VKG OIL AS.Töökoja seadmete ja tööriistade ostmine./ Закупка слесарного и инструментального оснащения мастерской.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, jaoskonna, seadme või osakonna nimetus &nbsp;</strong><br><br></td><td valign="top">Tehnika ja remondijaoskond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Töökoja seadmete ja tööriistade ostmine.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Pavel Skipidarov, tel.: +372 58370035<br>e-mail: <a href="mailto:pavel.skipidarov@vkg.ee">pavel.skipidarov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke liik</strong><br><br></td><td valign="top">Avatud hange</td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><em>&nbsp;&nbsp;</em></td><td valign="top">Lisa 1<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">14.11.2022&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Vähim hinnapakkumine.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">Märkida<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br>‏‏‎‬‪‪‎‏‎‏‪‪‎‬‎‏‏‏‪‪</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong></td><td valign="top">Участок обслуживания и ремонта электрооборудования VKG OIL AS (Elektriseadmete remondi-ja ekspluatatsioonijaoskond)<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br><br></td><td valign="top">Закупка слесарного и инструментального оснащения мастерской</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong> <em>(имя, фамилия, телефон,</em><em>&nbsp;</em><em>электронная почта)</em></td><td valign="top">Павел Скипидаров, тел.: 58370035<br>e-mail: <a href="mailto:pavel.skipidarov@vkg.ee">pavel.skipidarov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td valign="top">открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top">Приложение 1: Ценовой табель_Перечень инструмента на оснащение мастерской»<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td valign="top">14.11.2022 11-00</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong><br><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">На основании наименьшего ценового предложения, условий поставки, условий гарантии<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td valign="top">Указать<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Предложение должно содержать информацию о сроке действия предложения.</strong><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

14.11.2022

Avaldamise kuupäev:

02.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked