VKG Oil AS. Jahutustorni CMDR19 630 täitekehade tarne./Поставка оросителя для градирен CMDR19 630.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Tööstusvete puhastamise ja neutraliseerimise tsehh&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Jahutustorni CMDR19 630 täitekehade tarne<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong></td><td valign="top">Viktor Rassadin – Tööstusvete puhastamise ja neutraliseerimise tsehhi juhataja asendaja<br>tel. +372 56 296 457<br>e-mail: <a href="mailto:viktor.rassadin@vkg.ee">viktor.rassadin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Nelja jahutustorni CMDR19 630 täitekehade hange, toodetud GEA Polacel Cooling Towers &nbsp; (vahetamiseks).<br>Hankes peab olema täitekehade paigaldusjuhend.<br>Hange toimub Tellija lattu<br>Hinnapakkumises märkida:<br>Ühe jahutustoorni täitekehade hind<br>Nelja jahutustorni täitekehadekomplekti hind<br>Transpordi hind<br>Hanke tähtaeg<br>täitekehade tehnilised omadused.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Lisa 1. jahutustornide siltide foto<br>Lisa 2. täitekehade paigaldusskeem<br>Lisa 3. täitekehade toetuselemendid<br>Lisa 4. Jahutustorni skeem<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">03.02.2023</td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamisk</strong><br><br><br></td><td valign="top">Täitekehade iseloomustus<br>Hanke tähtaeg<br>Vähim hinnapakkumine<br>Juhul, kui pakkuja on juba teostanud töid ettevõte territooriumil viimase kolme aasta jooksul, Tellija poolne hinnang tema töökvaliteedile ja lepingutingimuste täitmisele<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Vastavalt lepingule<br><br></td></tr></tbody></table><br><em>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.</em><br><em>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.</em><br><em>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.</em><br><em>&nbsp;</em><br><em>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.</em><br><em>&nbsp;</em><em>&nbsp;</em><br><em>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina&nbsp;</em><br><em>+372 33 424 03</em><br><em>+372 50 99327</em><br><em>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a></em><br><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><br><strong>Наименование</strong><br><strong>предприятия‏‏‎‬‬‎‬‏‬‏‏‏‏‪‪‪‏‪‬‎</strong><br><br></td><td valign="top">VKG OIL AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха, участка, оборудования или отдела</strong><br><br></td><td valign="top">Цех очистки и нейтрализации промышленных вод</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Поставка оросителя для градирен CMDR19 630<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Виктор Рассадин – зам. начальника цеха очистки и нейтрализации промышленных вод<br>Тел. +372 56 296 457<br>e-mail: <a href="mailto:viktor.rassadin@vkg.ee">viktor.rassadin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки</strong></td><td valign="top">Открытая<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top">Выполнить поставку оросителей для &nbsp;четырех градирен CMDR19 630, производства GEA Polacel Cooling Towers аналогичных существующим (для замены).<br>Поставка должна содержать инструкцию по укладке оросителя.<br>Поставка производится на склад Заказчика<br>В ценовом предложении указать:<br>Стоимость комплекта оросителя для одной градирни<br>Стоимость комплектов оросителей для четырёх градирен<br>Стоимость транспортировки<br>Срок поставки.<br>Технические характеристики оросителя.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><em>.</em></td><td valign="top">Приложение 1. Фото табличек градирен<br>Приложение 2. Схема укладки оросителя<br>Приложение 3. Поддерживающие элементы оросителя<br>Приложение 4. Схема градирни<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td valign="top">03.02.2023</td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr></tbody></table><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong></td><td valign="top">Характеристики оросителя<br>Срок поставки<br>Наименьшее ценовое предложение<br>В случае, если Оферент уже выполнял работы на территории предприятия за последние 3 года, оценка со стороны Заказчика, качества его работы и выполнения условий договора<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td valign="top">По договору<br><br></td></tr></tbody></table><br><em>Цены просим представить без учета НСО.</em><br><br><br><em>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.&nbsp;</em><br><em>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.</em><br><em>По организационным вопросам обращайтесь:&nbsp;</em><em>&nbsp;</em><em><br>Инна Ревякина</em><br><em>+ 372 33 424 03</em><br><em>+372 50 99327</em><br><em>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a></em>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

03.02.2023

Avaldamise kuupäev:

24.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked