VKG Kaevandused OÜ. Uus-Kiviõli kaevanduse teenindusmaa olme- ja tuletõrjevee puurkaevu ehitusprojekt.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Tütarettevõtja nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Kaevandused OÜ<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi ja seadme&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>või osakonna</strong><strong>)</strong><strong>&nbsp;nimetus</strong></td><td valign="top">Tehnika- ja arenduse osakond<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Kontaktisik (nimi, perekonnanimi, telefon)</strong><br><br></td><td valign="top">Ave Aadumäe, 56671323, <a href="mailto:ave.aadumae@vkg.ee">ave.aadumae@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Konkursiobjekti nimetus</strong></td><td valign="top">Uus-Kiviõli kaevanduse teenindusmaa olme- ja tuletõrjevee puurkaevu ehitusprojekt<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik</strong><br><strong>(avatud, läbirääkimistega, ühelt pakkujalt)</strong><br><br></td><td valign="top">Avatud</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Materjali nimetus</strong><strong>&nbsp;(</strong><strong>seadmed, ehitusobjekt, teenused</strong><strong>)</strong></td><td valign="top">Uus-Kiviõli kaevanduse teenindusmaa olme- ja tuletõrjevee puurkaevu ehitusprojekt<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Materjali tehniline kirjeldus</strong><strong>&nbsp;(</strong><strong>seadmed, ehitusobjekt, teenused</strong><strong>)</strong><br><br></td><td valign="top">Vastavalt lisadele (lähteülesanne, asendiplaan, Lüganuse Vallavalitsuse kooskõlastus)</td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Puurkaevu ehitusprojekti lähteülesanne<br>UK puurkaevu asendiplaan<br>Lüganuse Vallavalitsuse kooskõlastus<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">Pakkumiste esitamise tähtaeg: 02.12.2022</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tööde täitmise tähtaeg (tööd, teenused)‏‏‎‬‪‬‬‎‪‪‏‪‪‪‪‬‬‎‏‏</strong></td><td valign="top">Tööde teostamise aeg:<br>Puurkaevu ehitusprojekt ja ehitusloa taotlus 16.01.2023<br>Puurkaevu ehitusluba 03.02.2023<br><br></td></tr></tbody></table><br><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

02.12.2022

Avaldamise kuupäev:

22.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked