Ühistranspordi ootekodade korrashoiu ehitus- ja remonttööd

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Riigihanke esemeks on ühistranspordipeatustes paiknevat 359 ootekoda ja lepingu perioodil hankija bilanssi lisanduvate ootekodade korrashoiu töövõtt. Ehitustööde tehniline kirjeldus on esitatud alusdokumentide lisas 1 ja objektide loetelu lisas 5. Pakkumuse võib esitada pakkuja, kes on hankija määratud ajal osalenud objektiga tutvumise päeval (RHS § 111 lg 6 p 1). Lepingu eeldatav jõustumise aeg on 01.11.2021. Juhul kui lepingu sõlmimise viibimise tõttu, sh tulenevalt käesoleva hankemenetlusega seonduvatest võimalikest vaidlustus- ja kohtumenetlustest, ei osutu võimalikuks lepingu alusel ehitustööde alustamine käesolevas punktis nimetatud kuupäeval, alustatakse ehitustöödega hankija poolt nimetatud kuupäeval pärast viivitust põhjustanud asjaolu äralangemist. Sellisel juhul lükatakse edasi ka lepingu lõppkuupäeva perioodi võrra, mille osas ehitustööde alustamine viibis.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

06.08.2021

Avaldamise kuupäev:

08.07.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked