VKG Oil AS. Aurugaasisegu tsükloni 3ЦПГС-114 valmistamine ja tarne Petroter III tsehhile./Изготовление и поставка циклона парогазовой смеси 3ЦПГС-114 для цеха Petroter III.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong></td><td valign="top">&nbsp;Petroter III tsehh<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Aurugaasisegu tsükloni 3ЦПГС-114 valmistamine ja tarne Petroter III tsehhile<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Sergei Plistkin- Petroter III tsehhi vanemmehhaanik<br>tel. +372 53434774<br>e-mail: <a href="mailto:sergei.plistkin@vkg.ee">sergei.plistkin@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Vajalik valmistada tsüklon koostuses punkri ja tolmukambri tugevdatud katusega, samuti võltskatusega.<br>Kulumiskindel metall W-145 Tellijalt.<br>Soojusisolatsiooniks on vaja tsükloni katusesse teha neli tehnoloogilist ava (diameetriga 100 mm), betooni valamiseks tolmukambri teo ja katuse vahelisse ruumi. 100 mm diameetriga avade umbäärikud komplekteerida koos võltskatuse segmentidega. Soojusisolatsioonbetooni valab Tellija. Võltskatuse montaaži peale betooniga täisvalamist tehakse tsükloni positsioonile paigaldamisel Tellija jõududega.<br>Valmistamiseks vajalikke materjale tuleb kasutada vastavalt spetsifikatsioonile.<br>Bimetalli omavahelisel põkkumisel, samuti teiste lehetedega põkkumisel, katab Töövõtja vaid keevisõmbluse juure vastavalt projectile, mille järgselt kaetakse õmblused eripealesulatusega, mille kannab peale Tellija. &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>Ps.</em></td><td valign="top">Lisa 1 Punkriga ja tsükloni ning katuse külgumissõlmega tsükloni joonis ТР-19-11-01-00.<br>Lisa 2 Tolmukambri katuse joonis ТР-19-11-02-00.<br>Lisa 3 Katuse soojusisolatsiooni joonis (võltskatused) ТР-19-11-03-00.<br>Konkursi võitjale antakse üle jooniste täiskomplekt.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">&nbsp;09.08.2022<br>&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Hange toimub kooskõlas tehniliste tingimustega ja majanduslikult kasulikumate pakkumistega.&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td valign="top">Tellija poolt esitatud eeldatav tarneaeg – 2022.a. detsember<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com‏‏‎‪‎‬‪‪‏‪‪‪‎‪‪‬‎‪‪‪</a>.<br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br><br></td><td valign="top">VKG OIL AS</td></tr><tr><td valign="top">Наименование цеха, участка, оборудования или отдела<br><br></td><td valign="top">Цех Petroter III</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Изготовление и поставка циклона парогазовой смеси 3ЦПГС-114 для цеха Petroter III.<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Лицо, ответственное за поставку (имя, фамилия, телефон, электронная почта)<br><br></td><td valign="top">Сергей Плисткин - старший механик цеха Petroter III<br>тел. +372 53434774<br>e-mail: <a href="mailto:sergei.plistkin@vkg.ee">sergei.plistkin@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top">Вид поставки</td><td valign="top">Открытая поставка<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Техническое описание объекта поставки</td><td valign="top">Необходимо изготовить циклон в сборе с бункером и усиленной крышей пылевой камеры, а также фальш-крышей.<br>Износостойкий металл W-145 предоставляет Заказчик.<br>Под теплоизоляцию необходимо предусмотреть в крыше циклона четыре технологических отверстия (диаметром 100 мм) для заливки бетона в пространство между улиткой и крышей пылевой камеры. Заглушки под отверстия диаметром 100 мм, укомплектовать вместе с сегментами фальш-крыши. Заливку теплоизоляционного бетона выполняет Заказчик. Монтаж фальш-крыши после заливки бетона осуществляется силами Заказчика при установке циклона на позицию.<br>Материалы при изготовлении должны использоваться согласно спецификации.<br>При стыковке биметалла между собой, а также между другими листами Подрядчик перекрывает только корень сварочного шва согласно проекту, после чего все швы перекрываются специальной наплавкой, которую наносит Заказчик.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><em>Прилагаемые документы</em></td><td valign="top">Приложение 1 Чертеж циклона с бункером и узлом примыкания циклона и крыши ТР-19-11-01-00.<br>Приложение 2 Чертеж крыши пылевой камеры ТР-19-11-02-00.<br>Приложение 3 Чертеж теплоизоляции крыши (фальш-крыши) ТР-19-11-03-00.<br>Победителю конкурса предоставляется полный комплект чертежей.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><em>Срок предоставления предложений</em><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">09.08.2022</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><em>Критерии оценки предложений</em><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">Закупка будет производиться в соответствии с техническими условиями и экономически наиболее выгодным предложением.</td></tr><tr><td valign="top">срок поставки<br><br></td><td valign="top">Предполагаемый срок поставки от заказчика –31 декабря 2022 года.</td></tr></tbody></table><br><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

09.08.2022

Avaldamise kuupäev:

28.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked