VKG Oil AS. Seadmete soetamine remonditööde läbiviimiseks./Приобретение оборудования для слесарной мастерской.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br><br></td> <td valign="top">VKG OIL AS</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Tsehhi, jaoskonna</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>(seadme) &nbsp;või osakonna nimetus</strong><br><br></td> <td valign="top">Tehnika- ja remondijaoskond</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br><br></td> <td valign="top">Seadmete soetamine gruppi 158/5 remonditööde läbiviimiseks</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em></td> <td valign="top">Andrei Ivanov + 372 56821633<br>e-mail: <a href="mailto:andrei.ivanov@vkg.ee">andrei.ivanov@vkg.ee</a><br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td> <td valign="top">Avatud<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td> <td valign="top">Plaanis on osta:<br>Magnetpuurpink - 1 tk.<br>Põranda puurpink - 1 tk.<br>Metallilõikesaag- 1 tk.<br>Käi - 2 tk.<br>Elektrohüdrauliline press - 1 tk.<br>Mobiilne kolbkompressor - 1 tk.<br>Kõik nõutavad (kõrvalekalded on võimalikud) spetsifikatsioonid on toodud lisas nr 1.<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><em>&nbsp; &nbsp;</em></td> <td valign="top">Lisa nr. 1. Hinnapakkumise tabel<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td> <td valign="top">09.01.2023<br>&nbsp;</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td> <td valign="top">Pakkujad peavad veerus "Märkused" märkima peamised tehnilised omadused või elektroonilise lingi pakutavale seadmele.<br>Pakkuda keskklassist mitte madalama kvaliteediga varustust.<br>Kasutusjuhendi kättesaadavus.<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td> <td valign="top">Vähim hinnapakkumine.<br>Vähimad tarne tähtajad.<br>Tootegarantii.<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td> <td valign="top">Täpsustatakse hinnapakkumistes<br><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com‏‏‎‬‪‬‎‪‎‎‬‎‪‬‬‎‏‪‪‪</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br><br><br> <table border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td> <td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Наименование цеха, участка (установки) или отдела</strong><br><br></td> <td valign="top">Участок техники и ремонта</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td> <td valign="top">Приобретение оборудования для слесарной мастерской группы 158/5<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку&nbsp;</strong></td> <td valign="top">Andrei Ivanov + 372 56821633<br>e-mail: <a href="mailto:andrei.ivanov@vkg.ee">andrei.ivanov@vkg.ee</a><br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Вид поставки&nbsp;</strong><br><br></td> <td valign="top">Открытый</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Техническое описание объекта&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td> <td valign="top">Планируется закупить:<br>Магнитный сверлильный станок – 1 шт.<br>Напольный сверлильный станок – 1 шт.<br>Ручной циркулярный отрезной станок для резки металла – 1 шт.<br>Точильно-шлифовальный станок – 2 шт.<br>Электрогидравлический пресс – 1 шт.<br>Компрессор поршневой передвижной – 1 шт.<br>Все требуемые (отклонение возможно) технические характеристики указаны в Приложении №1.<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><strong>&nbsp;</strong><br><br></td> <td valign="top">Приложение №1. Табель ценового предложения</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td> <td valign="top"><br>09.01.2023</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки&nbsp;</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top">Оференты должны указать основные технических характеристик или электронную ссылку на предлагаемое оборудование в графе «примечания».<br>Предлагать оборудование по качеству не ниже среднего класса.<br>Наличие инструкции по эксплуатации<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top">Наименьшее ценовое предложение.<br>Наименьший срок поставки.<br>Наличие гарантии на изделие.<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong></td> <td valign="top">Будет указан в ценовых предложениях<br><br></td></tr></tbody></table><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

09.01.2023

Avaldamise kuupäev:

30.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked