VKG Kaevandused OÜ. Lintkonveierite rullikute ja girlandide ostmine.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table align="left" border="1"> <tbody> <tr> <td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td> <td valign="top">VKG Kaevandused OÜ<br>Ojamaa kaevandus<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td> <td valign="top">Konveiertranspordi jaoskond</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td> <td valign="top">Konveieri rullikud ja girlandid.<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em></td> <td valign="top">Albert.Yanson<br>Tel. +372 555 69 577<br><a href="mailto:albert.yanson@vkg.ee">albert.yanson@vkg.ee</a><br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td> <td valign="top">Avatud hankemenetlus<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td> <td valign="top">ülemised rullikud 133-25-380 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; — &nbsp;2500 tk.<br>girland 2x133-25-660 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; — 150 tk.<br>girland 2x133-25-600 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; — 500 tk.<br>Deflektori rullik 89E-130 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; — 20 tk.<br>Alumised rullikud 133х25х1150 &nbsp; &nbsp; — 50 tk. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>Alumised rullikud 159х30х1400 &nbsp; &nbsp; — 100 tk. &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em></td> <td valign="top">Lisad</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td> <td valign="top">12.1.2023<br><br></td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td> <td valign="top">Kvaliteedisertifikaadid ja/või dokument, mis tõendab kauba vastavust esitatud tehnilistele tingimustele ning Eesti Vabariigi seadusandlusele ja standarditele. Garantiiperioodi jooksul toimunud garantiiliste purunemiste reageerimise kiirus, peale teate saamist.<br>Garantiiaeg mitte alla 30000 masinatunni.<br><br>‏‏‎‬‪‬‎‏‎‪‎‪‪‬‏‏‏‏‪‬</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><br></td> <td valign="top">Tehniliselt vastav ning majanduslikult soodsam pakkumine</td></tr> <tr> <td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td> <td valign="top">06.2023<br><br></td></tr></tbody></table><br><br><br><br><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujaga eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

12.01.2023

Avaldamise kuupäev:

23.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked