VKG Oil AS. Petroter I seadme elektrifiltri ЭФ-146 trepimarsi valmistamine ja montaaž./Изготовление и монтаж лестничного марша для электрофильтра ЭФ-146 установки Petroter I.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br></td><td valign="top">Petroter I,II tsehh<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Petroter I seadme elektrifiltri ЭФ-146 trepimarsi valmistamine ja montaaž.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em><br><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">Andrei Morozov - Petroter I,II tsehhi mehhaanik<br>tel. +372 56974904<br>e-mail: <a href="mailto:andrei.morozov@vkg.ee">andrei.morozov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br><br></td><td valign="top">Avatud hange<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">Tööde mahus:<br><ol><li>Trepimarsi valmistamine kõrgusmärgilt +0,00 kõrgusmärgini +5,750, vastavalt projektile ТР-22-09-00.</li><li>Trepimarsi montaaž positsioonile vastavalt projektile ТР-22-09-00. Vundamendi montaaž kuulub samuti töövõtja töömahtu. Töödeks vajalikud tõstemehhanismid ja tellingud Töövõjalt.</li><li>Korstna poolt paikneva ajutise trepimarsi demontaaž kõrgusmärgilt +0,00 kõrgusmärgile +5,800. Peale trepimarsi demontaaži piirde montaaž (piirded Tellijalt). Töödeks vajalikud tõstemehhanismid ja tellingud Töövõtjalt.&nbsp;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><br><br></td><td valign="top">Projekt ТР-22-09-00<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">27.12.2022<br><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused&nbsp;</strong><br><br></td><td valign="top">&nbsp;kogemus<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Hange toimub vastavuses tehniliste tingimustega ja majanduslikult kasulikumate pakkumustega. &nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">märkida</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong><br></td><td valign="top">&nbsp;15.12.22 kell 10.00 VKG OIL AS pääslas.<br>Eelnevalt saada e-mailile <a href="mailto:andrei.morozov@vkg.ee">andrei.morozov@vkg.ee</a> taotlus ülevaatuses osaluseks.<br><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‬‪‬‎‎‪‪‪‪‎‬‬‏‪‬‬‏</a><br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br><br></td><td valign="top">VKG Oil AS<br></td></tr><tr><td valign="top">Наименование цеха, участка, оборудования или отдела<br><br></td><td valign="top">Petroter I,II tsehh<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br><br></td><td valign="top">Изготовление и монтаж лестничного марша для электрофильтра ЭФ-146 установки Petroter I.<br></td></tr><tr><td valign="top">Лицо, ответственное за поставку<br></td><td valign="top">Андрей Морозов - механик цеха Petroter I,II<br>тел. +372 56974904<br>e-mail: <a href="mailto:andrei.morozov@vkg.ee">andrei.morozov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top">Вид поставки<br><br></td><td valign="top">Открытая поставка<br></td></tr><tr><td valign="top">Техническое описание объекта поставки<br></td><td valign="top"><ol><li>В объем работ входит:</li><li>Изготовление лестничного марша с отм. +0,00 на отметку +5,750, согласно проекта ТР-22-09-00.</li><li>Монтаж лестничного марша согласно проекта ТР-22-09-00 на позицию. Монтаж фундамента также входит в объем подрядчика. ГПМ, механизмы и леса для выполнения работ со стороны Подрядчика.</li><li>Демонтаж временного лестничного марша с отм. +0,00 на отметку +5,800, расположенной со стороны дымовой трубы. После демонтажа лестничного марша монтаж ограждения (огражление от Заказчика) ГПМ, механизмы и леса для выполнения работ со стороны Подрядчика.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top">Прилагаемые документы<br><br></td><td valign="top">Проект ТР-22-09-00<br></td></tr><tr><td valign="top">Срок предоставления предложений<br><br></td><td valign="top">27.12.2022</td></tr><tr><td valign="top">Условия квалификации поставки<br><br></td><td valign="top">&nbsp;опыт<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Закупка будет производится в соответствии с техническими условиями и экономически наиболее выгодным предложением.<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">указать</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления с объектом</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">&nbsp;15.12.2022 в 10:00ч на проходной VKG OIL AS. Предварительно отправить на почту <a href="mailto:andrei.morozov@vkg.ee">andrei.morozov@vkg.ee</a> ходатайство о намерении участия в осмотре.<br></td></tr></tbody></table><br><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br>&nbsp;<a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.12.2022

Avaldamise kuupäev:

12.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked