VKG Oil AS. GGJ-4 seadme gaasigeneraatorite reduktorite laagriliude valmistamine ja tarne./Изготовление и поставка вкладышей для редукторов приводов поддонов газогенераторов установки ГГС-4

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td>VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td>Tehnika- ja remondijaoskond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">GGJ-4 seadme gaasigeneraatorite<br>reduktorite laagriliude valmistamine ja tarne<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em><br><em>&nbsp;</em></td><td>Sergei Logunov<br>tel. (+372) 58312405 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>е-mail: <a href="mailto:sergei.logunov@vkg.ee">sergei.logunov@vkg.ee</a>&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td>Открытая<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Laagriliu valamine eskiisi 0285.00.08/1 – 15 tk.<br>Laagriliu valamine eskiisi 0285.00.09/1 – 10 tk.<br>Laagriliu valamine eskiisi 0285.00.10/1 – 10 tk.<br>Laagriliu valamine eskiisi 0285.00.11/1 – 10 tk.<br>Laagriliu valamine eskiisi 0285.00.12/1 – 10 tk.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em></td><td>Lisa №1. Laagriliu eskiisid. &nbsp;<br>Lisa №2. Hinnapakkumise tabel.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td>11.10.2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top"><ol><li>Pakkujad peavad esitama hinnapakkumise ja märkima detailide valmistamise tähtajad.&nbsp;</li><li>Hange teostada DDP Incoterms 2020 tingimustel.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td><ol><li>Vähim hinnapakkumine</li><li>Vähim hanketähtaeg</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">märkida<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td>Pakkuja soovil ning Tellija kokkuleppel<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com‏‏‎‬‪‪‪‪‎‏‪‬‬‏‎‪‬‎‎‪</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong></td><td>VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование цеха, участка (установки) или отдела</strong><br><br></td><td>Участок техники и ремонта</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Изготовление и поставка вкладышей для редукторов приводов поддонов газогенераторов установки ГГС-4<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td>Sergei Logunov<br>tel. (+372) 58312405 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>е-mail: <a href="mailto:sergei.logunov@vkg.ee">sergei.logunov@vkg.ee</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки</strong></td><td>Открытая<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top"><ol><li>Чугунное литьё заготовки вкладыша согласно эскиза 0285.00.08/1– 15 шт.</li><li>Чугунное литьё заготовки вкладыша согласно эскиза 0285.00.09/1– 10 шт.</li><li>Чугунное литьё заготовки вкладыша согласно эскиза 0285.00.10/1– 10 шт.</li><li>Чугунное литьё заготовки вкладыша согласно эскиза 0286.00.11/1– 10 шт.</li><li>Чугунное литьё заготовки вкладыша согласно эскиза 0285.00.12/1– 10 шт.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><em>&nbsp;</em></td><td>Приложение №1. Эскизы вкладышей.<br>Приложение №2. Табель ценового предложения.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br><br></td><td>11.10.2022</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки&nbsp;</strong></td><td valign="top">1. Оференты должны предоставить ценовое предложение и указать сроки изготовления деталей.<br>2. Поставку осуществить на условиях DDP Incoterms 2020.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td>Наименьшее ценовое предложение.<br>Наименьший срок изготовления.<br><br></td></tr></tbody></table><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong><br><br><br></td><td valign="top">-</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления с объектом</strong></td><td>По желанию Оферента и договоренностью с Заказчиком<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Предложение должно содержать информацию о сроке действия предложения.</strong><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между двумя наилучшими участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

11.10.2022

Avaldamise kuupäev:

28.09.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked