VKG OIL AS. Töökoja ruumide rekonstrueerimine olemasolevas Põlevkivi ümbertöötlemise tsehhi hoones ./ Реконструкция помещений мастерской УОиРЭ в существующем здании СПЦ

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Ettevõtte nimetus VKG OIL AS Tsehhi, seadme või osakonna nimetus VKG OIL AS elektriseadmestiku hooldus- ja remondijaoskond Hanke nimetus Elektriseadmestiku hooldus- ja remondijaoskonna töökoja ruumide rekonstrueerimine olemasolevas Põlevkivi ümbertöötlemise tsehhi hoones Hanke eest vastutav isik Olga Lobivokova ehitusinsener tel. +372 56828928 e-mail: olga.lobovikova@vkg.ee Pavel Skipidarov Elektriseadmestiku hooldus- ja remondijaoskonna vanemmeister tel. +372 58370035 e-mail: pavel.skipidarov@vkg.ee Hankemenetluse liik avatud Hankeobjekti tehniline kirjeldus Töökoja ruumide rekonstrueerimisega ehitustööde tegemine, vastavalt Argrov Projekt OÜ poolt koostatud projektile nr.2146_РР Tööde koosseisus on järgmised tööd: Demonteerimistööd Välistööd vundamendi, sillutisriba, platsi ja katuse kohta Ruumide ümberplaneerimise ja siseviimistluse üldehituse sisetööd santehnilised tööd - sisemine veevarustus ja kanalisatsioon; ventilatsioon; keskküte; valve- ja tulekahjusignalisatsiooni süsteemid; väliskommunikatsioonid - kanalisatsioon, katuselt vihmavee ärajuhtimise süsteem. Ehitustööde koosseis esitatud hinnapakkumise tabelis - lisa 2 Hinnapakkumise tabel on koostatud projektis esitatud põhjaliku mahutabeli alusel - lisa 2-1 Täiendavad tehnilised nõuded. Tööde lõppedes esitab Töövõtja Tellijale teostusdokumentatsiooni elektrooniliselt ja paberkandjal 2 eksemplaris. Ehitusprahi veab Töövõtja VKG AS territooriumilt välja kooskõlas Jäätmeseadusega. Lisatud dokumendid Projekt nr. 2146_ РР (RUS, EST) – elektrooniline versioon PDF formaadis -lisa1 Hinnapakkumise tabel - lisa 2 Töömahtude tabel – lisa 2-1 Pakkumiste esitamise tähtaeg 06.09.2021. Hinnapakkumised peavad olema esitatud tabelina vastavalt hinnapakkumise tabelile (lisa 2). Hanke kvalifitseerimistingimused Pakkujad peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) järgmistes tegevusvaldkondades: Ehitamine: üldehituslik ehitamine Alltöövõtu organisatsiooni teenuste kasutamise korral esitab pakkuja alltöövõtufirmade loetelu, mis peavad samuti olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) vastavatel tegevusliikidel. Hanke hindamiskriteeriumid Vähim hinnapakkumine. Juhul, kui pakkuja on viimase 3 (kolme) aasta jooksul ettevõtte territooriumil töid juba teostanud, võetakse arvesse ka Tellija hinnangut Töövõtja tööle ja lepingutingimuste täitmisele. Lepingu täitmise tähtaeg 2021.a. lõpuni Objektiga tutvumise aeg 24.08.2021 kell 10.00. Kogunemine VKG AS pääslas. Pakkujad peavad tutvuma objektiga kohapeal töömahtude ja - tingimuste täpseks hindamiseks. Pakkuja esindaja viibimine objekti ülevaatusel ja sellega tutvumisel on konkursil osalemise kohustuslikuks tingimuseks. N.B. Objektiga tutvumiseks peavad pakkujad eelnevalt registreeruma hanke eest vastutava isiku juures: e-mail: olga.lobovikova@vkg.ee Pandeemiaga seotult peavad kõik osalejad kandma kaitsemaski, kindaid, prille, vastavaid tööriideid ja jalatseid Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta. Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse. Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi. Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda: Inna Revjakina +372 33 424 03 +372 50 99327 e-mail inna.revjakina@vkg.ee Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega". Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni. Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post eesti@mercell.com. Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit. Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel https://www.vkg.ee/partneritele.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

06.09.2021

Avaldamise kuupäev:

19.08.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked