VKG Kaevandused OÜ. Teleskooplaaduri ost.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Kaevandused OÜ Ojamaa kaevandus<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Tsehhi, seadme või osakonna nimetus<br><br></td><td valign="top">Tuulutus-, allmaamäerajatiste remondi ja hoolduse jaoskond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Teleskooplaadur. Tõstevõime minimaalselt 2 tonni.<br>Ei registreerita ARK-s &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top">Hanke eest vastutav isik (nimi, perekonnanimi, telefon, e-post)<br><br></td><td valign="top">Margus Loko, <a href="mailto:margus.loko@vkg.ee">margus.loko@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top">Kontaktisik (nimi, perekonna- nimi, telefon, e-post)<br><br></td><td valign="top">Anton Sergeev, Tel +372 5620 3285, <a href="mailto:anton.sergeev@vkg.ee">anton.sergeev@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top">Hankemenetluse liik</td><td valign="top">Avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Hankeobjekti tehniline kirjeldus</td><td valign="top">Tehnilised tingimused on toodud lisatud failides<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Täiendavad tehnilised tingimused</td><td valign="top">Kaup peab olema täielikult komplekteeritud, legaalne ja omama tehnilist dokumentatsiooni, kvaliteedisertifikaat, ohutusnõuetele vastavus deklaratsiooni, eesti- ja vene keelsed kasutus- ja hooldusjuhendid.<br><strong>Võimalik pakkuda ka vähekasutatud garantiilist masinat – kuni 500 töötundi.</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong>‏‏‎‪‎‪‎‬‏‏‏‪‏‏‪‪‏‪‬‏</td><td valign="top">tehnilised_tingimused.doc<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Pakkumiste esitamise tähtaeg</td><td valign="top">21.07.2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Lepingu täitmise tähtaeg</td><td valign="top">2022 aasta jooksul. Pakkuja saadab reaalse graafiku<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

21.07.2022

Avaldamise kuupäev:

14.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked