VKG Oil AS. Naatriumhüdroksiidi tarne (САS –1310-73-2, ЕINECS - 215-185-5) koguses 275 tonni +/-30 kuni 15.04.2023./Поставка гидроксида натрия (САS –1310-73-2, ЕINECS - 215-185-5) в количестве 275+/- 30% тн до 15.04. 2023 года.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong></td><td valign="top">Defenolatsiooniseade<br>Keemiatsehh<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Naatriumhüdroksiidi tarne (САS –1310-73-2, ЕINECS - 215-185-5) koguses 275 tonni +/-30 kuni 15.04.2023<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong></td><td valign="top">&nbsp; Kiryl Sinitsyn<br>+372 56886832<br>&nbsp;<a href="mailto:kiryl.sinitsyn@vkg.ee">kiryl.sinitsyn@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Leelis NaOH tarne, &nbsp;Naatrium hüdroksiidi kontsentratsioon &nbsp;45÷50%.<br>Esitada tuleb 100%´lise naatrium hüdroksiidi hind.<br>Tarnet teostatakse autotsisternidega, mis on varustatud töökorras äravooluseadmetega.<br>Kauba saabumisel Ostja lattu esitatakse kvaliteedi sertifikaati, ohutuskaarti ja saateleht kauba koguse äranäitamisega saabuvas partiis.<br>Ostja võtab kaup vastu peale mõõdistuste läbiviimist koguse määramiseks ja kauba kvaliteedi lisatud sertifikaadile vastavuse ülevaatamist.<br>Kemikaal peab olema registreeritud REACH´is.<br>Ohutuskaart peab olema koostatud vastavalt Komisjoni Reglemendi nõuetele (EL) nr. 453/2010.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">19.01.2023 a<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Analoogilise toodangu tarnimise kogemus<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><br></td><td valign="top">Madalaim maksumus ilma käibemaksuta väljendatuna eurodes</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Kuni 15.04.2023 a.<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com‏‏‎‬‬‎‬‎‪‪‬‏‬‎‏‏‏‏‬‎</a>.<br><br><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td><td valign="top">VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха</strong><strong>, участка, оборудования или отдела</strong><br><br></td><td valign="top">Химический цех, установка дефеноляции</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Поставка гидроксида натрия (САS –1310-73-2, ЕINECS - 215-185-5) в количестве 275+/- 30% тн до 15.04. 2023 года<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">&nbsp; Kiryl Sinitsyn<br>+372 56886832<br>&nbsp;<a href="mailto:kiryl.sinitsyn@vkg.ee">kiryl.sinitsyn@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br><br></td><td valign="top">Открытый</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top">Поставка щёлочи NaOH. &nbsp;Концентрация гидроксида натрия 45÷50%<br>Цены следует представить на 100%-ный гидроксид натрия.<br>Доставка производится автоцистернами, оборудованными исправными устройствами для слива.<br>При поступлении товара на склад Покупателя представляется сертификат качества, карта безопасности и &nbsp; &nbsp;накладная с указанием количества товара в поступающей партии.<br>Покупатель принимает товар после проведения замеров &nbsp; для определения количества и рассмотрения соответствия качества товара прилагаемому сертификату<strong>.</strong><br>Химикат должен быть зарегистрирован REAСH.<br>Карта безопасности должна быть cоставлена в соответствии с требованиями<strong>&nbsp;</strong>Регламентa Комиссии (ЕС) № 453/2010<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td valign="top">19.01.2023 г</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top">Опыт поставки аналогичного товара<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong></td><td valign="top">наименьшая стоимость в евро (EUR) без налога с оборота<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td valign="top">До 15.04.2023 г<br><br><br></td></tr></tbody></table><br><br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>&nbsp;+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

19.01.2023

Avaldamise kuupäev:

17.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked