Võru linnas välikäimlate rendi-ja hooldusteenuste pakkumine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hankelepingu objekt Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas välikäimlate rendi- ja hooldusteenuste pakkumine. Tehniline kirjeldus Tehniline kirjeldus on esitatud Lisas 1 Teenuse osutamise koht: Võru linn. 5. Hankelepingu kogus ja kestus lepingu kestus: 01.02.2023 – 31.02.2024 6. Hankelepingu üldtingimused Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis Lisas 2 esitatud lepinguna. Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tööde akteerimist. Ettemaksu ei võimaldata. 7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei. 8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija. 9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast. 10. Pakkumuse koostamine Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro. Pakkumine esitada lisas Lisa 3 oleval vormil. Pakkumus allkirjastada digitaalselt. 11. Pakkumuste esitamine Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee. Pakkumus pealkirjastada „Välikäimlate rendi- ja hooldusteenus " Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 16.01. 2023 kell 11.00 12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel. Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind Lisad: Lisa 1 Tehniline kirjeldus Lisa 2 Lepingu projekt Lisa 3 Pakkumuse vorm Seotud failid: Lisa 1 Tehniline kirjeldus 2023 ( käimla).pdf Lisa 2 Leping 2023 (käimla).pdf Lisa 3 Pakkumise vorm 2023.pdf

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

16.01.2023

Avaldamise kuupäev:

09.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked