VKG Oil AS. Tihendite valmistamine ja hange Petroter tootmise reaktoritele./Изготовление и поставка прокладок для реакторов производства Petroter .

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">VKG Oil AS<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, jaoskonna, seadme või osakonna nimetus &nbsp;</strong><br><br></td><td valign="top">Tehnika ja remondijaoskond<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Tihendite valmistamine ja hange Petroter tootmise reaktoritele<br>&nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">Andrei Ivanov,tel. +372 5682 1633,<br>е-mail: <a href="mailto:andrei.ivanov@vkg.ee">andrei.ivanov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke liik</strong><br></td><td valign="top">Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus</strong><br></td><td valign="top">1. Tihendite valmistamine ja hange Petroter tootmise reaktoritele:<br><br><ul><li><em>Tihend vastavalt joonise ТР-19-18-16 nõuetele (Lisa 1, reaktori sisendtihend);</em></li><li><em>Tihend vastavalt joonise ТР-19-18-15 nõuetele (Lisa 2, reaktori sisendtihend);</em></li><li><em>Tihend vastavalt joonise RK-P2-11.20-RB-05-18 nõuetele (Lisa 3, reaktori väljundtihend);</em></li><li><em>Tihend ø2517/2465, s=3, materjal Gambit AF-400 (reaktori väljundtihend);</em></li><li><em>Tihend ø2707/2655, s=3, materjal Gambit AF-400 (reaktori väljundtihend);</em></li><li><em>Tihend vastavalt RK-P2-11.20-RB-05-17 nõuetele (Lisa 4, reaktori väljundtihend);</em></li><li><em>Tihendi valmistamine sakilisel metallalusel (aluse materjal – AISI 304, tihendkatte materjal – termolaiendusega grafiit, lisa 5):</em></li></ul><br>2. Tihend joonises RK-P2-11.20-RB-05-19 märgitud gabariitmõõtmetega (lisa 6, reaktori väljundtihend).<br><br>Pakkuja peab esitama hinnapakkumuse tihendite valmistamisele ja nende kohaletoimetamise Tellija laoni: 30328, Kohtla-Jarve, Keemia 2, Keskladu. Tihendite valmistamise materjal – Töövõtjalt.<br><br>Töövõtja valimise järgselt vaadatakse &nbsp;läbi lepingu sõlmimine tihendite valmistamiseks ja hankeks kuni 31.12.2023. Tellija poolt tellitud tihendite arvu määratakse lepingu kehtivuse ajal faktilise vajaduse põhjal. Kohe peale lepingu sõlmimist tellib Tellija lisas 7 märgitud tihendid. Hinnad tuleb fikseerida kuni 31.12.2023, hindade fikseerimise võimetuse korral märgitud tähtajani, märkida fikseeritud hindade maksimaalselt võimalik aeg Tellijapoolseks läbivaatamiseks. &nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><em>&nbsp;&nbsp;</em><br></td><td valign="top"><ul><li>Lisa 1 – Joonis ТР-19-18-16</li><li>Lisa 2 – Joonis ТР-19-18-15</li><li>Lisa 3 – Joonis RK-P2-11.20-RB-05-18</li><li>Lisa 4 – Joonis RK-P2-11.20-RB-05-17</li><li>Lisa 5 – sakilisel metallalusel, termolaiendava grafiidiga tihendi eskiis</li><li>Lisa 6 – Joonis RK-P2-11.20-RB-05-19</li><li>Lisa 7 – Tellimuseks vajalike tihendite loetelu nende valmistamiseks ja hankeks lepingu allkirjastamise järgselt.</li><li>Lisa 8 – Hinnapakkumuse plank</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">&nbsp;14.11.2022<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimise tingimused</strong><br></td><td valign="top">Tõõvõtja peab <em>esitama</em><span>&nbsp;</span>kõik<span>&nbsp;</span><em>kasutatavate materjalide sertifikaadid</em> .<br>Garantii hangitavatele toodetele.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Vähim hinnapakkumine.<br>Vähimad tööde täitmise tähtajad.<br>Hindade fikseerimise võimalus kuni 31.12.2023. &nbsp;<br>Garantii hangitavale toodangule.<br>Vaadatakse läbi vaid need pakkujad, kes täitsid hinnapakkumuse plangi (lisa 7).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">31.12.2023<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br><br>‏‏‎‬‪‪‎‏‎‏‪‪‎‬‎‏‏‏‪‪</td><td valign="top">VKG Oil AS<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха, участка (установки) или отдела</strong><br><br></td><td valign="top">Участок техники и ремонта<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br><br></td><td valign="top">Изготовление и поставка прокладок для реакторов производства Petroter &nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное з</strong><br><strong>а поставку</strong><br><br></td><td valign="top">Andrei Ivanov,tel. +372 5682 1633,<br>е-mail: <a href="mailto:andrei.ivanov@vkg.ee">andrei.ivanov@vkg.ee</a><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки</strong><br><br></td><td valign="top">Открытая поставка<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br></td><td valign="top">Изготовление и поставка прокладок для реакторов производства Petroter:<br><ul><li><em>Прокладка в соответствии с требованиями чертежа ТР-19-18-16 (Приложение &nbsp;входное уплотнение реактора);</em></li><li><em>Прокладка в соответствии с требованиями чертежа ТР-19-18-15 (Приложение &nbsp;входное уплотнение реактора);</em></li><li><em>Прокладка в соответствии с требованиями чертежа RK-P2-11.20-RB-05-18 (Приложение 3, выходное уплотнение реактора);</em></li><li><em>Прокладка ø2517/2465, s=3, материал Gambit AF-400 (выходное уплотнение реактора);</em></li><li><em>Прокладка ø2707/2655, s=3, материал Gambit AF-400 (выходное уплотнение реактора);</em></li><li><em>Прокладка в соответствии с требованиями чертежа RK-P2-11.20-RB-05-17 (Приложение 4, выходное уплотнение реактора);</em></li></ul><br><br>Изготовление прокладки на зубчатом металлическом основании (материал основания – AISI 304, материал уплотнительного покрытия –терморасширенный графит, приложение 5):<br><br>Прокладка с габаритными размерами указанными в чертеже RK-P2-11.20-RB-05-19 (приложение 6, выходное уплотнение реактора).<br>Оференту необходимо предоставить ценовое предложение на изготовление прокладок и их доставку до cклада Заказчика: 30328, Kohtla-Jarve, Keemia 2, Keskladu. Материал для изготовления прокладок – со стороны Подрядчика. После выбора подрядчика будет рассматриваться заключение договора на изготовление и поставку прокладок до 31.12.2023. Количество заказа прокладок Заказчиком в течении действия договора будет определяться фактической потребностью, сразу после заключения договора со стороны Заказчика будут заказаны прокладки указанные в приложении 7. &nbsp;Цены необходимо зафиксировать до 31.12.2023 года, при невозможности фиксирования цен до указанного срока указать максимально возможный срок фиксированных цен для рассмотрения со стороны Заказчика.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><em>.</em><br></td><td valign="top"><ul><li>Приложение 1 – Чертеж ТР-19-18-16</li><li>Приложение 2 – Чертеж ТР-19-18-15</li><li>Приложение 3 – Чертеж RK-P2-11.20-RB-05-18</li><li>Приложение 4 – Чертеж RK-P2-11.20-RB-05-17</li><li>Приложение 5 – Эскиз прокладки на зубчатом металлическом основании с терморасширенным графитом</li><li>Приложение 6 – Чертеж RK-P2-11.20-RB-05-19</li><li>Приложение 7 - Необходимый перечень прокладок к заказу на изготовление и поставку после подписания договора</li><li>Приложение 8 - Бланк ценового предложения</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td valign="top">14.11.2022<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><br>&nbsp;Должены предоставить сертификаты на используемые материалы.<br>Наличие гарантии на поставляемые изделия.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Наименьшее ценовое предложение.<br>Наименьшие сроки выполнения работ.<br>Возможность фиксации цен до 31.12.2023.<br>Наличие гарантии на поставляемую продукцию.<br>Будут рассмотрены только те оференты, которые заполнили бланк &nbsp;ценового предложения (Приложение 7).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong><br><br></td><td valign="top">31.12.2023<br></td></tr></tbody></table><br><br><strong>Предложение должно содержать информацию о сроке действия предложения.</strong><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

14.11.2022

Avaldamise kuupäev:

02.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked