VKG OIL AS. HARDOX 400 materjalist matseraatoritele (peenestajatele) hammasrattaplokide ja terasest 40 materjalist matseraatori ajamile hammasrattade valmistamine ja tarne

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">&nbsp;VKG OIL AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, jaoskonna (seadme) või osakonna nimetus &nbsp;</strong><br><br></td><td valign="top">Tehnika - ja remondijaoskond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">HARDOX 400 materjalist matseraatoritele (peenestajatele) hammasrattaplokide valmistamine ja tarne<br>Teras 40 materjalist matseraatori ajamile &nbsp;hammasrattade valmistamine<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong></td><td valign="top">Aleksey Kostylev +37258580350<br>e-mail : &nbsp;<a href="mailto:aleksey.kostylev@vkg.ee">aleksey.kostylev@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke liik</strong></td><td valign="top">Avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus</strong></td><td valign="top">Mittestandartne toode, mis on mõledud põlevkivivaigus olevate mehhaaniliste lisandite peenestamiseks:<br><strong><br>P</strong><strong>os. 1. Peensetushammasrattad.</strong><br>Plokk on komplekteeritud neljast (4) lülist ja kolmest (3) tihendvõrust;<br>Hammasrattaploki diameeter 250 mm; laius 190 mm; hammasratta siseava diameeter 90 mm võllile +-0,035 mm.<br>Hammasrataste materjal – HARDOX 400.<br>Tarne komplektsete plokkidena (4 lüli 3 võruga) - tagada komplektsete detailide märgistus ja tarne ning materjali sertifikaat.<br>Tellija lubab muuta peenestaja laagrite valmistamiseks mõeldud metalli paksust tingimusel, et kokkupandud laagriploki mõõdud vastavad joonisele.<br><strong><br>Pos.2. Ajami hammasrattad.</strong><br>Valmistamine vastavalt joonisele V319.00.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><em>&nbsp;</em></td><td valign="top"><ol><li>Lisa 1. Purustushammasrattade joonised (VT977.03.00.00, VT977.03.00.01А, VT977.03.00.02).</li><li>Lisa 1. Ajami hammasrataste joonised (V319.00.01; V319.00.02; V319.00.03)</li><li>Lisa 3. Hinnatabel.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">18.11.2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimise tingimused</strong></td><td valign="top"><ol><li>Pakkujad peavad esitama hinnapakkumise ja märkima detailide valmistamise tähtajad.&nbsp;</li><li>Hange teostada DDP Incoterms 2010 tingimustel.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><ol><li>Vähim hinnapakkumine.</li><li>Tööde teostamise tähtaeg alates tellimuse kättesaamisest.</li><li>Täiendavate hammasrattakomplektide soetamise vajadusel (tellimuste esitamisel) tuleb hind fikseerida aasta 2023 lõpuni.&nbsp;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">Peale lepingu allkirjastamist teostada esimest hanget mahus:<br><ol><li>HARDOX 400 materjalist 2 hammasrattaploki;</li><li>2 ajami hammasrattaid.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">Olemasolevate jooniste alusel<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия‏‏‎‬‪‪‎‪‪‬‪‬‪‬‏‪‏‏‏‏</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха, участка (установки) или отдела</strong></td><td valign="top">Участок техники и ремонта</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Изготовление и поставка блоков шестерен измельчения для мацераторов из<br>материала HARDOX 400.<br>Изготовление и поставка шестерен привода мацератора из материала сталь 40.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Алексей Костылев +37258580350<br>e-mail: <a href="mailto:aleksey.kostylev@vkg.ee">aleksey.kostylev@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки</strong></td><td valign="top">Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td valign="top">Нестандартное изделие, предназначенное для измельчения механических включений в сланцевой смоле:<br><br><strong>П</strong><strong>озиция 1. Шестерни измельчения.</strong><br>Блок скомплектован из 4-х звеньев и 3-х прокладочных колец.<br>Диаметр блока шестерен 250 мм; ширина 190мм; диаметр внутреннего отверстия шестерни под вал 90 +-0,035 мм.<br>Материал шестерен – HARDOX 400.<br>Поставка комплектными блоками (4 звена с 3-я кольцами) – обеспечить маркировку и поставку комплектных деталей, и сертификат на материал.<br>Заказчик допускает изменение толщины металла для изготовления шестерен измельчителя c условием, что размеры блока шестерен в сборе будут соответствовать чертежу.<br><br><strong>Позиция 2. Шестерни привода мацератора.</strong><br>Изготовление согласно чертежу V319.00.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top"><ol><li>Приложение 1. Чертежи шестерни измельчения (VT977.03.00.00, VT977.03.00.01А, VT977.03.00.02).</li><li>Приложение 2. Чертежи шестерни привода (V319.00.01, V319.00.02, V319.00.03).</li><li>Приложение 3. Табель ценового предложения</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td valign="top">18.11.2022</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки&nbsp;</strong></td><td valign="top">1. Оференты должны предоставить ценовое предложение и указать сроки изготовления деталей.<br>2. Поставку осуществить на условиях DDP Incoterms 2020.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong></td><td valign="top">1. Наименшее ценовое предложение.<br>2. Срок выполнения работ с момента получения заявки от Заказчика.<br>3. Оферент предоставляет фиксированную цену да конца 2023 года. Заказчик в случае необходимости по заявке приобретает необходимое количество комплектов шестерен.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong></td><td valign="top">После заключения договора осуществить первую поставку, состоящую из 2-ух блоков шестерён измельчения и 2-ух шестерён привода.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления с объектом</strong></td><td valign="top">По чертежам<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><strong>Предложение должно содержать информацию о сроке действия предложения.</strong><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

18.11.2022

Avaldamise kuupäev:

04.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked