VKG Logistika OÜ. Talvise ja suvise eridiislikütuse, diislikütuse ja bensiini ost.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">VKG Logistika OÜ</td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Talvise ja suvise eridiislikütuse, diislikütuse ja bensiini ost<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em></td><td valign="top">Ardo Virkebau<br><a href="mailto:ardo.virkebau@vkg.ee">ardo.virkebau@vkg.ee</a><br>51910841<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Suunatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Eridiislikütus 85 000 L nädalas<br>Diiselkütus 7 000 L nädalas<br>Bensiin 5 000 L kvartalis (bensiin 98)<br>Mahutite täitmine VKG territooriumil<br>Igapäevane aruandlus (kehtiv kütuse sertifikaat, saatelehed, mõõturi tareerimis dokumentatsioon)<br>Igakordne kaalumine VKG pääslas<br>Tarne kuni kella 13.00. Tarnija peab teavitama oma saabumise kellaajast hiljemalt 10.00.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><em>.&nbsp;</em></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">14.11.2022 kell 12.00<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Pakkumised esitada ilma käibemaksuta.<br><strong>Eridiisel&nbsp;</strong><strong>(VKG Kaevandused OÜ, Ojamaa kaevandus):</strong><br><strong>Hind ja maksetingimused</strong><br>Eridiislikütuse ühe liitri hind eurodes ilma käibemaksuta arvutatakse vastavalt valemile:<br><strong>H (1l/eur) = ((HA / K * T) + A + V) / 1000 + Mt + KM</strong><br>Antud valem koosneb:<br><strong>HA</strong> - Kütuse baashind - Platts European Marketscan Publikatsioonides avaldatud CIF NWE/Basis ARA, kood AAVBGOO, ULSD 10 ppm kõrgemate noteeringute eelneva kolme päeva hind USD/TONN;<br><strong>K</strong> - EUR/USD Euroopa Keskpanga keskmine kurss kütuse tarnimisele eelneval kolmel päeval;<br><strong>T</strong> - kütuse tihedus (0,845kg/liiter);<br><strong>A</strong> - Eesti Vabariigis kehtiv kütuseaktsiis;<br><strong>V</strong> - Eesti Vabariigis kehtestatud varumakse;<br><strong>Mt</strong> - müüjapoolne juurdehindlus talvine diislikütus;<br><strong>KM&nbsp;</strong>– käibemaks.<br>Arvestus tehakse eurodes, täpsusega neli (4) kohta peale koma.<br><strong>Diisel</strong><strong>&nbsp;(VKG Logistika OÜ,&nbsp;</strong><strong>VKG territooriumil</strong><strong>):</strong><br><strong>Hind ja maksetingimused</strong><br>Diislikütuse ühe liitri hind eurodes ilma käibemaksuta arvutatakse vastavalt valemile:<br><strong>H (1l/eur) = ((HA / K * T) + A + V) / 1000 + Mt + KM</strong><br>Antud valem koosneb:<br><strong>HA</strong> - Kütuse baashind - Platts European Marketscan Publikatsioonides avaldatud CIF NWE/Basis ARA, kood AAVBGOO, ULSD 10 ppm kõrgemate noteeringute eelneva kolme päeva hind USD/TONN;<br><strong>K‏‏‎‬‪‪‎‏‎‬‎‎‬‎‎‬‎‎‬‎</strong> - EUR/USD Euroopa Keskpanga keskmine kurss kütuse tarnimisele eelneval kolmel päeval;<br><strong>T</strong> - kütuse tihedus (0,845kg/liiter);<br><strong>A</strong> - Eesti Vabariigis kehtiv kütuseaktsiis;<br><strong>V</strong> - Eesti Vabariigis kehtestatud varumakse;<br><strong>Mt</strong> - müüjapoolne juurdehindlus talvine diislikütus;<br><strong>KM&nbsp;</strong>– käibemaks.<br>Arvestus tehakse eurodes, täpsusega neli (4) kohta peale koma.<br><strong>Bensiin 98 (VKG Logistika OÜ,&nbsp;</strong><strong>VKG territooriumil</strong><strong>)</strong><strong>:</strong><br><strong>Hb = (( P / K * 0,755 )+ A + V)/1000 + Mt</strong><br><strong>Hb</strong> - kütuse ühe liitri hind<br><strong>P</strong> -Platts ühe tonni autobensiini hind (USD) Platts Cargoes CIF NWE Basis ARA Gasoline 10ppm (Platt’s European Marketscan), kütuse tarnimisele eelneva kolme päeva keskmiste noteeringute keskmine;<br>0,755 – fikseeritud bensiini tihedus;<br><strong>K</strong> - EUR/USD Euroopa Keskpanga keskmine kurss kütuse tarnimisele eelneval kolmel päeval;<br><strong>A</strong> - Eesti Vabariigis kehtiv kütuseaktsiis;<br><strong>V</strong> - Eesti Vabariigis kehtestatud varumakse;<br><strong>Mt</strong> - müüjapoolne juurdehindlus bensiin 98 1 liitrile;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong><br><br></td><td valign="top">01.12.2022-28.02.2023 , 01.03.2023-30.11.2023<br><br><br></td></tr></tbody></table><br><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

14.11.2022

Avaldamise kuupäev:

03.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked