VKG Kaevandused OÜ. Teleskooplaaduri ost.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Kaevandused OÜ<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong></td><td valign="top">Konveieritranspordi jaoskond<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Teleskooplaaduri ost<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em></td><td valign="top">Igor Falovskiy<br>+372 56151088<br><a href="mailto:igor.falovskiy@vkg.ee">igor.falovskiy@vkg.ee</a><br>Albert Yanson<br>Tel. +372 55569577<br><a href="mailto:albert.yanson@vkg.ee">albert.yanson@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top"><u>Üldnõuded:</u><br>• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Laadurite tehnilised tingimused ja tarnimine peavad täielikult vastama Eesti Vabariigi seadusandlusele, määrustele, ametkondade nõuetele ja standarditele, nõutav ohutusnõuetele vastavuse deklaratsioon (CE).<br>• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Pakkuja korraldab laaduri seadistuse töökorda ja masina kasutamise ja hoolduse väljaõppe töökohal.<br>• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Edukas pakkuja teostab laaduri garantiiaegsed korralised hooldused vastavalt pakkumuses esitatud mahtudele ja hindadele.<br>• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Esimene korraline hooldus sisaldub masina hinnas ja selleks vajalikud tarvikud tarnitakse koos masinaga.<br><u>Dokumentatsioon masina tarnimisel:</u><br>• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ekspluatatsiooni-, ohutus- ja hooldusjuhendid vormistatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele &nbsp;paberikandjal ja USB mälupulgal, mõlemad kahes eksemplaris.<br><strong><em>NB! Pakkumuse ühe osana on olemasoleva Dieci Agri Plus väljaost. Masina saab üle vaadata VKG Kaevandused OÜ tootmisterritooriumil</em></strong><br><br>‏‏‎‬‪‬‎‬‏‪‬‏‏‏‪‪‪‪‪‪</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Teleskooplaaduri vastavustingimuste vorm.xls<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">31.01.2023<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">kogemus<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><br></td><td valign="top">Hanke maksumus on uue masina hind – (miinus)vana masina tagasiost.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">2023<br><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujaga eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

31.01.2023

Avaldamise kuupäev:

04.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked