VKG Kaevandused OÜ. Lintkonveieri trumlite ostmine.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<br><table align="left" border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Kaevandused OÜ<br>Ojamaa kaevandus<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Konveiertranspordi jaoskond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Lintkonveieri trumlite ostmine<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em></td><td valign="top">Albert.Yanson<br>Tel. +372 555 69 577<br><a href="mailto:albert.yanson@vkg.ee">albert.yanson@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud hankemenetlus<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Suunav trummel- 6 tk:<br>BK 100-630T-1150<br>SNL522 / 22222 EK (SKF)<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Lisa 1,2<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">22.06.2022<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Kvaliteedisertifikaadid ja/või dokument, mis tõendab kauba vastavust esitatud tehnilistele tingimustele ning Eesti Vabariigi seadusandlusele ja standarditele. Garantiiperioodi jooksul toimunud garantiiliste purunemiste reageerimise kiirus, peale teate saamist.<br>Garantiiaeg – vähemalt 2 aastat<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid‏‏‎‪‎‪‏‪‪‪‎‎‪‪‎‪‪‪‬‎</strong></td><td valign="top">Tehniliselt vastav ning majanduslikult soodsam pakkumine<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">09.2022<br><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br><br><br></td></tr></tbody></table>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

22.06.2022

Avaldamise kuupäev:

10.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked