VKG Kaevandused OÜ. Lõhkeaukude puurpinkide ostmine - 2 tk./Blast hole drilling rigs - 2 pcs.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Kaevandused OÜ Ojamaa kaevandus<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</td><td valign="top">Tootmisjaoskond<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top"><strong>Lõhkeaukude puurmasina ost, koos kasutuses olnud Boomer M1L väljaostuga – 2 tk</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top">Hanke eest vastutav isik (nimi, perekonnanimi, telefon, e-post)<br><br></td><td valign="top">Margus Loko, <a href="mailto:margus.loko@vkg.ee">margus.loko@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top">Kontaktisik (nimi, perekonna- nimi, telefon, e-post)</td><td valign="top">Anton Sergeev, 5620 3285, <a href="mailto:anton.sergeev@vkg.ee">anton.sergeev@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top">Hankemenetluse liik<br><br></td><td valign="top">Avatud</td></tr><tr><td valign="top">Hankeobjekti tehniline kirjeldus</td><td valign="top">Tehnilised tingimused on toodud lisatud failides<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Täiendavad tehnilised tingimused</td><td valign="top">Kaubaga koos esitatavad dokumendid:<br>Kasutus-, ohutus- ja hooldusjuhendid (eesti- ja &nbsp;venekeelsed)<br>Varuosade interneti või CD-kataloog<br>Tehnilise dokumentatsioon, s.h. ohutusnõuetele vastavuse deklaratsioon (CE-märk) ja mootori tüübihindamise sertifikaat (allmaatöödeks)<br>Pakkumises esitada masina garantiiaegne hooldegraafik intervallide ja maksumustega (s.h. remondiväljakutse tingimused ning hoolduse tunni- ja väljasõidutasud);<br>Pakkuja aktsepteerib rahvusvahelistele standarditele vastavate määrdeainete kasutamist Ostja poolt<br><strong>Pakkuja kohustub vajadusel sõlmima masina hooldus- ja/või varuosade tarnelepingu (pakkumises märkida varuosade hinnad ja nende kehtivusaeg</strong><br>Kasutuse olnud puurpinki saab ülevaadata eelneval kokkuleppel Ojamaa kaevanduse allmaa garaažis.<br><br>‏‏‎‬‪‬‬‎‪‪‏‪‪‪‪‬‬‎‏‏</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><br><br></td><td valign="top">Lae ankurdamispingi tehnilised tingimused</td></tr><tr><td valign="top">Pakkumiste esitamise tähtaeg</td><td valign="top">09.12.2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Lepingu täitmise tähtaeg/Delivery time</td><td valign="top">Üks/one – 2023 aasta/year ja teine/second – 2024 aasta/year. &nbsp;<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br><br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

09.12.2022

Avaldamise kuupäev:

22.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked