Võrusoo tööstusala I ehitusetapi taristu ehituse omanikujärelevalve

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke nimetus: Võrusoo tööstusala I ehitusetapi taristu ehituse omanikujärelevalve 1. Hankija Võru Linnavalitsus Registri number: 75019980 Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru Kontaktisik (vastutav isik): Risto Aim 2. Hankemenetluse liik Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange. 3. Hankelepingu objekt Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas Võrusoo tööstusala I ehitusetapi taristu ehituse omanikujärelevalve osutamine. 4. Tehniline kirjeldus Teenuse osutamise koht: Võru linn. Lisa 1 – tehniline kirjeldus Lisa 2 – maksumuse tabel 5. Hankelepingu kogus ja kestus Hankelepingu kestus – seitse kuud. 6. Hankelepingu üldtingimused Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna. Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena igakuiselt pärast vastava akti allkirjastamist. Ettemaksu ei võimaldata. 7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei. 8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale Pakkuja peab omama vastava kompetentsiga spetsialiste. Omanikujärelevalve teostajal peab olema Majandustegevuse registris majandustegevusteated tegevusalal Omanikujärelevalve järgmistel tegevusala liikidel: o Teeehituse omanikujärelevalve Tase 7, o Vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude omanikujärelevalve Tase 7, o Kaugkütte torustike järelevalve pädevustunnitus või analoog. • Ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel. Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija. 9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast. 10. Pakkumuse koostamine Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro. Pakkumus allkirjastada digitaalselt. 11. Pakkumuste esitamine Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee. Pakkumus pealkirjastada „Võrusoo tööstusala I ehitusetapi taristu ehituse omanikujärelevalve" Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 16. juuni 2022 kell 10.00. 12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel. Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind Hanketeate lisad: Lisa 1 Tehniline kirjeldus Lisa 2 Maksumuse tabel Seotud failid: Maksumuse tabel omanikujärelevalve.xls Tehniline kirjeldus omanikujärelevalve.pdf

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

16.06.2022

Avaldamise kuupäev:

10.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked