VKG Energia Põhja SEJ veetöötlushoone tsiviilehitus. ENE.01-15/59

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Energia OÜ</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Energia haldusosakond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Energia Põhja SEJ veetöötlushoone tsiviilehitus</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Marko Viimsalu, haldusjuht, tel. 517 8746, e-post: <a href="mailto:marko.viimsalu@vkg.ee">marko.viimsalu@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Avatud hankemenetlus</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Tellija hangib rajatava veetöötlushoone tsiviilehitustööd ja peatöövõtja.<br>Hankeobjekti ehitustööde koosseis, mahud ning nõuded ja tingimused on määratud kindlaks töödele esitatud projektides, hanke alusdokumentides ja selle lisades (HD lisad).<br>Objekt asub aadressil: Elektriku tn 3, Kohtla-Järve 30328 Ida-Virumaa (katastritunnus 32215:001:0072). Tegemist on soojuselektrijaama territooriumiga, kus põhitegevusena toimub soojus- ja elektrienergia koostootmine.<br>Kuna tegemist on tehnoloogilise ehitisega hangitakse tehnoloogilise osa paigaldus ja käivitamine eraldi hankena.<br>Tsiviilehitustööde lõpptulemusena peab olema tagatud terviklahendus – valmis ja funktsioneeriv hoone, koos hoone väliste rajatistega.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>Projektdokumentatsioon, lepingu draft, hinnapakkumistabel jms.&nbsp;</em></td><td valign="top"><strong>Projekt:</strong><br>HD Lisa 7 - VKG Energia veetöötlushoone rajamise tsiviilehitustööde põhiprojekt ja selle eriosad. Töö nr 202183 (projekteerija Nool Projekt OÜ).<br><strong>&nbsp;</strong><br><strong>Hanke alusdokumentide lisad:</strong><br>HD Lisa 1 - Hankelepingu projekt<br>HD Lisa 2 - Tehniline kirjeldus<br>Tehnilise kirjelduse Lisa 1 Tööde etapid ja tähtajad<br>HD Lisa 3 - &nbsp;Üldised nõuded<br>HD Lisa 4 - Kvalifitseerimistingimused<br>HD Lisa 5 – Hinnapakkumustabel<br>HD Lisa 6 - Vormid<br>HD Lisa 8 - Fotod</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;‏‏‎‪‎‪‏‪‬‏‏‏‏‪‏‪‎‏‪‬</strong></td><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top"><strong>04.juuli</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>20</strong><strong>22.a</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>kell 13:00</strong> Mercelli hankekeskkonnas.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Pakkuja peab omama pädevust, valdkonna MTR registreeringuid, vähemalt 3 aastast töökogemust (sh esitada referents).<br>Täpsemad kvalifitseerimistingimused on väljatoodud HD Lisas 4.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Edukaks tunnistatakse hanke tingimustele vastav, majanduslikult soodsaim pakkumus, mille hinna ja kvaliteedi suhe on Tellija hinnangul parim.<br>Hankija jaoks on oluline ehitustööde teostamise operatiivsus ja tähtaegadest kinnipidamine.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Lepingu allakirjutamisele järgnevast päevast kuni:<br><strong>&nbsp;15.detsember 2022.a</strong></td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top"><strong>17.juuni 2022.a</strong><strong>&nbsp;kell 13.00</strong>. Kogunemine VKG Energia OÜ Põhja SEJ pääslas (aadress: Elektriku tn 3, Kohtla-Järve). <a href="https://goo.gl/maps/DADsAgpaRNh5bWNb9">https://goo.gl/maps/DADsAgpaRNh5bWNb9</a></td></tr></tbody></table><br>Palume esitada hinnad ilma käibemaksuta.<br><strong>Hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 14 kalendripäeva.</strong><br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse. Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Tehnilistes küsimustes palun pöörduge hanke eest vastutava isiku poole.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br>Tööd peavad olema teostatud vastavalt kaasaegsetele nõuetele ja kooskõlas hea ehitustavaga.<br>Pakkujal on õigus saada selgitusi ja täpsustusi hankedokumentide sisu kohta.<br>Hind peab sisaldama kõiki võimalike lisatöid.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

04.07.2022

Avaldamise kuupäev:

15.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked