VKG Kaevandused OÜ. Maa-aluse hiivatoru trassi pikendamine./Подземный шламовый трубопровод.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Tütarettevõte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Kaevandused OÜ<br>Ojamaa kaevandus<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi ja seadme nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Maa-alune hiivatoru trass</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Kontaktisik&nbsp;</strong></td><td valign="top">e-mail: &nbsp;<a href="mailto:vladimir.mazin@vkg.ee">vladimir.mazin@vkg.ee</a>&nbsp; &nbsp;+372 56204524<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Konkursiobjekti nimetus</strong></td><td valign="top">Maa-aluse hiivatoru trassi pikendamine<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Materjali nimetus (seadmed, ehitusobjekt, teenused)</strong></td><td valign="top">Plastikust torujuhtme paigaldamine kaeveõõne lakke alates olemasolevast torujuhtmest kuni projektijärgse kohani:<br>1. Ühinemine olemasoleva torujuhtmega, ventiili HS1 montaaž, torujuhtme kinnitamine lakke lõigus nr 1 (360 m) kuni hiivatõkkeni nr 6 (vastavalt skeemile);<br>2. Ühinemine torujuhtmega lõigu nr 1 lõpus, ventiili HS2 montaaž, torujuhtme kinnitamine lakke lõigus nr 2 (250 m) kuni hiivatõkkeni nr 8 (vastavalt skeemile);<br>3. Ühinemine torujuhtmega lõigu nr 2 lõpus, ventiili HS3 montaaž, torujuhtme kinnitamine lakke lõigus nr 3 (260 m) kuni hiivatõkkeni nr 9 (vastavalt skeemile).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Materjali tehniline kirjeldus (seadmed, ehitusobjekt, teenused)</strong></td><td valign="top">Torujuhtme pikendamise kogupikkus – 870 m.<br>Torujuhtme materjal PEN100, PN10, diameetriga 160 mm. Lakke riputamine toimub polt-ankrute abil.<br>Riputuskohtade vahekaugus (tugede vahekaugus) 2,0 m.<br>Kindlustada lakke kinnitatud torujuhtme vertikaalne gabariit 2700 mm.<br>Torujuhtme osad, mis on ühendatud siibritega teostada äärikühendustega, peamine osa monteeritakse keevisühendustega.<br>Trassi märkimine, puuraukude puurimine lakke ja ankrute paigaldamise kindlustab tellija.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisa tehnilised tingimused</strong></td><td valign="top">Töövõtja töötajad peavad olema tervise seisukohalt võimelised tööks allmaatingimustes. Kaevandus kindlustab inimeste ja materjalide veo töökohale maa-all, viib läbi instruktaaži ja lubab töötajad tööle, varustab töötajad individuaalkaitsevahenditega tööks maa-alustes tingimustes.<br>Keevitustööde tegemiseks on kaeveõõnes elektrienergia ühenduskoht.<br>Töövõtjal võib oma vajadusteks olla oma autotransport (diiselmootoriga).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Lisa 1. Täiendava hiivatoru trassi plaan (mäetööde plaanil).<br>Lisa 2. Torude vedrustuse skeem.<br>Lisa 3. Siiberi paigaldamise skeem.<br>Kalkulatsioon<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top"><strong>03.08.2022</strong></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tööde täitmise tähtaeg (tööd, teenused)</strong><br><br></td><td valign="top">Jaanuar – märts 2023.a<br><strong>&nbsp;</strong></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.‏‏‎‪‎‪‎‪‏‪‎‏‬‏‎‬‎‎‬‏</a><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Tütarettevõte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Kaevandused OÜ<br>Ojamaa kaevandus<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi ja seadme nimetus</strong></td><td valign="top">Подземный шламовый трубопровод<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Kontaktisik&nbsp;</strong></td><td valign="top">e-mail: &nbsp;<a href="mailto:vladimir.mazin@vkg.ee">vladimir.mazin@vkg.ee</a>&nbsp; &nbsp;+372 56204524</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Konkursiobjekti nimetus</strong></td><td valign="top">Удлинение подземного шламового трубопровода<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Materjali nimetus (seadmed, ehitusobjekt, teenused)</strong></td><td valign="top">Прокладка пластикового трубопровода с подвеской по кровле выработки от существующего трубопровода до проектной точки:<br>1. Врезка в действующий трубопровод, монтаж задвижки HS1, подвеска трубопровода на участке №1 (360м) по кровле выработки до шламовой перемычки №6 (согласно схеме):<br>2. Врезка в трубопровод в конце участка №1, монтаж задвижки HS2, подвеска трубопровода на участке №2 (250 м) по кровле выработки до шламовой перемычки №8 (согласно схеме);<br>3. Врезка в трубопровод в конце участка №2 монтаж задвижки HS3. подвеска трубопровода на участке №3 (260 м) по кровле выработки до шламовой перемычки №9 (согласно схеме);<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Materjali tehniline kirjeldus (seadmed, ehitusobjekt, teenused)</strong></td><td valign="top">Общая длина удлинения трубопровода – 870 м.<br>Материал трубопровода PEN100, PN10, диаметром 160 мм. Подвеска выполняется на анкер - болтах.<br>Расстояние между подвесками (опорами) 2,0 м.<br>Обеспечить вертикальный габарит подвески трубопровода 2700 мм.<br>Участки трубопровода на соединениях с задвижками выполнить на фланцевых соединениях, основная часть сварная.<br>Разбивку, трассы, бурение шпуров в кровлю и установку анкеров обеспечивает Заказчик.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisa tehnilised tingimused</strong></td><td valign="top">Работники Подрядчика должны быть пригодны по состоянию здоровья для работы в подземных условиях.<br>Шахта обеспечивает доставку людей и материалов на место работ под землей, проводит инструктаж и допуск к работе работников, обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты для работы в подземных условиях.<br>Для выполнения работ по сварке труб в выработке имеется точка подключения электроэнергии.<br>Для обеспечения собственных потребностей Подрядчик может иметь свой автотранспорт (с дизельным приводом)<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Lisa 1. План трассы шламопровода (на плане горных работ).<br>Lisa 2. Схема подвески трубы.<br>Lisa 3. Схема установки задвижек.<br>калькуляция<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top"><strong>03.08.2022</strong></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tööde täitmise tähtaeg (tööd, teenused)</strong><br><br></td><td valign="top">Jaanuar – märts 2023.a<br><strong>&nbsp;</strong></td></tr></tbody></table><br>Цены просим представить без учета НСО.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>По организационным вопросам обращайтесь:<br>Инна Ревякина<br>+ 372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>По вопросам связанным с Mercell обращайтесь:<br>+372 683 6785 или e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Письменные вопросы задавайте через функцию Mercell „Kirjavahetus“<br>При выполнении договора о закупке участник тендера обязан соблюдать нормативные документы, установленные заказчиком, в том числе правила, инструкции, процедуры, которые размещены на сайте.<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

03.08.2022

Avaldamise kuupäev:

11.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked