Võru Noortekeskuse ehitustööd

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hankemenetluse liik Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange. Hankelepingu objekt Käesoleva hanke objektiks on Võru Noortekeskuse ehitustööd Tehniline kirjeldus Teenuse osutamise koht: Võru linn. Lisa 1 – Projekt 5. Hankelepingu kogus ja kestus Viis kuud 6. Hankelepingu üldtingimused Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna. Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist. Ettemaksu ei võimaldata. 7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei. 8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija. 9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast. 10. Pakkumuse koostamine Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro. Struktuur: Pakkumus allkirjastada digitaalselt. Hinnapakkumuse vorm 11. Pakkumuste esitamine Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee. Pakkumus pealkirjastada „Võru Noortekeskuse ehitustööd" Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 18. november 2022 kell 11.00. 12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel. Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind Hanketeate lisad: Lisa 1 Projekt Lisa 2 Hinnapakkumuse vorm Seotud failid: A402022_PP_v02_Juri42_2022-09-21.asice Ehitustööde mahutabel_Jüri42.xlsx

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

18.11.2022

Avaldamise kuupäev:

08.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked