VKG OIL AS. Elektrimaterjalide ostmine elektrisoojendussüsteemide hooldamiseks

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br></td><td>VKG Oil AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td>Elektrimaterjalide ostmine elektrisoojendussüsteemide hooldamiseks<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><br></td><td>Pavel Skipidarov,<br>tel. +372 58370035<br>e-mail: <a href="mailto:pavel.skipidarov@vkg.ee">pavel.skipidarov@vkg.ee</a><br><br>tehnilised küsimused:<br>Aleksei Jermakov<br>tel. +372 53440516<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br></td><td>avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em><br></td><td>VKG OIL AS tootmisjaoskondade elektrisoojendussüsteemide hooldamiseks vajalikud elektrimaterjalid vastavalt lisatud loetelule<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><br></td><td>Materjalide loetelu (Lisa 1)<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td>15.11.2022 kell 17:00<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td><ul><li>&nbsp;kogemus</li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br></td><td><ul><li>Pakkumise vastavus avaldatud materjalide loetelule &nbsp;</li><li>Vähim hinnapakkumine.</li><li>Lühim hanke täitmise tähtaeg. &nbsp;</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong><br></td><td>Esimesel võimalusel<br><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия‏‏‎‬‪‪‎‪‪‬‪‬‪‬‏‪‏‏‏‏</strong><br></td><td>VKG Oil AS<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br></td><td>Закупка электроматериалов для обслуживания систем электрообогрева.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong><br></td><td>Павел Скипидаров, тел. +(372) 58370035<br>e-mail:<a href="mailto:pavel.skipidarov@vkg.ee">pavel.skipidarov@vkg.ee</a><br><br>По всем техническим вопросам<br>Алексей Ермаков, тел:+372 53440516<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br></td><td>Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong><br><em>&nbsp;</em><br></td><td>Электроматериалы для обслуживания систем электрообогрева производственных подразделений VKG Oil AS в соответствие с приложенным перечнем<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><br></td><td>Перечень материалов (Приложение 1)<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br></td><td>15.11.2022, 17:00<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong><br></td><td><ul><li>опыт</li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br></td><td><ul><li>Соответствие предложения Перечню заявленных материалов</li><li>Наименьшее ценовое предложение.</li><li>Сроки выполнения поставки</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong><br></td><td>Наименьший срок поставки<br></td></tr></tbody></table><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

15.11.2022

Avaldamise kuupäev:

04.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked