VKG Kaevandused OÜ. Allmaa trafoalajaamade TSVPM 400/6-0,69 ostmine koguses 5 tk.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Kaevandused OÜ<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Tsehhi, seadme või osakonna nimetus<br><br></td><td valign="top">Energomehaanika osakond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Allmaa trafoalajaamade &nbsp; &nbsp;TSVPM 400/6-0,69<br>ostmine koguses &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>5 tk</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top">Hanke eest vastutav isik (nimi, perekonnanimi, telefon, e-post)<br><br></td><td valign="top">Sergei Jefimov &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+372 56934508<br>e-mail <a href="mailto:sergei.jefimov@vkg.ee">sergei.jefimov@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top">Kontaktisik (nimi, perekonna- nimi, telefon, e-post)<br><br></td><td valign="top">Toomas Rätsep &nbsp; &nbsp;+372 5049119<br><a href="mailto:toomas.ratsep@vkg.ee">toomas.ratsep@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top">Hankemenetluse liik</td><td valign="top">Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Hankeobjekti tehniline kirjeldus</td><td valign="top">Trafoalajaam TSVPM 400/6-0,69 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5<strong>&nbsp;</strong>tk<br>&nbsp;Tagavara plokk AZUR-1MK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>10&nbsp;</strong>tk<br><strong>NB! Trafodesse statsionaarselt paigaldatud AZUR-id peavd olema ette nähtud töötama koos sagedusmuunduritega &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;( AZUR.4PP/АЗУР.4ПП).&nbsp;</strong><br><strong>&nbsp;Tagavara AZUR-id peavad olema tüüp AZUR.1MK (АЗУР.1МК).</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top">Täiendavad tehnilised tingimused</td><td valign="top"><u>Tehnilised näitajad:</u><br>1.1 Hangitavad komplektalajaamad &nbsp;paigaldatakse maa-alustesse kaeveõõntesse &nbsp; kaevanduse elektritarbijate toiteks.<br>1.2 &nbsp; &nbsp;Trafoalajaama tüüp: ТСВПМ400/6-0,69 УХЛ5<br>1.3 Nimivõimsus 400 kVA<br>1.4 Koosneb kõrgepingeseadmest, madalpingeseadmest ja kuivjõutrafost<br>1.5 Pinge: kõrgepingepoolel 6000 V ± 5 %, &nbsp; &nbsp;madalpingepoolel 690 V , IT süsteem<br>1.6 Kõrgepingeseade komplekteerida &nbsp; koormuslahklülitiga<br>1.7 Madalpingeseadme komplekteeritus:<br>kaitselüliti reguleeritava kaitsega lühisvoolude ja liigkoormuse eest<br>kaovoolurelee mahtuvusvoolu automaatkompensaatoriga, mis tagab alajaama väljalülitamise vähemalt 0,2 sek jooksul isolatsioonitakistuse alanemisel 690 V võrgupinge korral alla 10 kW<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp;trafo ülekuumenemiskaitse<br>valgustustrafo<br>ampermeeter ja voltmeeter<br><strong>multimeeter-elektriarvesti (näiteks DMK51)‏‏‎‬‬‎‬‎‪‪‬‏‬‎‏‏‏‏‬‎</strong><br><strong>logger alarmide ja koormuse andmnete salvestamiseks&nbsp;</strong><br>1.8 Alajaama põhja kõrgus kaeveõõne põrandast 300 mm.<br>1.9 Alajaama kõrgepinge koormuslahklüliti peab omama elektromehaanilist blokeeringut, mis välistab selle väljalülitamise madalpinge poolel asuva sisselülitatud kaitselüliti korral ning sisselülitamise madalpinge- ja kõrgepingeseadmete &nbsp;lahtiste uste korral.<br>&nbsp;1.10 Koos kilbiga tarnida täielik tehniline dokumentatsioon:<br>a) Teostusjoonised<br>b) Kilbikomponentide spetsifikatsioon<br>c) Katsetamisprotokollid<br>d) Vastavusdeklaratsiooni koopia<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. Pakkujatel esitada referentsid analoogsete trafoalajaamade tarnetest Eestis tegutsevatele kaevandustele koos konkreetsete kontaktidega.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top">Pakkumiste esitamise tähtaeg</td><td valign="top">30.01.2023.a.</td></tr><tr><td valign="top">Lepingu täitmise tähtaeg<br><br></td><td valign="top">Aprill 2023 – 2tk, August 2023 – 3tk. &nbsp;</td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.01.2023

Avaldamise kuupäev:

17.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked