Ühistranspordi ootekodade ostmine ja paigaldamine peatustesse.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Lepingu esemeks on 30 ootekoja ostmine ja peatustesse paigaldamine ning vastavalt lisas 4 märgitud peatustes olemasolevate ootekodade demonteerimine koos utiliseerimisega. Ootekodade tehniline kirjeldus on esitatud alusdokumentide lisas 1. Lepingu eeldatav jõustumise aeg on 20.12.2022. Juhul, kui lepingu sõlmimise viibimise, sh tulenevalt käesoleva lihthankemenetlusega seonduvatest võimalikest vaidlustus- ja kohtumenetlustest, ei osutu võimalikuks lepingu alusel ootekodade soetamise ja paigaldamise alustamine käesolevas punktis nimetatud kuupäeval, alustatakse ootekodade soetamise ja paigaldamise hankija poolt nimetatud kuupäeval pärast viivitust põhjustanud asjaolu äralangemist. Sellisel juhul lükatakse edasi ka lepingu lõppkuupäeva perioodi võrra, mille osas tööde alustamine viibis.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.11.2022

Avaldamise kuupäev:

09.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked