VKG Oil AS. Ventilaatori B-327 tööratta valmistamine Petroter III tsehhidele./ Изготовление и поставка рабочего колеса вентилятора В-327 для цеха Petroter III.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong></td><td valign="top">Petroter III tsehh<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Ventilaatori B-327 tööratta valmistamine<br>Petroter III tsehhidele<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post</em></td><td valign="top">Roman Handin,<br>Tel. (+372) 56881051,<br>е-mail: <a href="mailto:roman.handin@vkg.ee">roman.handin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td><strong>Hankemenetluse liik</strong></td><td valign="top">Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus</strong></td><td valign="top">Ventilaatori B-327 tööratta valmistamine<br>1 tk.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Lisa 1 - joonis 623.03.00_1 – ventilaatori B-327 tööratta üldvaade<br>Konkursi võitjale antakse üle jooniste täispakett.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">09.08.2022<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Pakkujafirma peab spetsialiseeruma metallkonstruktsioonide valmistamisel ja montaažil;<br>Pakkujafirma peab esitama kasutavatele materjalidele sertifikaadid.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Vähim summa hinnapakkumises;<br>Garantii olemasolu tarnitavale toodangule;<br>Vähimad tööde teostamise tähtajad;<br><br></td></tr><tr><td><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">2022.a. detsember<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com‏‏‎‪‎‬‪‪‏‪‪‪‎‪‪‬‎‪‪‪</a>.<br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong></td><td valign="top">Цех Petroter III<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Изготовление и поставка &nbsp;рабочего колеса вентилятора В-327<br>для &nbsp;цеха Petroter III<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong> <em>(имя, фамилия, телефон,</em><em>&nbsp;</em><em>электронная почта)</em></td><td valign="top">Роман Хандин,<br>Тел. (+372) 56881051,<br>е-mail: <a href="mailto:roman.handin@vkg.ee">roman.handin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td valign="top">Открытая поставка<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top">Изготовление и поставка рабочего колеса вентилятора В-327, в количестве 1 шт.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><em>.</em></td><td valign="top">Приложение 1:<br><ul><li><strong>623.03.00_1</strong> - Чертеж общего вида рабочего колеса вентилятора В-327</li></ul><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td valign="top">09.08.2022</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top">Фирма-оферент должна специализироваться на изготовлении и сборке металлоконструкций;<br>Фирма-оферент должна предоставить сертификаты на используемые материалы;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Наименьшая сумма в ценовом предложении;<br>Наличие гарантии на поставляемую продукцию;<br>Наименьшие сроки выполнения работ;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong><br><br></td><td valign="top">Декабрь 2022 года<br><br></td></tr></tbody></table><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

09.08.2022

Avaldamise kuupäev:

28.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked