VKG Logistika OÜ. Põlevkivi vedu Ojamaa kaevandusest Kohtla-Järvele VKG põhiterritooriumile.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"> <tbody> <tr> <td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td> <td valign="top">VKG Logistika OÜ<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td> <td valign="top">Eritehnikaosakond</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td> <td valign="top">Põlevkivi vedu Ojamaa kaevandusest Kohtla-Järvele VKG põhiterritooriumile<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em><br><br></td> <td valign="top">Urmas Mikita, tel.51 06 064, <a href="mailto:urmas.mikita@vkg.ee">urmas.mikita@vkg.ee</a></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td> <td valign="top">avatud<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td> <td valign="top">Peenpõlevkivi vedu Ojamaa kaevandusest Kohtla-Järvele VKG põhiterritooriumile. Tööde hulka kuulub: 1. põlevkivi laadimine ( taadeldud kaaludega laaduriga) Ojamaa kaevanduses, 2. põlevkivi vedu, 3. põlevkivi vastuvõtt kuhjamine<br>Veomaht ~250000 ±10% tonni. Veomaa 16km.<br> <ul> <li>ühes kuus &nbsp;min 40 000 tonni. </li><li>Veo- ja laadimisaeg – tööpäevadel kella 08:00-20:00. </li><li>Kaalumine toimub kopplaaduri kaaludega </li><li>Veoteenuse osutaja peab kasutama veokeid, &nbsp;mis vastavad järgnevatele nõuetele: kallur-poolhaaked, autodel peavad olema paigaldatud raadiojaamad ja jälgimis seadmed </li><li>Asendusauto tagamine 4 tunni jooksul</li></ul>Hinnad käibemaksuta ja eraldi välja tuua veohind eur/t.<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em></td> <td valign="top">Veotee, Kuhila lahtivõtmise projekt, Skeem 1, Skeem 2, Skeem 2, Skeem 3<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td> <td valign="top">29.12.2022, kell 09:00</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused‏‏‎‬‪‬‎‏‎‪‎‪‪‬‏‏‏‏‪‬</strong></td> <td valign="top">Täispakkumus<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td> <td valign="top">hind<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td> <td valign="top">2023<br><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

29.12.2022

Avaldamise kuupäev:

23.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked