VKG Oil AS. Trummelreaktori P-110 bandaažialuse raami ja ložemendi valmistamine ja tarne Petroter tootmisele – 1 komplekt./Изготовление и поставка рамы и ложемента под бандаж барабанного реактора Р-110 для производства Petroter в количестве - 1 комплект

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Petroter I, II tsehh, &nbsp;Petroter III tsehh<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Trummelreaktori P-110 bandaažialuse raami ja ložemendi valmistamine ja hange Petroter tootmisele – 1 komplekt.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em><br><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">Roman Handin – &nbsp; Petroter III tsehhi mehhaanik<br>tel. +372 56881051<br>e-mail: <a href="mailto:roman.handin@vkg.ee">roman.handin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Trummelreaktori P-110 bandaažialuse raami ja ložemendi valmistamine vastavalt Joonis_1 tehnilistele nõuetele</li><li>Töövõtja peab esitama kasutavate materjalide sertifikaadid;</li><li>&nbsp;Hinnapakkumuses märkida valmistamise aeg.</li><li>Garantii tarnitavale toodangule ja tehtavatele töödele.</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><br><br></td><td valign="top">Joonis_1 - koostusjoonis<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">03.02.2023</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br><br></td><td valign="top">Pakkuja peab spetsialiseeruma metallkonsktruktsioonide valmistamisel ja montaažil;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Hange toimub vastavuses tehniliste tingimuste ja majanduslikult kasulikumate pakkumustega.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">Valmistamine ja hange hiljemalt 2023.a. aprillis<br><br></td></tr></tbody></table><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;‏‏‎‬‬‎‬‎‬‎‏‏‬‎‎‬‬‏‬‎</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха, участка (установки) или отдела</strong><br><br></td><td valign="top">Цех Petroter I, II, цех Petroter III<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br></td><td valign="top">Изготовление и поставка рамы и ложемента под бандаж барабанного реактора Р-110 для производства Petroter в количестве - 1 комплект<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Роман Хандин – механик цеха Petroter III<br>тел. +372 56881051<br>e-mail: <a href="mailto:roman.handin@vkg.ee">roman.handin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Открытая поставка<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Изготовление рамы и ложемента под бандаж барабанного реактора Р-110 согласно техническим требованиям чертежа Joonis_1</li><li>По окончании работ должены предоставить сертификаты на используемые материалы;</li><li>В ценовом предложении указать сроки изготовления.</li><li>Наличие гарантии на поставляемую продукцию и выполненные работы.</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Joonis_1 - сборочный чертёж<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td valign="top">03.02.2023</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Оферент должен специализироваться на изготовлении и сборке металлоконструкций/изделий;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br></td><td valign="top">Закупка будет производиться в соответствии с техническими условиями и экономически наиболее выгодным предложением.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong><br></td><td valign="top">Изготовление и поставка не позднее апреля 2023<br><br></td></tr></tbody></table><br><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

03.02.2023

Avaldamise kuupäev:

18.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked