VKG tootmisterritooriumi sõidutee, parkla ja sadevee lahenduse rekonstrueerimine. VKG.10-09/26

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">Viru Keemia Grupp AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong></td><td valign="top">Haldusosakond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">VKG tootmisterritooriumi sõidutee, parkla ja sadevee lahenduse rekonstrueerimine</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong></td><td valign="top">Marko Viimsalu, +372 517 8746, <a href="mailto:marko.viimsalu@vkg.ee">marko.viimsalu@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Käsitletav töömaa asub Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas Viru Keemia Grupp AS tootmisterritooriumil Keemia vkt 5j katastril nr 32217:001:0038. Tegemist on tootmisterritooriumiga, kus põhitegevusena toimub põlevkiviõli tootmine.<br>Tellija hangib tootmisterritooriumi sõidutee, parkla ja sadevee lahenduse rekonstrueerimise peatöövõtja.<br>Hankeobjekti ehitustööde koosseis, mahud ning nõuded ja tingimused on määratud kindlaks töödele esitatud projektides, hanke alusdokumentides ja selle lisades (HD lisad).<br><ul><li>Rekonstrueerimistööde lõpptulemusena peab olema tagatud terviklahendus – valmis ja terviklikult funktsioneeriv teelõik.</li></ul><em>&nbsp;</em></td></tr><tr><td valign="top"><strong><em>&nbsp;</em></strong></td><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em></td><td valign="top"><strong>Projekt:</strong><br>HD Lisa 3 – Keemia vkt 5j teede rekonstrueerimise tööprojekt. Töö nr 22011. Projekteerija Eastconsult OÜ.<br><strong>&nbsp;</strong><br><strong>Hanke alusdokumentide lisad:</strong><br>HD Lisa 1 - Tehniline kirjeldus<br>HD Lisa 2 – Hinnapakkumustabel<br>HD Lisa 4 – Vormid<br>HD Lisa 5 – Geodeetiline uuring (geoalus).<br>HD Lisa 6 - Fotod</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg‏‏‎‪‎‪‏‪‬‏‏‏‏‪‏‪‎‏‪‬</strong></td><td valign="top"><strong>30.juuni 2022</strong>.a kell 13.00</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Pakkuja peab omama valdkonna MTR registreeringuid, vähemalt 5 aastast töökogemust (sh esitada referents) ja maanteeameti tegevusluba.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Edukaks tunnistatakse hanke tingimustele vastav majanduslikult soodsaim pakkumus, mille hinna, ning kvaliteedi suhe on Tellija hinnangul parim.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Töövõtulepingu allakirjutamisele järgnevast päevast kuni <strong>1.oktoober 2022</strong> (eeldatav periood: juuli-august-september).</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top"><strong>17.juuni 2022.a kell 13.00.</strong> Kogunemine kell 13.00 VKG peapääslas aadressil: Keemia vkt 1, Kohtla-Järve.</td></tr></tbody></table><br>Palume esitada hinnad ilma käibemaksuta.<br><br>Hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 14 kalendripäeva.<br><br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse. Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br><br>Tehnilistes küsimustes palun pöörduge hanke eest vastutava isiku poole.<br><br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br><br>•Tööd peavad olema teostatud vastavalt kaasaegsetele nõuetele ja kooskõlas hea ehitustavaga.<br>•Pakkujal on õigus saada selgitusi ja täpsustusi hankedokumentide sisu kohta.<br>•Hind peab sisaldama kõiki võimalike lisatöid.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.06.2022

Avaldamise kuupäev:

14.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked