetlustest, ei ole võimalik teenuse osutamisega alustada käesolevas punktis nimetatud kuupäeval, alustatakse teenuse osutamist hankija poolt nimetatud kuupäeval pärast viivitust põhjustanud asjaolu äralangemist. Sellisel juhul lükatakse edasi ka lepingu lõppkuupäeva perioodi võrra, mille osas teenuse osutamise alustamine viibis.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

14.07.2021

Avaldamise kuupäev:

05.07.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked