VKG Kaevandused OÜ. Puurvardade S28 -1290 mm ostmine.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top">Ettevõtte nimetus</td><td valign="top">VKG Kaevandused OÜ<br>Ojamaa kaevandus<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Tsehhi, seadme või osakonna nimetus<br><br></td><td valign="top">Tootmisjaoskond nr.1</td></tr><tr><td valign="top">Hanke nimetus</td><td valign="top">Puurvardade S28 -1290 mm ostmine<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top">Hanke eest vastutav isik (nimi, perekonnanimi, telefon, e-post)</td><td valign="top">Kirill Shevelev, +37256573610<br><a href="mailto:kirill.shevelev@vkg.ee">kirill.shevelev@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top">Kontaktisik (nimi, perekonna- nimi, telefon, e-post)</td><td valign="top">&nbsp;Kirill Shevelev, +37256573610<br><a href="mailto:kirill.shevelev@vkg.ee">kirill.shevelev@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top">Hankemenetluse liik</td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Hankeobjekti tehniline kirjeldus</td><td valign="top">Purvardad põlevkivi ja paekivi puurimiseks<br>Tehniline kirjeldus on toodud lisatud failis<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Täiendavad tehnilised tingimused</td><td valign="top">Tehnilised tingimused ja joonised on toodud lisatud failis.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Puurvarras FM_1290mm – 70tk<br>C28-1290mm_tehnilised_tingimused_2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Pakkumiste esitamise tähtaeg<br><br></td><td valign="top">27.06.2022</td></tr><tr><td valign="top">Lepingu täitmise tähtaeg‏‏‎‪‎‪‏‪‬‏‏‏‏‪‏‪‎‏‪‬</td><td valign="top">Juuli 2022 – 70 k.<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.06.2022

Avaldamise kuupäev:

14.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked